قفل نرم افزارهای ارائه شده توسط شرکت اندیشه های ماندگار خوارزمی از تاریخ فروش دارای یک سال گارانتی می باشد و پس از اتمام دوره گارانتی، در صورتی که قفل نرم افزار شما معیوب شده باشد و نیز در صورت نیاز به تعویض فقط هزینه قفل جدید دریافت می گردد. ولی در صورتی که قفل نرم افزار شما، مفقود شده باشد، باید نسبت به خرید مجدد نرم افزار خود، اقدام نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی فنی شرکت اندیشه های ماندگار خوارزمی تماس حاصل فرمایید.