نرم افزار حسابداری بیلان 
نسخه استاندارد:
 • طراحي زيبا و قابل فهم براي کاربران
 • آموزش دقيق و آسان
 • حسابداري در 5 سطح
 • امکان تعريف تعداد نامحدودي کالا
 • امکان ايجاد انبار به تعداد نامحدود
 • امکان گروه بندي کالاها به صورت دلخواه
 • گزارش آمار حسابها، صندق، کالاها، فاکتورهاي خريد و فروش و ...
 • و صدها امکانات ديگر که فقط براي تسهيل در کاربري پياده سازي کرده ايم
نسخه حرفه اي:
 • کليه امکانات و قابليتهاي ذکر شده در نسخه استاندارد
 • امکان ايجاد چندين دفتر مالي
 • ارتباط بين دوره هاي مالي مختلف در زير سيستم هاي حسابداري، خريد، فروش و انبار و خزانه
 • گزارشات مديريتي در زير سيستم هاي حسابداري، خريد، فروش و انبار
 • زير سيستم توليد و قيمت تمام شده
 • کنترل مستقيم مصرف مواد اوليه در محصولات توليدي
 • کنترل لوازم و ملزومات مصرفی
 • کنترل و رهگيري کاربران
 • امکان ایجاد چندین کاربر و کنترل دسترسي به سطوح مختلف نرم افزار برای هر کاربر
نسخه حرفه اي و تحت شبکه:
 • کليه امکانات و قابليت هاي ذکر شده در نسخه حرفه اي
 • امکان استفاده همزمان کاربران در شبکه
 • کنترل دسترسي همزمان کاربران به اسناد و کالاها
 • امکان دسترسي سريع کاربران شبکه
 • امکان استفاده از قابلیت های ارزی و ریالی
 • امکان تولید گزارشها به زبان انگلیسی
 • امکان دسترسی همزمان و سریع به دفاتر مالی مختلف


ده کلید طلایی بیلان
           امکانات نرم افزار
           مقایسه نسخ
           دانلود