در شرکت اندیشه های مانگار خوارزمی توجه و تمرکز به پشتیبانی همواره مشتریان را از بابت حضور مستمر این شرکت در کنار مشکلات پیش بینی نشده، آسوده خاطر می کند. لذا در همین راستا شرکت اندیشه های ماندگار خوارزمی جهت رفاه حال مشتریان و همچنین پاسخ سریع به سوالات و مشکلات شما عزیزان سامانه پشتیبانی از راه دور این شرکت را، راه اندازی نموده است. از این پس شما با استفاده از این سامانه می توانید از مزایای خدمات پشتیبانی شرکت اندیشه های ماندگار خوارزمی به شرح ذیل بهره مند شوید:
  • ارائه رایگان نسخ اجرایی جدید و به روز رسانی نرم افزارها
  • آموزش مجدد راهبری نرم افزارها به کاربران در صورت نیاز ایشان به صورت حضوری و یا با استفاده از سامانه پشتیبانی از راه دور
  • ارائه خدمات مشاوره و طرح راهکارهای مناسب و منطبق بر عملکرد سیستم به منظور افزایش بهره وری سیستم
  • پشتیبانی نرم افزارها در صورت بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی در آنها و ارائه خدمات در جهت رفع اشکال و احیای اطلاعات ثبت شده
  • پاسخ عملی به سوالات مربوط به نرم افزارها با استفاده از سامانه پشتیبانی از راه دور این شرکت
  • رویت همزمان مشتریان طی انجام روال پشتیبانی به صورت آنلاین در صورت استفاده از سامانه پشتیبانی از راه دور
  • و ...

همچنین شرکت اندیشه های ماندگار خوارزمی متعهد می باشد ضمن حفظ حریم اطلاعاتی مشتریان محترم، كليه اسناد و مدارک و اطلاعات ایشان را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به هر شکلی خودداری کند.