امکانات عمومی
 1. ظاهری یکنواخت و ساده برای کلیه قسمتهای سیستم که در نتیجه، آموزش سریع و کارایی بالایی را در برخواهد داشت.
 2. امکان تعریف و نگهداری اطلاعات چندین شرکت (نامحدود) به صورت مستقل در یک نسخه از نرم افزار
 3.  امکان تعریف دوره های مالی مختلف در هر شرکت و ارتباط بین دوره ها
 4. امکان تعریف پارامترهایی مناسب و مجزا برای هر دفتر و در هر دوره مالی
 5. تخصیص سرفصلهای حسابداری پیش فرض و مجزا به همه زیرسیستم ها و برای هر نوع عملیات
 6. ایجاد کاربران و تخصیص رمز ورود به ایشان به تعداد نامحدود
 7. کنترل سطح دسترسی کاربران به تمام قسمتهای نرم افزار تا جزئی ترین سطوح
 8. کنترل لیست عملیات انجام شده توسط کاربران در بخشهای مختلف سیستم
 9. امکان استفاده از نرم افزار در محیطهای چند کاربره
 10. بهینه سازی مصرف و استفاده هوشمند از منابع کامپیوتر و شبکه
 11. امکان تهیه پشتیبان و بازیابی اطلاعات قدیم در صورت لزوم
 12. امکان استفاده از قفلهای سخت افزاری جهت بالا بردن ضریب امنیت و یا قفلهای نرم افزاری جهت استفاده راحت تر و ارزانتر بنا به انتخاب کاربر
 13. امکان استخراج انواع گزارشات با فرمتهای مختلف


حسابداری
 1. تعریف حسابها در پنج سطح: گروه، کل، معین، تفصیلی و جزءتفصیلی
 2. امکان ایجاد کدینگ حسابداری اولیه به صورت اتوماتیک
 3. امکان ایجاد سرفصلهای حساب گروه، کل و معین بر اساس نیاز کاربران
 4. امکان تعریف اشخاص، شرکت ها، حساب ها، مراکز هزینه در سطح تفصیلی و جزءتفصیلی به صورت نامحدود
 5. امکان ترجمه کلیه سرفصل های حسابداری (گروه، کل، معین و ...) به زبان انگلیسی و استفاده از آنها در کلیه زیرسیستم ها بر اساس زبان جاری سیستم
 6. امکان استفاده از یک تفصیلی واحد و به صورت شناور در انواع حساب معین مرتبط
 7. ورود اطلاعات و صدور اسناد مالی به ساده ترین و سریع ترین روش ممکن (با استفاده از کی بورد)
 8. امکان ثبت اسناد حسابداری به صورت دستی و مکانیزه (اتوماتیک)
 9. امکان ثبت شرح انگلیسی و تاریخ میلادی برای اسناد حسابداری
 10. امکان ثبت شرح آرتیکل سند حسابداری به زبان انگلیسی
 11. امکان کپی برداری از اسناد صادر شده
 12. نگهداری اسناد حسابداری در دو وضعیت موقت (قابل تغییر) و قطعی
 13. تبدیل اسناد موقت به قطعی و بلعکس همراه با سورت تاریخ و شماره سند
 14. امکان ارتباط سیستم حسابداری با سایر زیرسیستم ها از جمله فروش انبار، خزانه و ....
 15. امکان تعریف کدینگ پیش فرض حسابداری برای هر یک از عملیات مکانیزه سیستم
 16. صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه به صورت خودکار
 17. بررسی اسناد صادر شده در دفاتر روزنامه، کل، معین، تفصیلی و جزء تفصیلی
 18. امکان تهیه انواع ترازهای کل و معین، تفصیلی و جزءتفصیلی (دو ستونی و چهارستونی)
 19. امکان بررسی و مرور اسناد و حسابها با تجمیع های روزانه، ماهانه و یا سالیانه
 20. امکان تهیه گزارش گردش حسابهای تفصیلی و جزءتفصیلی
 21. امکان تهیه صورت حساب اشخاص، شرکت ها، بانک ها و مراکز هزینه و . . .
 22. امکان تهیه صورت حساب اشخاص و شرکت ها به همراه ریز خرید و فروش کالاها، دریافتها و پرداختهای نقدی و غیر نقدی
 23. امکان تهیه پرینت از کدینگ حسابهای گروه، کل، معین
 24. امکان تهیه پرینت از کدینگ تفصیلی و جزءتفصیلی (اشخاص، شرکت ها، حسابها و مراکز هزینه)
 25. تعیین سود و زیان برای هر دفتر مالی به صورت مجزا
 26. مغایرت گیری از حساب اشخاص، شرکتها و بانک ها
 27. امکان جستجو و استفاده از فیلترهای مختلف در کلیه دفاتر و گزارشات
 28. حرکت بین سطوح مختلف حسابداری در ترازها و دفاتر کل، معین، تفصیلی و جزءتفصیلی
 29. امکان استخراج کامل اطلاعات دفتر روزنامه به اکسل به همراه تمامی سطوح حسابداری
 30. کنترل سطوح دسترسی کاربران به تک تک فرآیندهای زیرسیستم حسابداری تا جزیی ترین موارد
 31. امکان تهیه انواع چاپ و استخراج دفاتر گزارشات به فرمتهای Excel و Pdf و ...


کالاها و انبارها
 1. امکان تعریف و نگهداری سوابق کالاها به تعداد نامحدود
 2. امکان تعریف و نگهداری سوابق خدمات به تعداد نامحدود
 3. طبقه بندی کالا و خدمات در 3 سطح گروه اصلی، گروه فرعی و کالا
 4. نگهداری مشخصات متنوع برای کالا از قبیل کد (از 1 تا 13 رقم) نام، مشخصات فنی، روش قیمت گذاری، واحد اندازه گیری و سایر موارد
 5. امکان تعریف واحدهای سنجش فرعی و تبدیل واحد های سنجش به یکدیگر
 6. معرفی تیپ قیمتهای فروش متنوع برای هر کالا و خدمات (تعداد نامحدود)
 7. تعیین حداقل و حداکثر موجودی کالا در انبار
 8. تعیین کالاهایی که مقدار موجودی آنها کمتر از حداقل موجودی می باشد (در لیست کالاها به صورت هایلایت نشان داده می شود)
 9. امکان تعیین نوع بهاء تمام شده به ازاء هر کالا
 10. امکان تعیین بازه مجاز برای قیمت فروش به ازاء هر کالا و خدمات
 11. تعیین محل نگهداری و شماره قفسه کالا در انبار
 12. تخصیص سرفصلهای حسابداری پیش فرض و مجزاء برای هر نوع عملیات به ازاء هر کالا
 13. امکان تعریف گروههای اصلی و فرعی جهت طبقه بندی کالاها به تعداد نامحدود
 14. امکان تعریف انبارها جهت نگهداری کالا به تعداد نامحدود
 15. امکان تعریف واحدهای سنجش به صورت اتوماتیک در هنگام ایجاد دفتر مالی
 16. امکان نگهداری یک کالا در چند انبار و به صورت مجزا


تأمین کنندگان و مشتریان
 1. امکان معرفی و نگهداری لیست تأمین کنندگان به تعداد نامحدود
 2. امکان معرفی و نگهداری لیست مشتریان به تعداد نامحدود
 3. امکان نگهداری اطلاعات کامل مشتریان مشتمل بر نام، آدرس، تلفن، فکس، کد اقتصادی، شناسه ملی، ایمیل و ...
 4. امکان ثبت عنوان مشتریان و تأمین کننده گان به زبان انگلیسی
 5. امکان نگهداری مشخصات کامل حساب بانکی تأمین کنندگان
 6. امکان تعیین سقف اعتبار برای هر مشتری
 7. تخصیص اتوماتیک سرفصلهای حسابداری به تأمین کنندگان و مشتریان
 8. امکان طبقه بندی مشتریان
 9. امکان ارتباط هر طبقه مشتری با یک تیپ قیمت فروش خاص
 10. امکان تعیین درصد سود خاص، در هنگام ثبت فاکتور برای هر مشتری به صورت مجزا
 11. امکان تعیین درصد تخفیف خاص، در هنگام ثبت فاکتور برای هر مشتری به صورت مجزا
 12. تهیه گزارشی از کلیه مشتریان و تأمین کننده گان همراه با اطلاعات کامل ایشان


خرید و فروش
 1. امکان ثبت انواع فاکتورهای خرید، مرجوع به خرید، دریافت امانی و مرجوع امانی دریافتی
 2. امکان ثبت انواع فاکتورهای فروش، مرجوع از فروش، ارسال امانی و مرجوع امانی ارسالی
 3. امکان صدور فاکتور خدمات
 4. امکان صدور پیش فاکتور، قبل از تایید فاکتور فروش
 5. امکان ثبت فاکتورهای خرید و فروش به صورت ارزی
 6. امکان تعیین نوع ارز در هنگام ثبت فاکتورهای خرید و فروش ارزی
 7. امکان استفاده از کیبورد در هنگام ثبت فاکتورهای خرید و فروش، بدون نیاز به استفاده از موس
 8. امکان استفاده از دستگاه بارکد اسکنر جهت ثبت فاکتورهای خرید و فروش
 9. امکان چاپ فاکتور فروش با فرمتهای مختلف و متنوع رسمی در کاغذ A4 و A5
 10. امکان چاپ فاکتور فروش با فرمت غیررسمی
 11. امکان صدور حواله انبار تعدادی، پس از تایید فاکتور فروش
 12. امکان صدور حواله انبار تعدادی و ريالی، پس از تایید فاکتور فروش
 13. امکان چاپ مجوز فروش برای هر فاکتور به صورت تعدادی یا تعدادی - ریالی
 14. امکان چاپ اختصاصی فاکتورهای فروش و ارسال امانی، مطابق با ظاهر فرم های سازمانها و شرکتها
 15. امکان ثبت سفارشات خرید کالا
 16. نمایش کالاهای سفارش داده شده در لیست کالاها
 17. امکان چاپ رسید انبار کالا به ازاء کلیه فاکتورهای خرید و دریافت امانی
 18. امکان چاپ، ارسال فکس و یا استخراج کلیه فاکتورها
 19. امکان تعیین مهلت تسویه فاکتور در هنگام ثبت
 20. امکان اطلاع از زمان ارسال کالاهای هر فاکتور توسط انباردار
 21. امکان درج توضیحات در کلیه فاکتورهای خرید فروش و اسناد انبار
 22. امکان رویت بهاء تمام شده کالا درهنگام ثبت فاکتورهای فروش و اسال امانی
 23. امکان درج شماره کنترل در کلیه فاکتورهای خرید فروش و اسناد انبار
 24. کنترل سقف حساب مشتری در هنگام تایید فاکتور فروش
 25. کنترل سطوح دسترسی کاربران به تک تک فرآیندهای زیرسیستم خرید و فروش تا جزیی ترین موارد
 26. کنترل موجودی یک کالا در هنگام ثبت فاکتورهای فروش و ارسال امانی براساس تاریخ موثر
 27. تسویه فاکتور به فاکتور و به صورت نقدی، واریزی و یا دریافت چک
 28. امکان رویت فاکتور های تسویه نشده و یا مانده حساب هر فاکتور
 29. امکان ثبت مالیات بر ارزش افزوده در هر فاکتورها
 30. امکان ثبت تخفیف برحسب درصد به ازای هر کالا در هنگام ثبت فاکتورهای فروش و خدمات
 31. امکان ثبت تخفیف برحسب مبلغ و یا درصدی از مبلغ کل فاکتور در هنگام ثبت فاکتورهای فروش و خدمات
 32. امکان روند کردن مبلغ فاکتورهای فروش و ارسال امانی با تخفیف
 33. امکان تعیین مبلغ هزینه در هر یک از انواع فاکتورهای خرید یا فروش
 34. امکان تخصیص هزینه به صورت درصدی از مبلغ هر فاکتور خرید یا فروش
 35. امکان اضافه کردن زیرنویس به انتهای صفحات فاکتورهای فروش و ارسال امانی
 36. تنظیم اتوماتیک عرض پنجره ثبت فاکتورها براساس عرض جدول ردیف های فاکتور
 37. صدور مکانیزه سند حسابداری فروش بلافاصله پس از تایید هر فاکتور و به صورت اتوماتیک
 38. صدور مکانیزه سند حسابداری بهاء تمام شده در هنگام به روزرسانی انبار به صورت اتوماتیک و به ازاء هر فاکتور
 39. امکان نمایش مبلغ بهای تمام شده فاکتور در هنگام تأیید
 40. امکان نمایش سود هر فاکتور
 41. امکان نگهداری یک کالا در چند انبار و صدور فاکتورهای خرید و فروش و ... به صورت مجزا از هر انبار
 42. دسترسی سریع برای ثبت فاکتور های خرید یا فروش
 43. معرفی لیست واسطه های فروش به همراه کنترل سطح دسترسی کاربران
 44. ذخیره اطلاعات کامل هر واسطه در هنگام معرفی هر شخص
 45. تعیین درصد سهم از فروش برای هر واسطه به صورت پیش فرض
 46. تعیین واسطه برای هر فاکتور فروش و نیز مشخص کردن درصد سهم از فاکتور
 47. معرفی لیست ماموران خرید به همراه کنترل سطح دسترسی کاربران
 48. تخصیص مامور خرید به هر فاکتور خرید یا دریافت امانی در صورت نیاز
 49. تعیین زمان و کاربر ثبت کننده و ویرایش کننده و تأیید کننده اسناد و فاکتورها
 50. امکان رویت هم زمان لیست اسناد خرید و فروش و... جهت افزایش سرعت ثبت فاکتورها


انبارداری
 1. امکان استفاده از زیر سیستم انبارداری جهت کنترل حواله انبارها و رسید انبارها توسط انباردار
 2. امکان رویت سند تعدادی حواله انبارها و رسید انبارها در انبار، بلافاصله پس از تایید فاکتورهای خرید و یا فروش مربوطه
 3. امکان چاپ (با مبلغ یا بدون مبلغ) حواله انبار یا رسید انبار در زیر سیستم انبارداری
 4. کنترل سطوح دسترسی کاربران به فرآیندهای زیرسیستم انبارداری
 5. امکان تهیه لیستهای شمارش کالا جهت انجام عملیات انبارگردانی طی سه مرحله
 6. امکان ثبت نتایج شمارش کالا برای هر مرحله از شمارش به صورت مجزا
 7. امکان تهیه لیستهای مغایرت بین هر مرحله شمارش با موجودی سیستم
 8. امکان صدور سند تعدیل (کسورات و یا اضافات انبارگردانی) به صورت اتوماتیک یا دستی
 9. امکان ثبت سند معدوم مواد و کالا در انبارها
 10. امکان ثبت سند خروج کالا از انبار (و ورود اتوماتیک آن به انبار دیگر) جهت انتقال کالا بین انبارها
 11. امکان ثبت سند دستی ورود کالا به انبار جهت انتقال کالا بین انبارها
 12. امکان ثبت سند موجودی اولیه کالا در انبار در هنگام استقرار نرم افزار
 13. انتقال مکانیزه موجودی سیستم بین دوره های مالی مختلف
 14. امکان ثبت و نگهداری موجودی ابتدای هر دوره مالی برای هر کالاها به تفکیک انبارها
 15. امکان ثبت و نگهداری موجودی انتهای هر دوره مالی برای هر کالاها به تفکیک انبارها


گزارشات خرید و فروش و انبار
 1. گزارش کاردکس تعدادی ریالی کالا (با فیلترهای مناسب)
 2. گزارش مشخصات کالاها و تیپ قیمتهای فروش
 3. گزارش راس فاکتورهای یک مشتری و یا یک واسطه فروش و یا ...
 4. امکان گزارش موجودی فعلی کالا، یا موجودی کالا در یک تاریخ خاص و ...
 5. امکان استخراج گزارش از فاکتورهای خرید، مرجوع به خرید، دریافت امانی، مرجوع امانی دریافتی و ...
 6. امکان استخراج گزارش از فاکتورهای فروش، مرجوع از فروش، ارسال امانی، مرجوع امانی ارسالی و ...
 7. امکان استخراج گزارش از اسناد موجودی اولیه و موجودی انتهای دوره، کسورات و اضافات انبارگردانی، مواد و کالای معدوم شده به اشکال زیر:
  • به تفکیک کالا
  • به تفکیک گروههای اصلی و فرعی
  • به تفکیک انبارها
  • به تفکیک ماهها
  • به تفکیک مشتریان
  • به تفکیک اسناد (ریز اسناد و یا خلاصه اسناد)
  • به تفکیک کاربران (فروشندگان)
  • به تفکیک واسطه های فروش یا ماموران خرید
  همچنین می توان گزارشات فوق را با فیلترهای ذیل ترکیب نمود:
  • تعیین محدوده کالاهای شرکت کننده در گزارش
  • تعیین گروههای اصلی و فرعی شرکت کننده در گزارش
  • تعیین انبارهای مورد نظر جهت گزارشگیری
  • تعیین بازه زمانی خاص و همچنین امکان برقراری ارتباط بین چندین دوره مالی
  • تعیین یک مشتری یا یک طبقه مشتری خاص
  • اعمال فیلتر بر روی واسطه های فروش و ماموران خرید
  • تعیین اسنادی که در بازه زمانی مورد نظر و یا توسط اشخاص مورد نظر ثبت، تأیید و یا به روزرسانی شده اند
 8. گزارش جامع کالاها، که در آن بالغ بر 130 ستون اطلاعات جامع مدیریتی، جهت اخذ تصمیمات مناسب برای مدیران در نظر گرفته شده است:
  • امکان گزارش گیری از سود براساس بازه های زمانی دلخواه برای هر کالا
  • امکان گزارش گیری از سود براساس بازه های زمانی دلخواه برای هر فاکتور
  • امکان گزارش گیری از سود بر اساس بازه های زمانی مختلف برای هر مشتری
  • امکان گزارش گیری از سود بر اساس بازه های زمانی مختلف برای هر تأمین کننده
  • مبلغ سود حاصل از خرید و فرش به ازای هر کالا
  • درصد سود فروش کالا نسبت به خرید یا تولید
  • محاسبه درصد سود کالا نسبت به سود کل
  • درصد مبلغ فروش هر کالا نسبت به فروش کل
  • درصد تعداد فروش هر کالا نسبت به خرید
  • درصد تعداد فروش هر کالا نسبت به تولید
  • درصد مبلغ خرید خالص نسبت به خرید کل
  • میانگین فروش خالص
  • مبلغ و تعداد و تاریخ آخرین فروش
  • مبلغ و تعداد و تاریخ آخرین خرید
  • مبلغ و تعداد موجودی پایان هر دوره مالی
  • بهای تمام شده کالای فروش رفته به ازای هر کالا
  • بهای تمام شده کالایی که به صورت امانی برای دیگران ارسال شده است
  • گزارش رکود کالا
  • گزارش گردش کالای طی دوره
  • و ...
 9. امکان چاپ، ارسال فکس و یا استخراج کلیه گزارشات به اشکال Pdf و Excel


تولید
 1. امکان معرفی واحدهای تولیدی
 2. ثبت اسناد حواله مواد اولیه به واحدها و یا مرجوع مواد اولیه از واحدهای تولید ( به صورت اتوماتیک و یا غیر اتوماتیک)
 3. ثبت اسناد حواله ویا مرجوعی لوازم مصرفی جهت استفاده در ماشین آلات صنعتی
 4. ثبت اسناد تولید محصول در واحدهای تولیدی و یا مرجوع محصول تولیدی به واحدها
 5. تخصیص مواد اولیه و تعیین فرمول تولید برای محصولات و مواد نیم ساخته و مشخص کردن زمان لازم برای تولید هر محصول
 6. تعیین قیمت تمام شده هر محصول از طریق فرمول تولید و دستمزد و سربار
 7. صدور مکانیزه اسناد حسابداری برای عملیات تولید
 8. امکان استخراج گزارشات حواله مواد اولیه، مرجوع مواد اولیه، حواله لازم مصرفی، مرجوع لوازم مصرفی، خروج محصول تولیدی و مرجوع محصول تولیدی به واحدهای تولید به اشکال ذیل:
  • به تفکیک کالا
  • به تفکیک گروههای اصلی و فرعی
  • به تفکیک انبارها
  • به تفکیک ماهها
  • به تفکیک واحد
  • به تفکیک اسناد (ریز اسناد و یا خلاصه اسناد)
  • به تفکیک کاربران
  همچنین می توان گزارشات فوق را با فیلترهای ذیل ترکیب نمود:
  • تعیین محدوده کالاهای شرکت کننده در گزارش
  • تعیین گروههای اصلی و فرعی شرکت کننده در گزارش
  • تعیین انبارهای مورد نظر جهت گزارشگیری
  • تعیین بازه زمانی خاص و همچنین امکان برقراری ارتباط بین چندین دوره مالی
  • تعیین یک واحد خاص
  • تعیین اسنادی که در بازه زمانی مورد نظر و یا توسط اشخاص مورد نظر ثبت، تأیید و یا به روزرسانی شده اند


سفارشات
 1. امکان ثبت اسناد سفارشات
 2. امکان ثبت فاکتورهای خرید براساس اسناد سفارشات
 3. کنترل سطوح دسترسی کاربران به فرآیندهای زیرسیستم سفارشات تا جزیی ترین موارد
 4. گزارشات زیر سیستم سفارشات به شرح ذیل ارائه شده است:
  • گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک کالاها
  • گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک گروههای اصلی
  • گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک گروههای فرعی
  • گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک ماهها - تاریخ موثر
  • گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک تامین کنندگان
  • گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک خلاصه اسناد
  • گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک ریز اسناد
  • گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک کاربران ثبت کننده اسناد


خزانه داری
 1. امکان ایجاد تعداد نامحدودی صندوق برای هر شرکت و یا دفتر مالی
 2. تخصیص اتوماتیک سرفصلهای معین و تفصیلی برای هر صندوق
 3. تعریف کامل بانکها به صورت اتوماتیک و در هنگام ایجاد هر دفتر مالی
 4. تعریف نامحدود حسابهای بانکی با مشخصات کامل بانک و صاحب حساب
 5. تخصیص اتوماتیک سرفصلهای حسابداری به حسابهای بانکی
 6. معرفی دسته چکهای هر حساب به صورت مجزا و ثبت شماره سریال آنها
 7. انجام کلیه مراحل دریافت چک مشتمل بر: دریافت چک، واگذاری به بانک و یا به غیر، اعلامیه وصول و یا واخواست چک، استرداد چک دریافتی و یا وصول چک واخواستی
 8. انجام کلیه مراحل پرداخت چک مشتمل بر: پرداخت چک، اعلامیه برداشت چک و یا استرداد چک، ابطال چک
 9. اخذ کلیه اطلاعات مربوط به دریافت و یا پرداخت چک شامل تاریخ، شماره، سررسید، نوع چک، مبلغ و ملاحظات
 10. صدور اتوماتیک سند حسابداری برای کلیه عملیات بانکی دریافت و یا پرداخت چک
 11. اعلام اتوماتیک سر رسید چکهای پرداختی
 12. انجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت نقد به صورت ارزی و ريالی
 13. صدور اتوماتیک سند حسابداری برای عملیات دریافتها و پرداختهای نقدی
 14. مغایرت گیری از دریافتها و پرداختهای نقدی صندوق
 15. ثبت کلیه عملیات واریزی و یا انتقالی به حسابهای بانکی به صورت ارزی و ريالی
 16. صدور اتوماتیک سند حسابداری برای عملیات واریزی و یا انتقالی به حسابهای بانکی
 17. کنترل و نگهداری اسناد تضمینی دریافتی و امکان ثبت استرداد اسناد دریافتی
 18. کنترل و نگهداری اسناد تضمینی پرداختی و امکان استرداد آنها
 19. استفاده از کدینگ حسابداری پیش فرض برای بالا بردن سرعت ثبت اسناد در کلیه عملیات خزانه داری
 20. کنترل سطوح دسترسی کاربران به تک تک فرآیندهای زیرسیستم خزانه داری تا جزیی ترین موارد
 21. گزارش دریافتها و پرداختهای نقدی با قابلیت جستجو بر روی بازه های زمانی، مبلغ، شماره قبض، مشتری و نیز امکان ارتباط بین دوره های مختلف مالی و همچنین فیلتر کردن سرفصلهای حسابداری مورد نظر
 22. گزارشات چکهای دریافتی و چکهای پرداختی با ظاهری ساده و متمرکز امکانات خاص و حرفه ای به شرح ذیل ارائه می دهند:
  • کاردکس یک چک (یا یک سری چک یا یک دسته چک یا چکهای یک مشتری یا چکهای یک بانک یا چکهای یک تاریخ صدور و یا سررسید و ...)
  • صورت حساب یک بانک (در یک بازه زمانی برای چکهای خاص یا یک دسته چک و یا بازه مبالغ مورد نظر و ...)
  • چکهای نزد صندوق یک مشتری ( یا چکهای نزد بانک و یا وصول شده و برگشت خورده یک مشتری و ... )
  • استفاده از سرفصلهای حسابداری جهت محدود کردن بازه گزارش مورد نظر
  • گزارش راس چکهای دریافتی یا پرداختی و یا واگذار به غیر و یا چکهای نزد صندوق و ... از تاریخ صدور یا از تاریخ موثر و یا از تاریخ روز و ...


حقوق و دستمزد
 1. تعریف اطلاعات پایه بیمه تامین اجتماعی
 2. تعریف اطلاعات پایه بیمه تکمیلی
 3. تعریف اطلاعات پایه مالیات حقوق
 4. تعریف اطلاعات پایه گروهای مالیاتی
 5. تعریف اطلاعات پایه جداول مالیاتی
 6. تعریف اطلاعات پایه رسته های شغلی
 7. تعریف اطلاعات پایه انواع شغل
 8. تعریف اطلاعات پایه محل های خدمت
 9. تعریف اطلاعات پایه انواع وام
 10. تعریف اطلاعات پایه عوامل حقوقی
 11. تعریف اطلاعات پایه عوامل کارکرد
 12. تعریف اطلاعات پایه کارمندان
 13. تعریف اطلاعات پایه قراردادها
 14. امکان ثبت کارکرد ماهانه
 15. امکان ثبت مبالغ غیر مستمر ماهانه
 16. امکان تقسیط وامها
 17. امکان محاسبه حقوق کارکنان بر اساس کارکرد، عوامل حقوقی قرارداد پرداختهای غیر مستمر و اقساط وامها
 18. گزارشات زیر سیستم حقوق و دستمزد که با ظاهری ساده و متمرکز در خروجی اکسل به شرح ذیل ارائه شده است:
  • ایجاد گزارش لیست کارمندان
  • گزارش مجموع کارکرد و مزایا و کسورات کارکنان
  • امکان چاپ لیست حقوق
  • امکان چاپ لیست حقوق عادی با جزئیات
  • امکان چاپ لیست حقوق ویژه با جزئیات
  • امکان چاپ لیست حقوق کامل با جزئیات
  • امکان چاپ لیست بیمه
  • امکان چاپ لیست مالیات
  • امکان چاپ فیش حقوق


اموال و دارایی های ثابت
 1. تعریف اطلاعات پایه گروههای دارایی
 2. تعریف اطلاعات پایه انواع دارایی
 3. تعریف اطلاعات پایه لیست اموال و دارایی
 4. تعریف اطلاعات پایه جمعداران
 5. تعریف اطلاعات پایه محل های استقرار
 6. امکان ثبت اسناد خرید اموال
 7. امکان ثبت اسناد استقرار اموال
 8. امکان ثبت اسناد تحویل و انتقال اموال
 9. امکان ثبت اسناد تحویل بدون خرید اموال
 10. امکان ثبت اسناد تجدید ارزیابی اموال
 11. امکان ثبت اسناد توسعه و تعمیرات اموال
 12. امکان ثبت اسناد تجزیه و خروج اموال
 13. امکان ثبت اسناد محاسبه استهلاک اموال
 14. امکان ثبت اسناد استقرار اموال
 15. امکان ثبت اسناد فروش یا خروج اموال
 16. گزارشات زیر سیستم اموال و دارایی های ثابت در خروجی اکسل به شرح ذیل ارائه میگردد:
  • گزارش کاردکس اقلام دارایی
  • گزارش وضعیت اموال به تفکیک اقلام دارایی
  • گزارش وضعیت اموال به تفکیک مراکز هزینه
  • گزارش وضعیت اموال به تفکیک گروههای دارایی
  • گزارش خلاصه وضعیت اموال به تفکیک مراکز هزینه
  • گزارش خلاصه وضعیت اموال به تفکیک گروههای دارایی


کنترل هزینه ها
 1. تعریف نامحدود هزینه های هر دفتر مالی
 2. تخصیص سرفصل حسابداری به هر کدام از هزینه ها به صورت مجزا
 3. تعریف نامحدود مراکز هزینه و پروژه به ازای هر دفتر مالی
 4. تخصیص اتوماتیک سرفصل تفصیلی به هر کدام از مراکز هزینه و پروژه ها
 5. امکان ایجاد تعداد نامحدودی تنخواه گردان برای هر دفتر مالی
 6. تخصیص اتوماتیک سرفصلهای معین و تفصیلی برای هر تنخواه گردان
 7. امکان ایجاد تعداد نامحدودی حسابهای اعتباری برای هر دفتر مالی
 8. تخصیص اتوماتیک سرفصلهای معین و تفصیلی برای هر حساب اعتباری
 9. امکان ثبت هزینه های جاری هر دفتر مالی به صورت مجزا و یا ثبت سند مرکب
 10. امکان تعیین مرکز هزینه برای هر ردیف هزینه به صورت مجزا(یعنی در یک سند می توان هزینه های چند مرکز را وارد کرد)
 11. امکان تعیین انواع روش پرداخت هزینه (پرداخت از صندوق، تنخواه، عابربانک یا اعتباری) در هنگام ثبت هر ردیف از سند هزینه
 12. امکان درج توضیحات به ازای هر ردیف هزینه ثبت شده در سند
 13. امکان وارد کردن شرح انگیسی و تعیین تاریخ موثر میلادی برای هر سند هزینه
 14. امکان نگهداری هزینه ها با مبلغ ارزی
 15. امکان مشخص کردن نوع ارز برای اسنادی که مبلغ آنها به صورت ارزی نگهدای می شود
 16. صدور اتوماتیک سند حسابداری برای هزینه های ثبت شده
 17. در صورت نیاز امکان ویرایش و یا حذف اسناد هزینه تایید نشده
 18. امکان تایید اسناد هزینه توسط کاربر یا مدیرمالی
 19. امکان چاپ هزینه های ثبت شده در یک سند
 20. کنترل سطوح دسترسی کاربران به بخشها و عملیات مختلف زیر سیستم هزینه ها
 21. گزارشات هزینه های ثبت شده که با ظاهری ساده و متمرکز امکاناتی خاص و حرفه ای به شرح ذیل ارائه می دهند:
  • گزارش هزینه های ثبت شده به تفیک هزینه ها
  • گزارش هزینه های ثبت شده به تفیک مراکز هزینه
  • گزارش هزینه های ثبت شده به تفیک انواع پرداخت
  • گزارش هزینه های ثبت شده به تفیک تاریخ
  • گزارش هزینه های ثبت شده به تفیک ریز هزینه ها
  • گزارش هزینه های ثبت شده به تفیک کاربران
  همچنین می توان گزارشات فوق را با فیلترهای ذیل ترکیب نمود:
  • فیلتر کردن هزینه های مورد نظر
  • فیلتر کردن مراکز هزینه یا پروژه های مورد نظر
  • فیلتر کردن منابع پرداخت هزینه به همراه جزئیات پرداخت هزینه ها
  • تعیین محدوده های شماره سند، تاریخ، مبلغ و کاربر ثبت کننده اسناد هزینه
  • و ...


امکانات نسخ جدید
           ده کلید طلایی بیلان
           مقایسه نسخ
           دانلود