امکانات و تغییرات جدید نرم افزار حسابداری بیلان عبارت است از
 • نسخه: 4.8.135.860     تاریخ انتشار:1403/01/05
  1. زیر سیستم سفارشات خارجی
  2. ثبت سفارش داخلی و خارجی
  3. ثبت پیش فاکتور خرید از تامین کننده
  4. لغو بخشی از سفارش ثبت شده
  5. اعلامیه ورود به گمرک
  6. اعلامیه ترخیص از گمرک، بارگیری و حمل
  7. قبض انبار کالاهای تحویل شده
  8. ثبت کسری سفارش
  9. رسید حواله مستقیم سفارش کالا
  10. خلاصه گردش سفارش
  11. کاردکس اسناد سفارش
  12. گزارشات زیرسیستم سفارشات خارجی

 • نسخه: 4.7.134.848    تاریخ انتشار:1402/12/14
  1. جلوگیری از تغییر دستی مقدار در فاکتور مرجوعی که به یک سند فروش وصل شده
  2. پارامتر کنترل ارسال اسناد به سامانه مودیان بدون پیگیری اسناد ارسالی قبلی
  3. جلوگیری از ثبت فاکتور خرید بدون مبنای سفارش
  4. آپدیت بهاء تمام شده مواد نیم ساخته در زیر سیستم تولید براساس میانگین موزون بهاء تمام شده مواد اولیه در زمان ثبت سند تولید

 • نسخه: 4.7.133.844    تاریخ انتشار:1402/11/18
  1. امکان تعریف ذینفعان در خزانه داری
  2. امکان تخصیص ذینفع به چکهای دریافتی و پرداختی
  3. امکان فیلتر و تفکیک ذینفعان در گزارشات خزانه داری
  4. کنترل سطح دسترسی به ذینفع چک
  5. در هنگام ثبت فاکتور، امکان انتخاب چندین کالا از لیست کالا و خدمات و درج یکجای همه کالاهای انتخاب شده در فاکتور
  6. امکان وارد کردن مقدار در هنگام انتخاب چندین کالا (جهت ثبت در فاکتور فروش) در فرم کالا و خدمات

 • نسخه: 4.7.132.838    تاریخ انتشار:1402/10/30
  1. اضافه شدن امکان محاسبه مالیات بر اساس سود کالا در هنگام تعریف کالا و خدمات
  2. اضافه کردن ستونهای (نوع مشتری، مجموع مبلغ مانده فاکتورها، مبلغ مانده حساب، تشخیص) به گزارش فروش کامیونی به تفکیک مشتری
  3. اضافه کردن ستونهای (نوع مشتری، شماره فاکتور تجمیعی، مانده فاکتور) به گزارش فروش کامیونی به تفکیک ریزاسناد
  4. در فاکتورهای فروش بازرگانی تجمیعی، کالاها بر اساس کد و فی واحد فروش کامیونی، تفکیک شدند
  5. ایجاد پارامتر جهت اعمال مالیات ارزش افزوده روی مبلغ هزینه در زیرسیستم فروش کامیونی

 • نسخه: 4.7.131.833    تاریخ انتشار:1402/10/11
  1. ایجاد پارامتر جهت استفاده از مواد اولیه و نیم ساخته در فاکتور فروش
  2. ثبت اتوماتیک سند مرجوع مواد اولیه براساس مرجوع محصول تولیدی
  3. امکان تایید اسناد انبارداری جهت چاپ در دوره های مالی بسته شده
  4. ثبت کاربر و زمان در هنگام ویرایش فاکتور در فیلد تاریخچه تغییرات فاکتور در زیرسیستم فروش شن و ماسه
  5. امکان نمایش ستونهای مالیات و عوارض در ثبت فاکتورهای خرید و فروش براساس پارامترهای سیستمی

 • نسخه: 4.7.130.828    تاریخ انتشار:1402/09/26
  1. اضافه کردن یک شمارنده برای نمایش تعداد اسناد در لیست فاکتورهای خرید و فروش انبار
  2. امکان استفاده یا عدم استفاده از سند بستن حسابهای سود و زیانی و سند اختتامیه در ترازهای 6 و 20 ستونی
  3. اضافه شدن قابلیت نگهداری تاریخچه تغییرات فاکتورهای خرید و فروش و تولید و انبار
  4. امکان تسویه حقوق پرداختی از طریق زیر سیستم حقوق و دستمزد
  5. جلو گیری از اعمال تغییرات در زیر سیستم حقوق و دستمزد برای دوره های مالی بسته شده

 • نسخه: 4.7.129.823    تاریخ انتشار:1402/09/09
  1. اضافه کردن ستون تعداد دفعات ویرایش به لیست اسناد خرید و فروش انبار
  2. امکان ارسال عناوین اسناد خرید و فروش به اکسل
  3. امکان ارسال جزئیات اسناد خرید و فروش به اکسل
  4. اعمال فیلترهایی که کاربر روی لیست فاکتورها تعیین کرده است در هنگام ارسال فاکتورها به اکسل

 • نسخه: 4.7.128.819    تاریخ انتشار:1402/08/27
  1. اضافه شدن زمان تاخیر در تسویه فاکتور به گزارش فروش به تفکیک مشتری
  2. اضافه شدن زمان تاخیر در تسویه فاکتور به گزارش خلاصه اسناد به همراه مانده فاکتورها
  3. اضافه کردن شناسه کالا به گزارش جامع کالا ها
  4. اضافه کردن شناسه کالا به گزارش گردش اسناد
  5. در صورتی که روی فاکتور خرید یا فروش، پرداختی یا دریافتی ثبت شده باشد، تامین کننده یا مشتری آن فاکتور قابل تغییر نخواهند بود

 • نسخه: 4.7.127.814    تاریخ انتشار:1402/08/14
  1. گزارش محاسبه مانده حساب مشتری تا یک تاریخ خاص و براساس اسناد حسابداری و خزانه داری که با فاکتور فروش در ارتباط نیستند
  2. در جعبه متن های جستجو در کل سیستم با استفاده از کاراکتر + میتوان چند کلمه پراکنده را در یک رشته جستجو کرد
  3. امکان محاسبه داینامیک مانده فاکتور در گزارش فروش به تفکیک مشتریان
  4. امکان استفاده از تاریخ تسویه در گزارش فروش به تفکیک مشتریان
  5. حذف چکهای تضمینی از محاسبه مانده داینامیک فاکتورها

 • نسخه: 4.7.126.809    تاریخ انتشار:1402/07/29
  1. گزارش محاسبه مانده حساب مشتری تا یک تاریخ خاص و براساس اسناد حسابداری و خزانه داری که با فاکتور فروش در ارتباط نیستند
  2. در جعبه متن های جستجو در کل سیستم با استفاده از کاراکتر + میتوان چند کلمه پراکنده را در یک رشته جستجو کرد
  3. امکان محاسبه داینامیک مانده فاکتور در گزارش فروش به تفکیک مشتریان
  4. امکان استفاده از تاریخ تسویه در گزارش فروش به تفکیک مشتریان
  5. حذف چکهای تضمینی از محاسبه مانده داینامیک فاکتورها

 • نسخه: 4.7.125.804    تاریخ انتشار:1402/07/13
  1. برطرف کردن مشکل حرکت بین ستونها و ردیفها در فرم فاکتورهای خرید و فروش و انبار
  2. اضافه شدن عوارض به سیستم فروش کامیونی
  3. مشخص شدن تعداد دفعات ویرایش فاکتور فروش کامیونی

 • نسخه: 4.7.124.801    تاریخ انتشار:1402/06/20
  1. اضافه کردن دو ستون مالیات و عوارض برای تک تک ردیفهای هر فاکتور
  2. برطرف کردن ایراد گزارش خلاصه اسناد به همراه مانده فاکتورهای سررسید شده
  3. فاکتورهایی که با تسویه بدون مبنا به سامانه ارسال گردد نیز به عنوان نقدی در نظر گرفته خواهد شد
  4. اضافه کردن ستون سهم هر ردیف از تخفیف کل در فرم فاکتورها

 • نسخه: 4.7.123.797    تاریخ انتشار:1402/05/30
  1. امکان ورود گروهی اسناد زیر سیستم خرید و فروش و انبار از طریق فایل اکسل
  2. امکان ورود گروهی اسناد حسابداری موقت از طریق فایل اکسل
  3. امکان ارسال اسناد حسابداری قطعی به اکسل

 • نسخه: 4.7.122.794    تاریخ انتشار:1402/05/10
  1. امکان ارسال اطلاعات با الگوی صادرات در سامانه مودیان
  2. امکان ارسال اطلاعات با الگوی فروش ارز در سامانه مودیان

 • نسخه: 4.7.121.792    تاریخ انتشار:1402/04/20
  1. اضافه شدن گزارش قیمت تمام شده ناخالص (بدون احتساب مرجوع از فروش) به لیست ستونهای گزارش جامع کالاها
  2. اضافه شدن ستون معافیت مالیاتی ماده 137 به لیست مالیات حقوق
  3. نمایش سریال سند ارسالی یا ابطالی در سامانه مودیان
  4. امکان ارسال اطلاعات پرداختی های فاکتور به سامانه مودیان
  5. آپدیت جدید سامانه مودیان

 • نسخه: 4.7.120.787    تاریخ انتشار:1402/03/25
  1. امکان فیلتر تاریخ و دوره مالی در گزارش وضعیت اموال به تفکیک اقلام دارایی
  2. امکان فیلتر تاریخ و دوره مالی در گزارش وضعیت اموال به تفکیک مراکز هزینه
  3. امکان فیلتر تاریخ و دوره مالی در گزارش وضعیت اموال به تفکیک گروههای دارایی
  4. اضافه شدن ستون ارزش نهایی دارایی به گزارش خلاصه وضعیت اموال به تفکیک گروههای دارایی
  5. امکان ارسال جزئیات اسناد خرید اموال با سرفصلهای حسابداری به اکسل
  6. امکان ارسال جزئیات اسناد استقرار اموال با سرفصلهای حسابداری به اکسل
  7. امکان ارسال جزئیات اسناد تحویل و انتقال اموال با سرفصلهای حسابداری به اکسل
  8. امکان ارسال جزئیات اسناد تحویل بدون خرید اموال با سرفصلهای حسابداری به اکسل
  9. امکان ارسال جزئیات اسناد تجدید ارزیابی اموال با سرفصلهای حسابداری به اکسل
  10. امکان ارسال جزئیات اسناد توسعه و تعمیرات اموال با سرفصلهای حسابداری به اکسل
  11. امکان ارسال جزئیات اسناد تجزیه و خروج اموال با سرفصلهای حسابداری به اکسل
  12. امکان ارسال جزئیات اسناد محاسبه استهلاک اموال با سرفصلهای حسابداری به اکسل
  13. امکان ارسال جزئیات اسناد استقرار اموال با سرفصلهای حسابداری به اکسل
  14. امکان ارسال جزئیات اسناد فروش یا خروج اموال با سرفصلهای حسابداری به اکسل

 • نسخه: 4.7.119.773    تاریخ انتشار:1402/03/10
  1. در هنگام ثبت یا ویرایش سند حسابداری با استفاده از کلید اف 6 سند تراز می گردد
  2. اضافه کردن ستون حقوق غیر مشمول مالیات به چاپ لیست مالیات
  3. اضافه کردن هزینه توزین و بارگیری به چاپ قبض باسکول فروش کامیونی
  4. درج اتوماتیک هزینه توزین و بارگیری در فاکتور فروش تجمیعی اسناد فروش کامیونی

 • نسخه: 4.7.118.769    تاریخ انتشار:1402/02/25
  1. اضافه کردن فیلد شناسه حافظه مالیاتی به هر دفتر مالی
  2. اضافه کردن فیلد آدرس کارپوشه مالیاتی به هر دفتر مالی
  3. اضافه کردن فیلد کلید اختصاصی به هر دفتر مالی
  4. اضافه کردن شناسه کالا و خدمات به مشخصات کالاها
  5. امکان ارسال اسناد فروش به سامانه مودیان
  6. امکان ابطال اسناد فروش ارسال شده به سامانه مودیان

 • نسخه: 4.7.117.763    تاریخ انتشار:1402/01/30
  1. امکان جابجایی ستونهای جدول در لیست فاکتور های خرید و فروش و انبار
  2. امکان ذخیره موقعیت جدید ستونهای جدول در لیست فاکتور های خرید و فروش و انبار
  3. اضافه شدن امکان چاپ فاکتور مرجوع از فروش با فرمت رسمی

 • نسخه: 4.7.116.760    تاریخ انتشار:1401/12/03
  1. اعمال پیغام مناسب پس از عملیات پشتیبانگیری
  2. پارامتریزه کردن اثر چکهای استردادی پرداختی و دریافتی بر روی فاکتورهای خرید و فروش
  3. گزارش جدید فروش کالا به تفکیک خلاصه اسناد به همراه مجموع مانده فاکتورها تا تاریخ سررسید

 • نسخه: 4.7.115.757    تاریخ انتشار:1401/09/10
  1. اضافه کردن پارامتر جدید برای اینکه اسناد خرید از روی اسناد سفارشات مختلف ثبت گردد
  2. برطرف کردن اشکال محاسبه ارسال امانی خالص در گزارش ارسال امانی
  3. اضافه شدن ستون توضیحات سند به گزارشات به تفکیک ریز اسناد به همراه سرفصلهای حسابداری

 • نسخه: 4.7.114.754    تاریخ انتشار:1401/07/18
  1. ارائه زیرسیستم سفارشات
  2. امکان ثبت اسناد سفارشات
  3. امکان ثبت فاکتورهای خرید براساس اسناد سفارشات
  4. گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک کالاها
  5. گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک گروههای اصلی
  6. گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک گروههای فرعی
  7. گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک ماهها - تاریخ موثر
  8. گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک تامین کنندگان
  9. گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک خلاصه اسناد
  10. گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک ریز اسناد
  11. گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده به تفکیک کاربران ثبت کننده اسناد

 • نسخه: 4.6.113.743    تاریخ انتشار:1401/05/15
  1. اضافه شدن گزارش چاپ ليست شمارشهای ثبت شده در عملیات انبار گردانی
  2. امکان ارسال کلیه فرآیندهای زیرسیستم اموال به اکسل در دو حالت عناوین اسناد و جزئیات اسناد
  3. اضافه کردن ستون مقدار مرجوعی قبلی در هنگام ایجاد ارتباط بین اسناد مرجوع از فروش و اسناد فروش
  4. اضافه کردن ستون کد تفصیلی مشتری به گزارش فروش به تفکیک جزئیات سند به همراه سرفصلهای حسابداری

 • نسخه: 4.6.112.739    تاریخ انتشار:1401/02/25
  1. اضافه کردن ستون کد تفصیلی تامین کننده به گزارش خرید به تفکیک جزئیات سند به همراه سرفصلهای حسابداری
  2. افزایش طول فیلد مبلغ در گزارش اسناد دریافتنی و پرداختنی به تفکیک اسناد
  3. امکان تاثیر گذاری چکهای استردادی در خزانه، بر روی فاکتورهای خرید و فروش
  4. در تابع محاسبه مانده حساب تفصیلی (مثل مانده فاکتورها) براساس پارامتر، تعیین میشود که چه دوره های مالی در مانده گیری تاثیر داشته باشند

 • نسخه: 4.6.111.735    تاریخ انتشار:1400/12/20
  1. حذف قیمتهای تعیین شده برای هر طبقه از کالا در هنگام حذف هر طبقه قیمت
  2. پارامتری کردن امکان ثبت یا ویرایش تخفیف در پایین فاکتور فروش و فرم درصدها
  3. اضافه کردن چاپ دو ستونی و چهار ستونی به تراز تفصیلی 2
  4. اضافه کردن چاپ دو ستونی و چهار ستونی به تراز تفصیلی 3
  5. ساخت فیلم آموزشی انواع تخفیف در فاکتورهای فروش و تاثیر آن در فاکتورهای مرجوع از فروش
  6. افزایش عرض جعبه متنهای جمع کل بدهکار و بستانکار و مانده بدهکار و بستانکار در همه دفاتر و ترازهای زیر سیستم حسابداری

 • نسخه: 4.6.110.729    تاریخ انتشار:1400/11/30
  1. اعمال تخفیف ردیفهای فاکتورهای فروش در ردیف سند مرجوع از فروش
  2. اصلاح مشکل نگهداری داده در سلولهای جدول، در هنگام ویرایش پارامترهای دفتر مالی جاری
  3. اضافه کردن گزینه تسویه با حساب در زیر سیستم خزانه داری
  4. امکان استفاده از گزینه تسویه با حساب در همه اسناد زیر سیستم های خرید و فروش
  5. در لیست چکها، مبالغ سه رقم سه رقم جدا شد
  6. امکان انتخاب چک با دابل کلیک نیز اضافه گردید
  7. با استفاده از کلید سه نقطه در فرم سوابق اسناد، می توان بین فاکتورهای فروش و مرجوع از فروش یا خرید و سفارشات سوییچ کرد

 • نسخه: 4.6.109.722    تاریخ انتشار:1400/11/15
  1. امکان تسویه تجمعی بدون مبنا
  2. مشاهده نتیجه ثبت تخفیف ردیفی در فاکتور مرجوع از فروش، بر روی ستون مرجوعی و ستون مانده حساب در لیست فاکتورهای فروش
  3. اعمال اعداد منفی در تسویه بدون مبنای اسناد فروش
  4. بارگذاری بی قید و شرط اسناد خرید و فروش و انبار در هنگام استفاده از کلید بارگذاری مجدد
  5. اضافه کردن فرم دلایل مرجوعی
  6. عدم نمایش دوره های مالی مربوط به دفاتر مالی غیر فعال در فیلتر کردن دفاتر حسابداری

 • نسخه: 4.6.108.716    تاریخ انتشار:1400/10/20
  1. فعال کردن ستون توضیحات در لیست اسناد دریافت و پرداختهای های نقدی
  2. فعال کردن ستون توضیحات در لیست اسناد واریز و برداشت از حساب
  3. اضافه کردن ستون تایید اسناد به فرم تسویه تجمعی اسناد
  4. برطرف کردن مشکل حذف آخرین ردیف تخفیف به ازاء ردیفهای کالا، در اسناد خرید و فروش
  5. پارامتریزه کردن بازه زمانی محاسبه مانده فاکتور
  6. اضافه کردن ستون تیک یادداشت سند برای حواله انبارها و رسید انبارها
  7. در صورتی که برای یک سند در زیر سیستم خرید و فروش انبار یادداشتی ثبت شده باشد، در لیست اسناد در یک ستون ویژه این مورد، تیک زده می شود

 • نسخه: 4.6.107.709    تاریخ انتشار:1400/09/25
  1. کنترل حداکثر تعداد روزهای مجاز تاخیر در تسویه فاکتورهای سررسید شده معوق
  2. اضافه کردن فیلتر عهده بانک به گزارشات اسناد دریافتنی و پرداختنی در خزانه داری
  3. اضافه کردن ستون فی میانگین قیمت تمام شده فروش رفته خالص به گزارش جامع کالاها
  4. مکان نمایش مانده فاکتورهای سررسید شده یک مشتری در هنگام چاپ فاکتور فروش
  5. پارامتری کردن نمایش مانده فاکتورهای سررسید شده در چاپ فاکتورهای فروش
  6. اضافه کردن ته جمع برای ستونهای مبلغ قابل دریافت، جمع کل دریافتی، مبلغ مرجوعی و مانده فاکتور در لیست اسناد خرید و فروش

 • نسخه: 4.6.106.703    تاریخ انتشار:1400/08/30
  1. امکان تعریف انواع چک در زیر سیستم خزانه داری
  2. امکان استفاده از گزینه انواع چک در اسناد دریافتنی و پرداختنی در زیر سیستم خزانه داری
  3. امکان فیلتر گزینه انواع چک در هنگام گزارش گیری اسناد دریافتی و پرداختی
  4. اضافه شدن امکان تسویه بدون مبنا برای اسناد زیر سیستم خرید و فرش
  5. اضافه کردن نام دیتابیس در حال استفاده به پایین پنچره اصلی برنامه
  6. اضافه کردن فیلدهای سقف حساب مشتری و مانده بدهی و مانده فاکتور سررسید شده به فرم تایید اسناد فروش
  7. اضافه کردن تفکیک عهده بانک به گزارش اسناد دریافتنی در خزانه داری
  8. اضافه کردن تفکیک عهده بانک به گزارش اسناد پرداختنی در خزانه داری

 • نسخه: 4.6.105.695    تاریخ انتشار:1400/08/03
  1. امکان انتخاب انبار مواد اولیه در هنگام تایید اسناد خروج محصول از تولید
  2. پارامتریزه کردن تعداد ارقام اعشار در فیلد مقدار در گزارش گردش کالاها
  3. برطرف کردن مشکل شماره ردیف آرتیکلها در چاپ اسناد حسابداری تجمیع شده
  4. درج شرح قبض دریافت و پرداخت در شرح آرتیکل سند حسابداری
  5. اصلاح فونت کاراکتر های انگلیسی در فیلد شماره فنی در گزارش موجودی فعلی
  6. کنترل دسترسی کاربران و واسطه ها به (اسناد) خرید و فروش و انبار به صورت سلسله مراتبی
  7. پنهان کردن ستون انبارهایی که به صورت پیش فرض در گزارش گردش کالا فعال نیستند
  8. امکان ارسال به اکسل لیست دسته چکها در زیرسیستم خزانه داری
  9. امکان ارسال به اکسل لیست عوامل حقوقی در زیرسیستم حقوق و دستمزد
  10. امکان ارسال به اکسل لیست عوامل کارکرد در زیرسیستم حقوق و دستمزد

 • نسخه: 4.6.104.685    تاریخ انتشار:1400/07/05
  1. داده های رسته فاکتور، در زیر سیستم خرید و فروش، به ترتیب کد سورت گردید
  2. کنترل سطح دسترسی کاربران به انبارها
  3. کنترل سطح دسترسی واسطه ها به فاکتورها
  4. در زیر سیستم دارایی ثابت، برای اقلام دارایی فروش رفته، ارزش اسقاط نیز به صفر تبدیل گردید

 • نسخه: 4.6.103.681    تاریخ انتشار:1400/06/08
  1. عدم صدور سند حسابداری برای اسناد موجودی ابتدای دوره و موجودی پایان دوره
  2. در کلیه زیر سیستمها، گزارش گیری از دوره های مالی غیر فعال، برای همه کاربران بسته شد
  3. برطرف کردن خطای حسابهای غیر فعال شده در هنگام رویت یا ویرایش اسناد واریز یا برداشت از حساب
  4. اضافه شدن ستون مانده فاکتور به گزارش فروش به تفکیک مشتریان
  5. امکان سورت براساس ستون مانده فاکتور در گزارشات فروش به تفکیک خلاصه اسناد
  6. اضافه شدن فیلم آموزش تقسیط وام به حقوق و دستمزد
  7. امکان رویت وزن واحد کالا در هنگام ثبت، رویت، ویرایش فاکتورهای خرید و فروش، با قابلیت فعال کردن از طریق پارامترهای دفتر مالی و نیز کنترل سطح دسترسی کاربران

 • نسخه: 4.6.102.674    تاریخ انتشار:1400/05/10
  1. اضافه گردن گزینه درصد جهت نمایش مقدار تخفیف ثبت شده در پایین فاکتورهای فروش و ارسال امانی
  2. اضافه کردن ستون تخفیف واحد کالا به فاکتورهای فروش و ارسال امانی
  3. کنترل سطح دسترسی به ستونهای قیمت فروش و وزن واحد کالا در لیست کالا و خدمات
  4. کنترل سطح دسترسی به ستونهای قیمت فروش و وزن واحد کالا در گزارش گردش کالاها
  5. کنترل سطح دسترسی به لایه گردش اسناد کالا در گزارش گردش کالاها
  6. به لیست عوامل غیر مستمر ماهانه امکان بارگذاری مبلغ وام نیز اضافه شد

 • نسخه: 4.6.101.668    تاریخ انتشار:1400/04/13
  1. نمایش موجودی انبار انتخاب شده در هنگام ثبت اسناد خرید و فروش وانبار بجای نمایش موجودی کل سیستم
  2. نمایش فیلدهای درصد تخفیف، درصد مبلغ مصوب، درصد سود و مبلغ سود در هنگام تایید اسناد فروش
  3. اضافه کردن کنترل سطح دسترسی به فرم محاسبات فاکتورهای فروش
  4. برطرف کردن مشکل سطح دسترسی به فرم سرفصلهای حساب در اسناد خرید و فروش و انبار
  5. اضافه کردن کنترل سطح دسترسی به فیلد سود فاکتور در فرم محاسبات فاکتورهای فروش
  6. حذف یادداشتهای انبار در هنگام حذف اسناد خرید و فروش انبار
  7. در هنگام ورود دیتای کارکرد پرسنل از طریق فایل اکسل، اگر فیلدی داده نداشته باشد برای جلوگیری از بروز خطا، آن را با صفر پر می کنیم

 • نسخه: 4.6.100.661    تاریخ انتشار:1400/03/15
  1. امکان چاپ قرارداد استخدامی در زیرسیستم حقوق و دستمزد
  2. در هنگام تایید اسناد خرید و فروش و انبار بررسی می شود که حاصل ضرب ستون مقدار در فی واحد برابر ستون مبلغ کل باشد
  3. امکان بارگذاری کارکرد ماهانه و مرخصي ماهانه در سیستم از طریق فایل اکسل
  4. امکان بارگذاری پرداخت های غير مستمر ماهانه در سیستم از طریق فایل اکسل
  5. در چاپ حکم کارگزینی و قرارداد استخدامی، فقط مزایا و تعهدات کارفرما نمایش داده میشود. کسور نمایش داده نمی شود
  6. فعال کردن کلید محاسبات فاکتور در هنگام رویت اسناد خرید و فروش و انبار
  7. جلوگیری از عملکرد کلید اف 4 و حذف ردیفهای جدول در فرم نمایش سرفصلهای حسابداری برای ردیفهای اسناد خرید و فروش و انبار

 • نسخه: 4.6.99.654    تاریخ انتشار:1400/02/18
  1. کنترل سطح دسترسی چاپ لیست شمارش انبارگردانی برای کنترل
  2. کنترل سطح دسترسی چاپ ليست مغايرت انبارگردانی
  3. نمایش موجودی تک تک انبارها در لیست کالا و خدمات
  4. گزارش گردش کالاها و گردش اسناد یک کالا و امکان فیلترینگ هر دو گزارش
  5. در گزارش لیست قراردادها در سیستم حقوق و دستمزد، کارمندهای غیر فعال از گزارش حذف شدند
  6. در هنگام ثبت اسناد خرید و فروش و انبار اگر به هر دلیلی حاصل ضرب ستون مقدار در فی واحد برابر ستون مبلغ کل نباشد، از ذخیره سند جلوگیری می شود

 • نسخه: 4.6.98.648    تاریخ انتشار:1400/01/23
  1. امکان چاپ حکم کارگزینی در سیستم حقوق و دستمزد
  2. برطرف کردن مشکل قرارداد اصلی کارمندان با تاریخهای تکراری
  3. در هنگام رویت اسناد فروش با استفاده از کلید لیست مشتریان، مشخصات مشتری ثبت شده نمایش داده شود
  4. در هنگام رویت اسناد خرید با استفاده از کلید لیست تامین کننده گان، مشخصات تامین کننده ثبت شده نمایش داده شود
  5. امکان بارگذاری خوشه کالاها از طریق فایل اکسل
  6. اگر مهلت تسویه قبل از تاریخ موثر سند بود، سیستم به کاربر اطلاع داده و در صورت تایید کاربر سند ذخیره میگردد
  7. توضیحات هر ردیف چک در اسناد خزانه داری، به ستون توضیحات گزارشات خزانه اضافه شد

 • نسخه: 4.6.97.641    تاریخ انتشار:1399/12/18
  1. برطرف کردن مشکل کنترل سقف حساب مشتری در هنگام تایید سند در سیستم فروش
  2. کنترل اعداد و ارقام وارد شده در جدول مالیات حقوق
  3. افزودن پیغام تایید اسناد موقت پس از ثبت سند اختتامیه در حسابداری
  4. اضافه کردن کلید بارگذاری مجدد در دفاتر حسابداری
  5. امکان چاپ رسيد انبار کالا با مشخصات فنی
  6. امکان چاپ حواله انبار کالا با مشخصات فنی
  7. اضافه شدن گزارش موجودي فعلي کالا به تفکیک کالاها با اطلاعات تکمیلی

 • نسخه: 4.6.96.634    تاریخ انتشار:1399/11/13
  1. در هنگام برگشت اسناد زیرسیستم اموال، لیست کالاهایی که مشکل دارند و امکان برگشت سند را به کاربر نمی دهند، نمایش داده می شود
  2. اضافه کردن گزینه یادداشت انبار به لیست فاکتورهای خرید
  3. اضافه کردن گزینه یادداشت انبار به لیست فاکتورهای فروش
  4. اضافه کردن گزینه یادداشت انبار به لیست اسناد انبار
  5. پس از فروش یا خروج اموال، اطلاعات آخرین مرکز هزینه، جمعدار، محل استقرار و تحویل گیرنده از مشخصات دارایی حذف می گردد
  6. در فاکتورهای خرید و فروش امکان ثبت مبلغ تخفیف بجای درصد تخفیف، به ازاء هر ردیف نیز فعال گردید
  7. در هنگام ثبت فاکتورهای خرید و فروش، به فرم مشاهده سوابق کالا و مشتری، ستون تخفیف نیز اضافه گردید

 • نسخه: 4.6.95.627    تاریخ انتشار:1399/10/10
  1. اضافه شدن امکان خوشه بندی کالاها
  2. امکان فیلتر کردن گزارشات خرید و فروش و انبار بر اساس خوشه کالاها
  3. امکان فیلتر کردن گزارشات فروش بر اساس شهر و استان آدرس مشتری
  4. به لیست رسید انبارها و حواله انبارها یک ستون اضافه شد که در آن تاریخ و ساعت اعلام به انبار درج می گردد

 • نسخه: 4.6.94.623    تاریخ انتشار:1399/09/19
  1. اضافه شدن گزارش به تفکیک ریز اسناد به همراه سرفصلهای حسابداری برای گزارشات خرید
  2. اضافه شدن گزارش به تفکیک ریز اسناد به همراه سرفصلهای حسابداری برای گزارشات فروش
  3. اضافه شدن گزارش به تفکیک ریز اسناد به همراه سرفصلهای حسابداری برای گزارشات انبار
  4. اضافه شدن گزارش به تفکیک ریز اسناد به همراه سرفصلهای حسابداری برای گزارشات تولید
  5. اعمال اعشار روی فیلد مقدار در چاپ فاکتورهای فروش و حواله انبارها
  6. برطرف کردن مشکل کد کالای غیر کاراکتری در گزارش صورت حساب یک تفصیلی

 • نسخه: 4.6.93.617    تاریخ انتشار:1399/08/15
  1. تولید گزارش جدید اسناد دریافتنی به تفکیک انواع قبض
  2. تولید گزارش جدید اسناد دریافتنی به تفکیک مشتری و بانک
  3. تولید گزارش جدید اسناد دریافتنی به تفکیک تاریخ موثر
  4. تولید گزارش جدید اسناد دریافتنی به تفکیک تاریخ سررسید
  5. تولید گزارش جدید اسناد پرداختنی به تفکیک انواع قبض
  6. تولید گزارش جدید اسناد پرداختنی به تفکیک مشتری و بانک
  7. تولید گزارش جدید اسناد پرداختنی به تفکیک تاریخ موثر
  8. تولید گزارش جدید اسناد پرداختنی به تفکیک تاریخ سررسید
  9. امکان واگذاری چک برگشتی به شخص ثالث

 • نسخه: 4.6.92.608    تاریخ انتشار:1399/07/29
  1. امکان تجمیع اسناد حسابداری به صورت روزانه و ماهانه و کلی در هنگام به روز رسانی اسناد
  2. تولید فیلم آموزشی برای گزارش رکود کالا
  3. ضافه کردن فیلم آموزشی بارگذاری کالاها و قیمتها از طریق فایل اکسل

 • نسخه: 4.6.91.605    تاریخ انتشار:1399/07/02
  1. افزایش طول ستون شرح آرتیکل انگلیسی و فارسی در فرم سند حسابداری
  2. ایجاد گزارش جدید گردش اسناد یک کالا در انبارداری
  3. کلیه چاپ های تکی در زیرسیستم خرید و فروش و انبار به دوتایی (با مبلغ و بدون مبلغ) تبدیل شد
  4. طول ستون شرح کالا در فرم اسناد خرید و فروش و انبار دو برابر شد
  5. ارائه پیغام خطای گویاتر (در صورتی که عامل حقوقی حذف شده باشد) در فرم ثبت قرارداد پرسنل در زیرسیستم حقوق و دستمزد
  6. امکان ویرایش مشخصات کالا به صورت بارگذاری فایل اکسل
  7. اصلاح فیلتر بانک در گزارش اسناد دریافتنی به نحوی که فیلتر اعمال شده فقط روی فرایندهای انتخاب شده تاثیر بگذارد

 • نسخه: 4.6.90.598    تاریخ انتشار:1399/06/10
  1. امکان تعریف نقشهای مختلف برای کاربران برنامه
  2. امکان تخصیص نقشهای تعریف شده در برنامه به هر یک از کاربران به صورت مجزا
  3. کنترل سطح دسترسی کاربران به قسمتهای مختلف برنامه بر اساس مجموع مجوزهای مستقیم هر کاربر و نقشهایی که به وی تخصیص داده شده است
  4. تکمیل پروسیجر حذف دفتر مالی برای حذف داده های زیر سیستمهای دارایی ثابت و حقوق و دستمزد
  5. امکان تغییر سایز و ماکزیمایز فرم نمایش سوابق فروش مشتریان و خرید از تامین کنندگان در هنگام ثبت اسناد خرید و فروش
  6. عوض کردن ترتیب پیمایش در فرم لاگ عملیات کاربران
  7. حذف نقشهای کاربر در هنگام حذف کاربر

 • نسخه: 4.6.89.591    تاریخ انتشار:1399/05/31
  1. اضافه شدن نمایش سابقه کالا به فرم نمایش سوابق در هنگام ثبت اسناد خرید و فروش
  2. اضافه شدن نمایش سابقه مشتری به فرم نمایش سوابق در هنگام ثبت اسناد خرید و فروش
  3. کنترل موجودی در برگشت سند رسید انبار در فرایند رسید حواله مستقیم کالا
  4. در زیر سیستم خرید و فروش انبار، از برگشت اسنادی که از روی آنها سند دیگری ثبت و تایید شده، جلو گیری شد
  5. امکان تعریف دسته چک با حداقل یک برگه چک جهت معرفی دسته چکهای ناتمام
  6. امکان جستجوی در لیست پارامترهای دوره مالی جاری
  7. امکان جستجوی در لیست پارامترهای دفتر مالی جاری
  8. مجوز رویت ستون موجودی برای کاربران در هنگام ثبت فاکتورهای خرید و فروش و اسناد انبار

 • نسخه: 4.6.88.583    تاریخ انتشار:1399/05/06
  1. برطرف کردن مشکل سورت گزارش صورت حساب یک تفصیلی
  2. در فرایند واریز و برداشت از حساب در صورتی که سرفصل معین برای حساب بانکی تعریف شده باشد، بجای سرفصل پیش فرض از آن استفاده می شود
  3. برداشتن محدودیت یکسان بودن انبار در فرایندهای ورود و خروج کالا به انبار
  4. پارامتریزه کردن مبنای مبلغ کالا در فرآیند ورود کالا به انبار برای محاسبه بهاء تمام شده
  5. در گزارش کاردکس، طول ستون عنوان کالا افزایش یافت
  6. اضافه شدن چاپ با مبلغ برای حواله انبارها در فرآیند خروج کالا از انبار
  7. اضافه شدن چاپ با مبلغ برای رسید انبارها در فرآیند ورود کالا از انبار

 • نسخه: 4.6.87.576    تاریخ انتشار:1399/04/10
  1. اضافه کردن چاپ 6 ستونی و 20 ستونی به گزارش تراز کل
  2. اضافه کردن چاپ 6 ستونی و 20 ستونی به گزارش تراز معین
  3. اضافه کردن چاپ 6 ستونی و 20 ستونی به گزارش تراز تفصیلی
  4. اضافه کردن چاپ 6 ستونی و 20 ستونی به گزارش تراز جزءتفصیلی
  5. اضافه کردن چاپ 6 ستونی و 20 ستونی به گزارش تراز تفصیلی2
  6. اضافه کردن چاپ 6 ستونی و 20 ستونی به گزارش تراز تفصیلی3

 • نسخه: 4.6.86.570    تاریخ انتشار:1399/03/17
  1. اضافه کردن ستونهای کد کل و کد معین و کد تفصیلی به گزارش دفتر روزنامه
  2. اضافه شدن چاپ تراز شش ستونی کل و معین
  3. افزایش سرعت تایید و برگشت اسناد زیر سیستم دارایی ثابت
  4. تکرار سربرگ فیش حقوقی برای هر کارمند

 • نسخه: 4.6.85.566    تاریخ انتشار:1399/02/12
  1. امکان ثبت یا تغییر اسناد در دوره های مالی که بایگانی شده اند از کاربران گرفته شد
  2. به گزارش صورت حساب یک تفصیلی اسناد زیرسیستم هزینه و زیرسیستم حقوق هم اضافه شد
  3. در فرم ورود اقلام دارایی از طریق فایل اکسل، اگر کالایی تکراری باشد با رنگ زرد هایلایت می شود
  4. در گزارش صورت حساب یک تفصیلی، طول فیلد نام کالا، از 50 کاراکتر به 200 کاراکتر تغییر کرد
  5. در زیر سیستم حقوق و دستمزد به گزارش لیست کارمندان امکان، فیلتر تاریخ قراردادها اضافه شد
  6. امکان بارگذاری وزن واحد کالا، در هنگام بارگذاری کالا از طریق فایل اکسل

 • نسخه: 4.6.84.560    تاریخ انتشار:1399/01/23
  1. اصلاح سند واگذاری چک به غیر در خزانه داری
  2. اضافه شدن یک منوی چاپ فاکتور خرید جدید به زیر سیستم خرید
  3. اضافه شدن جمع سند در گزارش صورت حساب یک تفصیلی برای ردیفهایی که مربوط به اسناد خزانه هستند
  4. نام مشتری به تیتر چاپ اسناد خزانه داری اضافه شد
  5. در زیر سیستم حقوق و دستمزد حساسیت نمادهای عوامل به حروف کوچک و بزرگ برداشته شد
  6. تولید فیلمهای آموزشی برای زیر سیستم حقوق و دستمزد

 • نسخه: 4.6.83.554    تاریخ انتشار:1398/12/15
  1. اضافه کردن شناسه ملی به مشخصات دفتر مالی
  2. امکان ذخیره الگوهایی از گزارش جامع کالاها و استفاده مجدد از الگوهای ذخیره شده در قالب منوهای جدید
  3. کنترل سطح دسترسی کاربران به الگوهای ذخیره شده از گزارش جامع کالاها
  4. تعریف سطح دسترسی کاربران به جهت تغییر ستونهای و تفکیکهای گزارش جامع کالاها
  5. اضافه کردن ستون تاریخ موثر سند به گزارش چکهای دریافتنی و پرداختنی در خزانه
  6. حذف کالاهایی که هیچ وقت در سیستم تراکنشی نداشته اند از لیست شمارش کالا در عملیات انبارگردانی

 • نسخه: 4.6.82.548    تاریخ انتشار:1398/11/21
  1. امکان قیمت گذاری کالاها و خدمات از طریق بارگذاری فایل اکسل
  2. اضافه شدن اطلاعات قرارداد کارمندان به گزارش لیست کارمندان در زیرسیستم حقوق و دستمزد
  3. در فرم مشخصات کالاها، قیمت تمام شده و قیمت فروش به صورت 3 رقم 3 رقم جدا شدند
  4. افزایش طول نام کالا تا 200 کاراکتر

 • نسخه: 4.6.81.544    تاریخ انتشار:1398/10/11
  1. افزایش طول شماره قفسه انبار تا 50 کاراکتر
  2. امکان صدور مجوز رویت مبلغ خرید و مبلغ موجودی اول دوره برای کاردکس تعدادی ریالی یک کالا
  3. محدودیت طول فیلدهای گزارش فصلی دارایی در خروجی فایل اکسل اعمال گردید
  4. اضافه شدن 4 ستون جدید به گزارش جامع کالاها برای تخفیف و مالیات و عوارض و هزینه در گروه ستونهای خرید
  5. اضافه شدن 4 ستون جدید به گزارش جامع کالاها برای تخفیف و مالیات و عوارض و هزینه در گروه ستونهای فروش

 • نسخه: 4.6.80.539    تاریخ انتشار:1398/09/18
  1. کنترل سطح دسترسی کاربران به انبارهای مختلف در لیست حواله انبارها و رسید انبارها
  2. اضافه شدن ستون مرجوعی به لیست اسناد فروش و ارسال امانی و کسر مبلغ مرجوعی از مانده فاکتور
  3. افزایش سرعت بارگذاری درخت واره مجوزها در لیست کاربران
  4. اضافه شدن ردیف عوارض در گزارش صورت حساب یک تفصیلی

 • نسخه: 4.6.79.535    تاریخ انتشار:1398/08/15
  1. تنظیم مجدد عرض ستونهای چاپ دفتر تفصیلی
  2. تنظیم مجدد عرض ستونهای مالیات و عوارض در گزارشات خرید و فروش
  3. کنترل سطح دسترسی به همه تفکیکهای گزارشات خرید و فروش و انبار
  4. امکان فیلتر کالاهایی که معاف از مالیت و عوارض در خرید هستند در همه گزارشات خرید و فروش و انبار
  5. امکان فیلتر کالاهایی که معاف از مالیت و عوارض در فروش هستند در همه گزارشات خرید و فروش و انبار
  6. گزارش فصلی خرید و فروش در سطح کالاها اصلاح شد
  7. گزارش فصلی خرید و فروش در سطح اسناد ایجاد شد

 • نسخه: 4.6.78.528    تاریخ انتشار:1398/07/09
  1. امکان تعریف انواع کالا جهت استفاده در گزارش فصلی در زیرسیستم خرید و فروش
  2. اضافه کردن فیلدهای استان، شهر، حقیقی، حقوقی به لیست تامین کننده گان جهت استفاده در گزارش فصلی
  3. اضافه کردن فیلدهای استان، شهر، لوکیشن، حقیقی، حقوقی و نام مشتری به لیست مشتریان جهت استفاده در گزارش فصلی
  4. امکان طبقه بندی تامین کننده گان جهت استفاده در گزارش فصلی
  5. امکان طبقه بندی مشتریان جهت استفاده در گزارش فصلی
  6. امکان اعطای مجوز ثبت قیمت فروش خارج از بازه مجاز تعیین شده برای هر کالا

 • نسخه: 4.6.77.522    تاریخ انتشار:1398/06/02
  1. ارائه زیرسیستم اموال و دارایی های ثابت
  2. تعریف اطلاعات پایه گروههای دارایی در زیرسیستم اموال
  3. تعریف اطلاعات پایه انواع دارایی در زیرسیستم اموال
  4. تعریف اطلاعات پایه لیست اموال و دارایی در زیرسیستم اموال
  5. تعریف اطلاعات پایه جمعداران در زیرسیستم اموال
  6. تعریف اطلاعات پایه محل های استقرار در زیرسیستم اموال
  7. امکان ثبت اسناد خرید اموال در زیرسیستم اموال
  8. امکان ثبت اسناد استقرار اموال در زیرسیستم اموال
  9. امکان ثبت اسناد تحویل و انتقال اموال در زیرسیستم اموال
  10. امکان ثبت اسناد تحویل بدون خرید اموال در زیرسیستم اموال
  11. امکان ثبت اسناد تجدید ارزیابی اموال در زیرسیستم اموال
  12. امکان ثبت اسناد توسعه و تعمیرات اموال در زیرسیستم اموال
  13. امکان ثبت اسناد تجزیه و خروج اموال در زیرسیستم اموال
  14. امکان ثبت اسناد محاسبه استهلاک اموال در زیرسیستم اموال
  15. امکان ثبت اسناد استقرار اموال در زیرسیستم اموال
  16. امکان ثبت اسناد فروش یا خروج اموال در زیرسیستم اموال
  17. گزارش کاردکس اقلام دارایی در زیرسیستم اموال
  18. گزارش وضعیت اموال به تفکیک اقلام دارایی در زیرسیستم اموال
  19. گزارش وضعیت اموال به تفکیک مراکز هزینه در زیرسیستم اموال
  20. گزارش وضعیت اموال به تفکیک گروههای دارایی در زیرسیستم اموال
  21. گزارش خلاصه وضعیت اموال به تفکیک مراکز هزینه در زیرسیستم اموال
  22. گزارش خلاصه وضعیت اموال به تفکیک گروههای دارایی در زیرسیستم اموال

 • نسخه: 4.5.76.500    تاریخ انتشار:1398/05/10
  1. تولید گزارش فصلی با جزئیات (اکسل) برای زیرسیستم های خرید و فروش و انبار
  2. اصلاح فرمت شناسه ملی مشتریان جهت نگهداری صفرهای پشت اعداد
  3. تفکیک مالیات بر ارزش افزوده و عوارض
  4. جلو گیری از بروز خطای پرشدن حافضه در هنگام بارگذاری فایل اکسل در اسناد

 • نسخه: 4.5.75.496    تاریخ انتشار:1398/04/30
  1. اضافه کردن گزینه تعداد دفعات چاپ به حواله انبارهای سیستم
  2. نمایش ستون زیر سیستم مرجع تولید کننده سند در لیست اسناد حسابداری موقت و قطعی
  3. اضافه شدن ستون ورژن آخرین ویرایش اسناد خرید و فروش و انبار برای برطرف شدن خطای هایلایت شدن اسناد انبار
  4. اضافه شدن منوکد پذیرش برای تشخیص اسناد تولید شده در سیستم پذیرش بیمارستان

 • نسخه: 4.5.74.492    تاریخ انتشار:1398/04/05
  1. اضافه شدن ستون تعداد دفعات چاپ به لیست حواله های انبار
  2. اضافه شدن گزارش کاردکس تعدادي یک کالا به گزارشات انبار
  3. برطرف کردن خطای هایلایت شدن حواله انبار در اثر چاپ حواله
  4. ذکر نام انبار و شماره سند انبار در چاپ حواله بامبلغ و بدون مبلغ

 • نسخه: 4.5.73.488    تاریخ انتشار:1398/03/12
  1. اضافه شدن ستونهای بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری، بیمه مشاغل سخت، دستمزد مشمول، مزایای مشمول، حقوق و مزایای مشمول، مشمول و غیر مشمول به گزارش لیست حقوق عادی
  2. اضافه شدن ستونهای بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری، بیمه مشاغل سخت، دستمزد مشمول، مزایای مشمول، حقوق و مزایای مشمول، مشمول و غیر مشمول به گزارش لیست حقوق ویژه
  3. اضافه شدن ستونهای بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری، بیمه مشاغل سخت، دستمزد مشمول، مزایای مشمول، حقوق و مزایای مشمول، مشمول و غیر مشمول به گزارش لیست حقوق کامل

 • نسخه: 4.5.72.485    تاریخ انتشار:1398/02/15
  1. امکان تغییر سایز فرمهای کارکرد ماهانه و پرداختهای غیر مستمر در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  2. امکان اصلاح مشخصات چکهایی که از عملیات بانکی برگشت داده شده اند
  3. اصلاح گروه بندی حسابهای کل و معین و تفصیلی در چاپ سند حسابداری

 • نسخه: 4.5.71.482    تاریخ انتشار:1398/01/20
  1. اعمال فیلتر کالاها بر روی جمع کل سند در گزارشات خرید و فروش و انبار به تفکیک مشتریان
  2. اضافه شدن 4 ستون (کد و عنوان برا ی تفصیلی و مرکز هزینه) به چاپ لیست حقوق کامل با جزئیات
  3. کنترل سطح دسترسی کاربران برای دیدن ستونهای بهاءتمام شده و موجودی، رزرو، سفارش، حداقل و حداکثر در لیست کالا و خدمات
  4. افزایش سرعت چاپ فیش حقوقی

 • نسخه: 4.5.70.478    تاریخ انتشار:1397/12/23
  1. از این پس در صورتی که پس از چاپ حواله انبار و رسید انبارها، تغییری در فاکتور اعمال گردد، حواله هایلایت خواهد شد تا کاربر متوجه تغییرات شود
  2. امکان اعمال فیلتر بر روی کالاها، گروههای اصلی، فرعی، گردش کالا و مقدار موجودی کالا در چاپ لیستهای شمارش اول و دوم و نهایی در انبار گردانی
  3. امکان سورت بر اساس هر یک از ستون های موجود در چاپ لیستهای شمارش اول و دوم و نهایی در انبار گردانی
  4. سرعت چاپ گزارش مغایرتهای انبارگردانی افزایش پیدا کرد
  5. امکان اعمال فیلتر بر روی کالاها، گروههای اصلی، فرعی، گردش کالا و مقدار موجودی کالا در چاپ همه لیستهای مغایرت در عملیات انبار گردانی
  6. امکان سورت بر اساس هر یک از ستون های موجود در چاپ همه لیستهای مغایرت در عملیات انبار گردانی
  7. امکان کپی موجودی سیستم برای کالاها (به صورت موجودی پیش فرض) در هنگام ثبت نتایج شمارش اول در عملیات انبار گردانی
  8. امکان کپی موجودی شمارش اول برای کالاها (به صورت موجودی پیش فرض) در هنگام ثبت نتایج شمارش دوم در عملیات انبار گردانی
  9. امکان کپی موجودی شمارش دوم برای کالاها (به صورت موجودی پیش فرض) در هنگام ثبت نتایج شمارش نهایی در عملیات انبار گردانی

 • نسخه: 4.5.69.469    تاریخ انتشار:1397/11/20
  1. اضافه شدن ستون زمان چاپ حواله انبار به سیستم رسید و حواله انبارها
  2. اضافه شدن ته جمع به چاپ چکهای واگذاری به بانک و واگذاری به غیر و اعلامیه وصول و غیره

 • نسخه: 4.5.68.467    تاریخ انتشار:1397/10/28
  1. امکان اعمال فیلتر بر روی تراز یا ناتراز بودن اسناد حسابداری
  2. اضافه شدن دو ستون جمع کل سند و بالانس سند به خروجی اکسل برای عناوین همه اسناد حسابداری
  3. اضافه شدن دو ستون جمع کل سند و بالانس سند به خروجی اکسل برای جزئیات همه اسناد حسابداری

 • نسخه: 4.5.67.464    تاریخ انتشار:1397/10/09
  1. امکان ارسال کارکردها و مرخصی ها به خروجی اکسل
  2. امکان ارسال پرداختهای غیر مستمر به خروجی اکسل

 • نسخه: 4.5.66.462    تاریخ انتشار:1397/09/30
  1. کنترل سطح دسترسی به گزارش تامین کنندگان در زیرسیستم خرید
  2. کنترل سطح دسترسی به گزارش مشتریان در زیرسیستم فروش

 • نسخه: 4.5.65.460    تاریخ انتشار:1397/08/09
  1. نمایش پیش فرض مانده تا ردیف جاری در دفتر تفصیلی
  2. امکان نمایش ستون موجودی کالا در هنگام ثبت فاکتورهای خرید و فروش و اسناد انبار
  3. اضافه شدن شرط بازه زمانی تاریخ استخدام و تاریخ ترک کار برای ثبت کرکرد و حقوق ماهانه
  4. امکان حذف دفتر مالی
  5. امکان ثبت کاربر هم نام در دفاتر مالی مختلف
  6. اضافه شدن چند ستون به گزارشات خرید و فروش و اسناد انبار به تفکیک خلاصه اسناد
  7. برطرف کردن خطای سرریز اعداد در هنگام محاسبه مالیات برارزش افزوده فاکتورها
  8. اضافه کردن توضیحات هر ردیف از چکهای خزانه به آرتیکلهای سند حسابداری
  9. اصلاح عوامل حقوق و دستمزد در هنگام ثبت دفتر مالی جدید
  10. اضافه کردن شرط مشمول بیمه برای ثبت بیمه تامین اجتماعی
  11. اضافه کردن ستون تگ به انتهای جداول سیستم

 • نسخه: 4.5.64.449    تاریخ انتشار:1397/08/15
  1. امکان بارگذاری محتویات سند حسابداری از طریق فایل اکسل
  2. امکان اعمال فیلتر برای فیلد مانده فاکتور در گزارشات خرید و فروش
  3. اضافه شدن ستون مانده فاکتور در گزارشات خرید و فروش به تفکیک خلاصه اسناد
  4. برطرف شدن مشکل شماره چک نادرست در شرح آرتیکل سند حسابداری مکانیزه تولید شده در خزانه داری

 • نسخه: 4.5.63.445    تاریخ انتشار:1397/07/19
  1. عوض شدن روش کپی اسناد خرید و فروش و انبار جهت جلوگیری از بروز مشکل موجودی منفی
  2. برطرف کردن مشکل تسویه تجمعی فاکتورهای فروش

 • نسخه: 4.5.62.443    تاریخ انتشار:1397/06/31
  1. ارائه زیر سیستم حقوق و دستمزد
  2. تعریف اطلاعات پایه بیمه تامین اجتماعی در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  3. تعریف اطلاعات پایه بیمه تکمیلی در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  4. تعریف اطلاعات پایه مالیات حقوق در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  5. تعریف اطلاعات پایه گروهای مالیاتی در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  6. تعریف اطلاعات پایه جداول مالیاتی در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  7. تعریف اطلاعات پایه رسته های شغلی در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  8. تعریف اطلاعات پایه انواع شغل در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  9. تعریف اطلاعات پایه محل های خدمت در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  10. تعریف اطلاعات پایه انواع وام در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  11. تعریف اطلاعات پایه عوامل حقوقی در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  12. تعریف اطلاعات پایه عوامل کارکرد در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  13. تعریف اطلاعات پایه کارمندان در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  14. تعریف اطلاعات پایه قراردادها در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  15. ایجاد گزارش لیست کارمندان در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  16. ایجاد گزارش مجموع کارکرد و مزایا و کسورات کارکنان در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  17. امکان ثبت کارکرد ماهانه در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  18. امکان ثبت مبالغ غیر مستمر ماهانه در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  19. امکان تقسیط وامها در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  20. امکان محاسبه حقوق کارکنان بر اساس عوامل کارکرد و عوامل حقوقی قرارداد در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  21. امکان چاپ لیست حقوق در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  22. امکان چاپ لیست حقوق عادی با جزئیات در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  23. امکان چاپ لیست حقوق ویژه با جزئیات در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  24. امکان چاپ لیست حقوق کامل با جزئیات در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  25. امکان چاپ لیست بیمه در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  26. امکان چاپ لیست مالیات در زیر سیستم حقوق و دستمزد
  27. امکان چاپ فیش حقوق در زیر سیستم حقوق و دستمزد

 • نسخه: 4.4.61.416    تاریخ انتشار:1397/05/20
  1. مدیریت پیغام خطای حذف در فرمهای اطلاعات پایه

 • نسخه: 4.4.60.415    تاریخ انتشار:1397/05/15
  1. امکان چاپ مجوز پرداخت نقدی قبل از تایید قبض پرداخت نقدی
  2. امکان چاپ مجوز برداشت از حساب قبل از تایید قبض برداشت از حساب

 • نسخه: 4.4.59.413    تاریخ انتشار:1397/05/05
  1. امکان عدم شرکت انبارها در گزارش موجودی فعلی

 • نسخه: 4.4.58.412    تاریخ انتشار:1397/04/30
  1. جلوگیری از تغییر مشخصات حسابهای معین که برای آنها سند حسابداری صادر شده است
  2. جلوگیری از تغییر مشخصات حسابهای تفصیلی که برای آنها سند حسابداری صادر شده است
  3. جلوگیری از تغییر مشخصات حسابهای جزء تفصیلی که برای آنها سند حسابداری صادر شده است
  4. جلوگیری از تغییر مشخصات حسابهای تفصیلی2 که برای آنها سند حسابداری صادر شده است
  5. جلوگیری از تغییر مشخصات حسابهای تفصیلی3 که برای آنها سند حسابداری صادر شده است
  6. جلوگیری از تغییر مشخصات کالاهایی که برای آنها فاکتور یا سند، ثبت و تایید شده است
  7. اضافه شدن مبلغ سهم واسطه به گزارشات خرید به تفکیک واسطه
  8. اضافه شدن مبلغ سهم واسطه به گزارشات فروش به تفکیک واسطه
  9. امکان فعال و یا غیر فعال کردن (کنترل مغایرت کاردکس بهاء تمام شده) درهنگام به روز رسانی کالا
  10. امکان فعال و یا غیر فعال کردن (کنترل موجودی) درهنگام به روز رسانی کالا
  11. برطرف کردن خطا در هنگام حذف ردیفهای اضافی در تعریف کالا در انبار
  12. در عملیات انبارگردانی، پس از حذف سند کسری، موجودی سیستم مجددا محاسبه شد

 • نسخه: 4.4.57.400    تاریخ انتشار:1397/04/10
  1. اضافه کردن واحد وزنی به گزارش جامع کالا
  2. اضافه شدن ستون بها تمام شده به گزارش جامع کالاها
  3. جلوگیری از بروز خطای کاراکتر اعشار در ویندوزهای فارسی

 • نسخه: 4.4.56.397    تاریخ انتشار:1397/03/29
  1. امکان ارسال فقط عناوین همه اسناد حسابداری به اکسل
  2. امکان ارسال عناوین و جزئیات همه اسناد حسابداری به اکسل
  3. برطرف کردن ایراد در دفاتر حسابداری

 • نسخه: 4.4.55.394    تاریخ انتشار:1397/03/15
  1. اضافه شدن گزارش سرفصلهای حساب تفصیلی 2
  2. اضافه شدن گزارش سرفصلهای حساب تفصیلی 3
  3. افزایش طول کد تفصیلی و تفصیلی 2 و تفصیلی 3 از 4 رقم به 8 رقم
  4. افزایش سرعت ثبت نتایج انبارگردانی

 • نسخه: 4.4.54.390    تاریخ انتشار:1397/02/28
  1. امکان ایجاد واحدهای وزنی
  2. امکان تخصیص واحدهای وزنی به هر کالا
  3. تعیین وزن واحد هر کالا

 • نسخه: 4.4.53.387    تاریخ انتشار:1397/02/05
  1. امکان فیلتر کردن تفصیلی2 و تفصیلی3 در گزارشات حسابداری
  2. اضافه شدن تراز تفصیلی 2
  3. اضافه شدن تراز تفصیلی 3

 • نسخه: 4.4.52.384    تاریخ انتشار:1397/01/15
  1. اضافه شدن سرفصل جدید تفصیلی2
  2. اضافه شدن سرفصل جدید تفصیلی3
  3. امکان ارتباط سرفصلهای جدید با انواع تفصیلی
  4. امکان استفاده از سرفصلهای جدید در سند حسابداری
  5. امکان عدم نمایش ستون کد کل در هنگام ثبت سند حسابداری
  6. امکان عریض تر شدن فرم اسناد حسابداری به طور اتوماتیک و بر اساس ستونهای جدول آرتیکلها
  7. افزایش سرعت تایید فاکتورها
  8. محدود کردن لیست حسابهای بانکی غیر فعال در فرم واریز به حساب
  9. در هنگام استفاده از لیست مراکز هزینه در اسناد کنترل هزینه، مراکز هزینه غیر فعال نمایش داده نخواهد شد

 • نسخه: 4.4.51.375    تاریخ انتشار:1396/10/20
  1. برداشتن الزامی بودن فیلد مهلت تسویه برای فاکتورها
  2. حذف مالیات ارزش افزوده برای کالاهای معاف در چاپ فاکتور فروش فرمت شماره 2
  3. بررسی دو کاراکتر اعشار و جداکننده سه رقم سه رقم براساس تنظیمات کنترل پنل ویندوز کاربر
  4. تولید فیلمهای آموزشی برای زیر سیستم خزانه داری

 • نسخه: 4.4.50.371    تاریخ انتشار:1396/09/15
  1. امکان تعریف شرح انگلیسی برای سطح تفصیلی
  2. امکان تعریف شرح انگلیسی برای سطح جزءتفصیلی

 • نسخه: 4.4.49.369    تاریخ انتشار:1396/08/03
  1. اصلاح ایراد فرم دفاتر مالی در زیر سیستم حسابداری
  2. ارسال خروجی گزارش لیست مشتریان به اکسل و اضافه شدن ستون گروه مشتری به خروجی گزارش
  3. تولید فیلمهای آموزشی برای زیر سیستم خرید و فروش و انبار

 • نسخه: 4.4.48.366    تاریخ انتشار:1396/07/10
  1. امکان تعریف رسته برای فاکتورهای خرید و فروش
  2. امکان تخصیص رسته برای فاکتورهای خرید و فروش
  3. امکان گزارش گیری بر اساس رسته ها در فاکتورهای خرید و فروش
  4. امکان تعریف گروه بندی به مشتریان فروش
  5. امکان تخصیص گروه بندی به مشتریان فروش
  6. امکان گزارش گیری بر اساس گروه بندی به مشتریان در فاکتورهای فروش

 • نسخه: 4.4.47.360    تاریخ انتشار:1396/06/19
  1. امکان بک آپ گیری از دیتابیس نرم افزار بر روی اف تی پی
  2. برطرف کردن ایراد چاپ اسناد حسابداری

 • نسخه: 4.4.46.358    تاریخ انتشار:1396/05/28
  1. امکان رویت سوابق تامین کننده برای یک کالا در فاکتورهای خرید
  2. امکان رویت سوابق مشتری برای یک کالا در فاکتورهای فروش
  3. امکان رویت سوابق مشتری برای یک کالا در فاکتورهای ارسال امانی
  4. امکان رویت سوابق تامین کننده برای یک کالا در فاکتورهای دریافت امانی
  5. کنترل اسناد تایید نشده در هنگام به روز رسانی اسناد انبار
  6. ورودی های تایید نشده از ته جمع ستون وارده در کاردکس حذف گردید
  7. به صورت پیش فرض در گزارش های کاردکس، اسناد تایید نشده در گزارش شرکت می کنند
  8. تولید فیلمهای آموزشی برای زیر سیستم حسابداری

 • نسخه: 4.4.45.350    تاریخ انتشار:1396/05/05
  1. اضافه شدن توضیحات کالا به گزارش جامع کالاها
  2. برطرف کردن مشکل کنترل موجودی منفی در هنگام تایید اسناد انبار
  3. اضافه شدن فرم نمایش فیلمهای آموزشی

 • نسخه: 4.4.44.347    تاریخ انتشار:1396/04/30
  1. اضافه شدن گزارش کاردکس تعدادی ریالی همه کالاها
  2. اضافه شدن گزارش کاردکس بهاء تمام شده همه کالاها
  3. اصلاح گزارش اطلاعات پایه زیرسیستم هزینه ها
  4. افزایش سرعت ارسال به اکسل گزارشات

 • نسخه: 4.4.43.343    تاریخ انتشار:1396/04/10
  1. کنترل مغایرت کاردکس کالاها در هنگام به روز رسانی
  2. به روز رسانی ارسال به اکسل در گزارش جامع کالاها

 • نسخه: 4.4.42.341    تاریخ انتشار:1396/04/03
  1. امکان ثبت سند بستن حسابهای موقت به صورت مکانیزه

 • نسخه: 4.4.41.340    تاریخ انتشار:1396/03/28
  1. افزایش سرعت گزارشات در زیر سیستم خزانه داری

 • نسخه: 4.4.40.339    تاریخ انتشار:1396/03/25
  1. برطرف کردن چند ایراد فنی

 • نسخه: 4.4.39.338    تاریخ انتشار:1396/03/20
  1. اصلاح انواع تفضیلی و ورود اطلاعات از فایل اکسل
  2. کنترل آرتیکلهای صفر در هنگام به روز رسانی انبار

 • نسخه: 4.4.38.336    تاریخ انتشار:1396/03/14
  1. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد نزد صندوق در یک تاریخ موثر گذشته
  2. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد نزد بانک در یک تاریخ موثر گذشته
  3. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد خرج شده در یک تاریخ موثر گذشته
  4. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد وصول شده در یک تاریخ موثر گذشته
  5. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد واخواست شده در یک تاریخ موثر گذشته
  6. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد واخواستی وصولی در یک تاریخ موثر گذشته
  7. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد مسترد شده در یک تاریخ موثر گذشته
  8. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد تضمینی نزد صندوق در یک تاریخ موثر گذشته
  9. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ چکهای پرداختی در یک تاریخ موثر گذشته
  10. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ چکهای برداشت شده در یک تاریخ موثر گذشته
  11. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ چکهای تضمینی پرداختی در یک تاریخ موثر گذشته
  12. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ چکهای باطل شده در یک تاریخ موثر گذشته

 • نسخه: 4.4.37.324    تاریخ انتشار:1396/02/07
  1. گزارش فصلی فروش و مرجوع از فروش جهت ارائه به وزارت دارایی
  2. گزارش فصلی ارسال امانی و مرجوع امانی ارسالی در صورت نیاز جهت ارائه به وزارت دارایی
  3. گزارش فصلی خرید و مرجوع به خرید جهت ارائه به وزارت دارایی
  4. گزارش فصلی دریافت امانی و مرجوع امانی دریافتی در صورت نیاز جهت ارائه به وزارت دارایی
  5. کنترل مقدار موجودی کالا در هنگام تایید فاکتورهای خرید و فروش و اسناد انبار و اسناد تولید
  6. امکان حضور یا عدم حضور پیش فرض هر انبار در هنگام گزارش گیری از فاکتورهای خرید و دریافت امانی
  7. امکان حضور یا عدم حضور پیش فرض هر انبار در هنگام گزارش گیری از فاکتورهای فروش و ارسال امانی
  8. امکان حضور یا عدم حضور پیش فرض هر انبار در هنگام گزارش گیری از اسناد انبار و موجودی های ابتدای دوره و میان دوره و پایان دوره
  9. امکان حضور یا عدم حضور پیش فرض هر انبار در هنگام گزارش گیری از کلیه اسناد مواد اولیه و تولید و لوازم مصرفی

 • نسخه: 4.4.36.315    تاریخ انتشار:1395/12/03
  1. امکان گزارش گیری از زیرسیستم هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه
  2. امکان گزارش گیری از زیرسیستم هزینه ها به تفکیک انواع روش پرداخت هزینه
  3. امکان گزارش گیری از زیرسیستم هزینه ها به تفکیک ماه
  4. امکان گزارش گیری از زیرسیستم هزینه ها به تفکیک جزئیات اسناد
  5. امکان گزارش گیری از زیرسیستم هزینه ها به تفکیک کاربران
  6. گزارش لیست عناوین هزینه در زیرسیستم هزینه ها
  7. گزارش لیست مراکز هزینه در زیرسیستم هزینه ها

 • نسخه: 4.4.35.308    تاریخ انتشار:1395/10/26
  1. اضافه شدن ستون تعداد ورود کالا به انبار در گزارش جامع کالاها
  2. اضافه شدن ستون فی میانگین ورود کالا به انبار در گزارش جامع کالاها
  3. اضافه شدن ستون مبلغ ورود کالا به انبار در گزارش جامع کالاها
  4. اضافه شدن ستون تعداد خروج کالا از انبار در گزارش جامع کالاها
  5. اضافه شدن ستون فی میانگین خروج کالا از انبار در گزارش جامع کالاها
  6. اضافه شدن ستون مبلغ خروج کالا از انبار در گزارش جامع کالاها

 • نسخه: 4.4.34.302    تاریخ انتشار:1395/09/12
  1. امکان اخذ گزارش از کالاهایی که موجودی آنها از حداقل موجودی کمتر شده است (کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند) در گزارش جامع کالاها
  2. امکان اخذ گزارش از کالاهایی که موجودی آنها از حداکثر موجودی بیشتر شده است، در گزارش جامع کالاها
  3. در هنگام به روزرسانی کالاها، اسنادی که در زیرسیستم های خرید و فروش و انبار مبلغ بدهکار یا بستانکارشان صفر است، گزارش می گردد
  4. در هنگام به روزرسانی کالاها، اقلامی که مبلغ فاکتور (یا بهاء تمام شده) آنها صفر است، گزارش می گردد
  5. در هنگام تایید اسناد خزانه داری در صورت قطع شدن ارتباط کاربر با سرور، از بروز خطا جلوگیری می شود
  6. از این پس متن تایپ شده درستون ملاحظات در اسناد زیرسیستم هزینه ها، به انتهای شرح آرتیکل اسناد حسابداری اضافه می شود
  7. امکان استفاده همزمان کاربران از زیرسیستم های مختلف نرم افزار حسابداری بیلان تا سقف 1000 کاربر

 • نسخه: 4.4.33.295    تاریخ انتشار:1395/08/05
  1. افزایش تعداد ردیفهای فاکتورهای خرید و فروش و اسناد انبار تا ۱۰.۰۰۰ ردیف
  2. اضافه شدن گزارش سفارشات (خرید های تایید نشده) به لیست ستونهای گزارش جامع کالاها
  3. برطرف شدن مشکل تاریخ در روز آخر سال کبیسه
  4. هوشمند شدن شرح آرتیکل در اسناد حسابداری تولید شده در زیرسیستم خزانه داری (نمایش هوشمند شماره چک و عنوان تفصیلی در شرح آرتیکل طرف مقابل حساب)
  5. اضافه شدن بارکد کالا و همچنین تصویر بارکد به مشخصات کالاها
  6. اضافه شدن تصویر کالا به مشخصات کالاها
  7. امکان معاف کردن کالا از مالیات بر ارزش افزوده در اسناد خرید
  8. امکان معاف کردن کالا از مالیات بر ارزش افزوده در اسناد فروش
  9. افزایش عنوان کالاها از ۵۰ کاراکتر به ۲۰۰ کاراکتر
  10. امکان ثبت عنوان انگلیسی برای کالاها
  11. تغییر ظاهر فرم مشخصات کالاها با دسته بندی جدید
  12. امکان درج کاراکتر و عدد در کد کالاها
  13. افزایش طول کد کالاها از ۱۳ کاراکتر به ۲۵ کاراکتر

 • نسخه: 4.4.32.282    تاریخ انتشار:1395/06/14
  1. اضافه شدن شناسه ملی مشتریان به گزارش لیست مشتریان در زیرسیستم فروش
  2. اضافه شدن شناسه ملی تامین کنندگان به گزارش لیست تامین کنندگان در زیرسیستم خرید
  3. اضافه شدن ستون گروه فرعی به لیست ستونهای گزارش جامع کالا به تفکیک کالاها
  4. امکان فیلترینگ در کلیه گزارشات خرید و فروش و انبار بر روی گروه فرعی کالاهایی که دارایی چندین گروه فرعی همزمان می باشند فعال گردید
  5. امکان ورود لیست کالاها از روی فایل اکسل به صورت یکجا
  6. امکان ثبت کلیه فاکتورهای خرید و فروش و اسناد انبار از روی فایل اکسل و بدون نیاز به وارد کردن تک تک ردیفهای کالاها
  7. در هنگام انتقال کالاها بین انبارها در صورتی که عملیات خروج کالا از انبار ثبت شده باشد و همچنین قصد ورود اتوماتیک کالا به انبار دیگری را داشته باشیم، به صورت اتوماتیک سیستم عملیات ورود کالا به انبار را تعیین و ثبت می نماید

 • نسخه: 4.4.31.275    تاریخ انتشار:1395/05/07
  1. اضافه شدن ستون شماره عطف به لیست اسناد حسابداری قطعی
  2. امکان حرکت در بین سطوح مختلف ترازها و دفاتر و اسناد با استفاده از کلید Enter و Esc
  3. امکان ویرایش اسناد غیر مکانیزه از داخل دفاتر حسابداری به طور مستقیم و با نگهداشتن کلید Shift
  4. امکان ورود به سند حسابداری از داخل لیست اسناد با استفاده از کلید Enter یا Shift + Enter
  5. در هنگام ویرایش سند حسابداری موقت با پایین آمدن از روی آخرین آرتیکل، به صورت اتوماتیک یک ردیف خالی در انتهای لیست ایجاد می گردد

 • نسخه: 4.4.30.270    تاریخ انتشار:1395/03/25
  1. امکان تجمیع اسناد در دفتر روزنامه به صورت خلاصه سند
  2. امکان تجمیع اسناد در دفتر روزنامه به صورت روزانه
  3. امکان تجمیع اسناد در دفتر روزنامه به صورت ماهانه
  4. امکان تجمیع اسناد در دفتر روزنامه به صورت سالانه
  5. امکان تجمیع اسناد در دفتر کل به صورت خلاصه سند
  6. امکان تجمیع اسناد در دفتر کل به صورت روزانه
  7. امکان تجمیع اسناد در دفتر کل به صورت ماهانه
  8. امکان تجمیع اسناد در دفتر کل به صورت سالانه
  9. امکان تجمیع اسناد در دفتر معین به صورت خلاصه سند
  10. امکان تجمیع اسناد در دفتر معین به صورت روزانه
  11. امکان تجمیع اسناد در دفتر معین به صورت ماهانه
  12. امکان تجمیع اسناد در دفتر معین به صورت سالانه
  13. امکان چاپ اسناد حسابداری موقت به صورت خلاصه
  14. امکان چاپ اسناد حسابداری موقت به صورت تجمیع شده روزانه
  15. امکان چاپ اسناد حسابداری موقت به صورت تجمیع شده ماهانه
  16. امکان چاپ اسناد حسابداری موقت به صورت تجمیع شده سالانه
  17. امکان چاپ اسناد حسابداری قطعی به صورت خلاصه
  18. امکان چاپ اسناد حسابداری قطعی به صورت تجمیع شده روزانه
  19. امکان چاپ اسناد حسابداری قطعی به صورت تجمیع شده ماهانه
  20. امکان چاپ اسناد حسابداری قطعی به صورت تجمیع شده سالانه

 • نسخه: 4.4.29.250    تاریخ انتشار:1395/02/11
  1. امکان تعیین سهم واسطه برحسب مبلغ فروش یا مبلغ سود فاکتور در فرم مشخصات واسطه فروش
  2. محاسبه اتوماتیک مبلغ سهم واسطه برحسب درصد پورسانت، در فاکتورهای فروش و ارسال امانی و همچنین اسناد مرجوع از فروش و مرجوع امانی ارسالی
  3. اضافه شدن شماره شناسنامه به لیست مشخصات مامور خرید
  4. اضافه شدن شماره شناسنامه به لیست مشخصات واسطه های فروش
  5. امکان صدور سند حسابداری براساس مبلغ دریافتی واسطه، از فاکتورهای فروش و ارسال امانی
  6. امکان صدور سند حسابداری برای برگشت مبلغ دریافتی واسطه، از فاکتورهای مرجوع از فروش و مرجوع امانی ارسالی
  7. امکان تعیین کدینگ حسابداری پیش فرض برای ثبت سهم واسطه در سند حسابداری
  8. رفع مشکل دابل کلیک بر روی سر ستون کلیه لیستهای نرم افزار حسابداری بیلان
  9. رفع اشکال جستجو و فیلتر هم زمان در هنگام حرکت بین ترازها و دفاتر حسابداری

 • نسخه: 4.4.28.241    تاریخ انتشار:1394/11/05
  1. امکان راس گیری فاکتورهای یک مشتری در هنگام تسویه تجمعی فاکتورها
  2. مشخص شدن مهلت باقی مانده جهت تسویه فاکتورها نسبت به راس فاکتورها
  3. تعیین مدت زمان تاخیر در تسویه فاکتورها نسبت به راس فاکتورها در هنگام تسویه تجمعی فاکتورها
  4. اضافه شدن تاریخ سررسید چکهای دریافتی و پرداختی به شرح آرتیکل سند حسابداری مربوطه
  5. در صورتی که تاریخ سررسید چک واگذار شده به غیر گذشته باشد، این برگه چک در هنگام چاپ فاکتورهای فروش نشان داده نخواهد شد

 • نسخه: 4.4.27.236    تاریخ انتشار:1394/08/30
  1. امکان ویرایش اسناد خزانه داری که هنوز کلیه چکهای موجود در آنها وارد عملیات بانکی نشده اند
  2. امکان تعیین بهاء تمام شده کالا توسط کاربر در روش استاندارد برای کل دوره مالی
  3. ایجاد فرم جدید در ثبت اسناد مرجوع از فروش، جهت تعیین و نگهداری اطلاعات فاکتورهای فروش مربوطه
  4. امکان تسویه تجمعی فاکتورهای خرید و فروش به روشهای نقدی و غیر نقدی

 • نسخه: 4.4.26.232    تاریخ انتشار:1394/07/15
  1. امکان تعریف واحدهای سنجش فرعی و تبدیل واحد های سنجش به یکدیگر
  2. امکان حذف کامل یک دوره مالی
  3. برطرف شدن مشکل فیلد از تاریخ و تا تاریخ در فیلترینگ گزارشات مالی
  4. امکان جستجوی عددی بر روی ستون مقدار موجودی، در لیست کالا و خدمات

 • نسخه: 4.4.25.228    تاریخ انتشار:1394/04/25
  1. امکان چاپ سریع فاکتورهای فروش و ارسال امانی با یک کلیک و بلافاصله پس از ذخیره فاکتور
  2. اضافه شدن ستون تایید کننده به لیست حواله انبارها و رسید انبارها
  3. اضافه شدن زیر منوی دریافت چک تضمینی به منوی اسناد دریافتنی به همراه کلیه امکانات مربوطه
  4. اضافه شدن زیر منوی استرداد چک تضمینی دریافتی به منوی اسناد دریافتنی به همراه کلیه امکانات مربوطه
  5. اضافه شدن زیر منوی پرداخت چک تضمینی به منوی اسناد پرداختنی به همراه کلیه امکانات مربوطه
  6. اضافه شدن زیر منوی استرداد چک تضمینی پرداختی به منوی اسناد پرداختنی به همراه کلیه امکانات مربوطه
  7. اضافه شدن امکان ابطال برگه چکها از هر دسته چک در منوی اسناد پرداختنی
  8. امکان گزارش گیری از چکهای تضمینی دریافتی و استردادی در گزارش چکهای دریافتی در خزانه داری
  9. امکان گزارش گیری از چکهای تضمینی پرداختی و استردادی در گزارش چکهای پرداختی در خزانه داری
  10. امکان گزارش گیری از چکهای باطل شده در گزارش چکهای پرداختی در خزانه داری

 • نسخه: 4.3.24.218    تاریخ انتشار:1394/03/20
  تغییر پنجره فیلتر برای کلیه دفاتر حسابداری، گزارشات و ترازها با نمایه جدید و امکانات ذیل:
  1. امکان محدود کردن انواع گروههای حساب (ترازنامه ای، سود و زیانی، انتظامی)
  2. امکان انتخات همزمان چند حساب (اعم از گروه، کل، معین، تفصیلی و جزءتفصیلی)
  3. امکان فیلتر کردن دوره های مالی به صورت پیوسته و یا گسسته
  4. امکان انتخاب انواع تفصیلی (اشخاص، شرکتها، حسابهای جاری، مراکز هزینه و ...)
  5. امکان فیلتر کردن انواع اسنادی که در زیر سیستم های مختلف تولید شده اند
  6. امکان محدود کردن اسناد حسابداری با استفاده از گزینه هایی همچون ثبت کننده، باز زمانی ثبت، تایید کننده و بازه زمانی تایید سند
  7. امکان تفکیک اسناد و گزارشات حسابداری به اشکال ریز اسناد، خلاصه اسناد و نیز تجمیع روزانه، ماهانه و یا سالانه اسناد حسابداری

 • نسخه: 4.3.23.211    تاریخ انتشار:1394/02/15
  1. در دفتر تفصیلی چنانچه کاربر فیلد از تاریخ و یا از شماره سند قطعی (یا موقت) را پر کند، مانده قبل از آن نیز به صورت یک ردیف به گزارش اضافه می گردد
  2. در دفتر جزءتفصیلی چنانچه کاربر فیلد از تاریخ و یا از شماره سند قطعی (یا موقت) را پر کند، مانده قبل از آن نیز به صورت یک ردیف به گزارش اضافه می گردد
  3. در گزارش صورت حساب یک تفصیلی اگر کاربر فیلد از تاریخ را وارد کند مانده از قبل آن تاریخ نیز به صورت یک ردیف به ابتدای گزارش اضافه می گردد
  4. امکان پرداخت دوباره چکهای پرداختی مسترد شده نیز به خزانه داری اضافه گردید
  5. امکان ثبت کالاهای تکراری در فاکتورهای خرید و فروش و اسناد انبار (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  6. امکان تایید یکباره چندین سند حسابداری موقت که در یک بازه زمانی معین قرار دارند
  7. امکان برگشت یکباره چندین سند حسابداری قطعی که در یک بازه زمانی معین قرار دارند

 • نسخه: 4.3.22.204    تاریخ انتشار:1393/12/10
  1. امکان استخراج اطلاعات دفتر روزنامه و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  2. امکان استخراج اطلاعات دفتر کل و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  3. امکان استخراج اطلاعات دفتر معین و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  4. امکان استخراج اطلاعات دفتر تفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  5. امکان استخراج اطلاعات دفتر جزءتفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  6. امکان استخراج گزارش مرور حسابها و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  7. امکان استخراج اطلاعات تراز کل و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  8. امکان استخراج اطلاعات تراز معین و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  9. امکان استخراج اطلاعات تراز تفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  10. امکان استخراج اطلاعات تراز جزءتفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  11. امکان استخراج گزارش گردش تفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  12. امکان استخراج گزارش گردش جزءتفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  13. امکان استخراج گزارش صورت حساب یک تفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  14. امکان استخراج سرفصلهای حساب گروه، کل و معین و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  15. امکان استخراج سرفصلهای حساب تفصیلی و جزءتفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل

 • نسخه: 4.3.21.189    تاریخ انتشار:1393/11/20
  1. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به دفتر روزنامه
  2. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به دفتر کل
  3. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به دفتر معین
  4. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به دفتر تفصیلی
  5. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به دفتر جزءتفصیلی
  6. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به تراز کل
  7. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به تراز معین
  8. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به تراز تفصیلی
  9. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به تراز جزءتفصیلی
  10. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به گزارش مرور حسابها
  11. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به گزارش گردش تفصیلی
  12. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به گزارش گردش جزء تفصیلی

 • نسخه: 4.3.20.177    تاریخ انتشار:1393/10/15
  1. امکان تهیه گزارش رکود کالا برای تمامی دوره های مالی (به صورت پیوسته طی چند دوره)
  2. محدودیت تعداد دفعات چاپ گزارشات و فاکتورها برداشته شد
  3. امکان واگذاری چک غیر در هنگام تسویه فاکتورهای خرید و دریافت امانی
  4. در گزارش چکهای دریافتی و پرداختی، شرح گزینه چکهای مورد نظر، جهت درک بهتر گزارش اصلاح گردید
  5. در لیست عملیات انجام شده توسط کاربران، نام کامپیوتری که کاربر توسط آن از نرم افزار استفاده کرده است در یک ستون مجزا درج می گردد
  6. کلید کاربر کد منحصر به فردی است که به هر کامپیوتر در شبکه اختصاص داده می شود. این کد به ستونهای لیست عملیات کاربران اضافه گردید
  7. جهت جلوگیری از کند باز شدن دفاتر حسابداری تعداد ردیفهای قابل نمایش در هر دفتر به صورت پیش فرض محدود گردید که البته این محدودیت توسط کاربران قابل تغییر می باشد

 • نسخه: 4.3.19.170    تاریخ انتشار:1393/09/19
  1. اضافه شدن زیر سیستم انبارداری جهت کنترل حواله انبارها و رسید انبارها توسط انبار
  2. امکان رویت سند تعدادی حواله انبارها و رسید انبارها در انبار، بلافاصله پس از تایید فاکتورهای خرید و یا فروش مربوطه
  3. امکان چاپ (با مبلغ یا بدون مبلغ) حواله انبار یا رسید انبار در زیر سیستم انبارداری
  4. درصورتی که حواله یا رسید انبار توسط انباردار تایید شده باشد، برگشت فاکتور مربوطه جهت ویرایش و یا حذف امکان پذیر نمی باشد
  5. کنترل سطوح دسترسی کاربران به فرآیندهای زیرسیستم انبارداری
  6. اضافه شدن ستون تاریخ ارسال فاکتور به لیست فاکتورهای فروش و ارسال امانی که طی آن تاریخ خروج کالاها از انبار مشخص می گردد
  7. اضافه شدن ستون تاریخ ورود فاکتور به لیست فاکتورهای خرید و دریافت امانی که طی آن تاریخ ورود کالاها به انبار مشخص می گردد
  8. امکان تعیین فاصله زمانی مناسب (برحسب میلی ثانیه) جهت به روز رسانی لیست اسناد و فاکتورها در شبکه، توسط کاربر و به صورت مجزا برای هر دفتر مالی
  9. افزایش طول کاراکترهای هر خط در زیرنویس فاکتور از 100 کاراکتر به 150 کاراکتر

 • نسخه: 4.2.18.161    تاریخ انتشار:1393/08/26
  1. امکان مرتب سازی گزارش فروش کالا به تفکیک مشتریان براساس مانده حساب مشتری
  2. در هنگام ثبت یا ویرایش یک کالا و جهت تعیین گروه فرعی آن می توان لیست گروهها را براساس کد یا نام به صورت صعودی یا نزولی مرتب کرد
  3. اضافه شدن فیلد راس چک به انتهای گزارش چکهای دریافتی
  4. اضافه شدن فیلد راس چک از تاریخ موثر و از تاریخ صدور به فرم چکهای دریافتی، پرداختی و واگذار به غیر
  5. برطرف شدن مشکل تغییر مسیر جاری سیستم در چاپ های اختصاصی
  6. در کلیه اسناد خرید، فروش، انبار، حسابداری، خزانه داری، تولید و کنترل هزینه ها صحت تاریخ ورودی توسط کاربر، کنترل می گردد
  7. به کلیه گزارش های خرید و فروش (به تفکیک خلاصه اسناد) فیلد راس فاکتور نیز اضافه گردید

 • نسخه: 4.2.17.154    تاریخ انتشار:1393/08/05
  1. افزایش سرعت تایید فاکتورها
  2. پس از ثبت سند خروج کالا از انبار و در هنگام تایید سند مذکور، به صورت اتوماتیک سند ورود کالا به انبار نیز صادر می گردد
  3. پس از ثبت سند ورود کالا به انبار و در هنگام تایید سند مذکور، به صورت اتوماتیک (و در صورت نیاز) سند خروج کالا از انبار نیز صادر می گردد
  4. امکان چاپ فاکتور فروش در کاغذ A5
  5. اضافه شدن دو گزارش جدید به گزارش جامع کالاها تحت عناوین موجودی کالا در ابتدا و انتهای تاریخ موثر فیلتر شده
  6. امکان اعمال فیلتر انبار بر روی ستون موجودی تعدادی و ریالی، در گزارش جامع کالاها
  7. افزایش سرعت بارگذاری لیست فاکتورهای خرید و فروش و انبار
  8. بهینه سازی مصرف و استفاده هوشمند از منابع کامپیوتر و شبکه در به روز رسانی لیست فاکتورهای خرید و فروش و انبار
  9. فیلدهای حداقل و حداکثر موجودی و مقدار سفارش شده کالا به گزارش کاردکس اضافه گردید
  10. فاکتورها و اسنادی که تایید نشده اند نیز از این پس در گزارش کاردکس کالاها قابل تشخیص هستند
  11. افزایش ضریب امنیت اسناد حسابداری قطعی با کنترل تایید اسناد در سمت سرور

 • نسخه: 4.2.16.143    تاریخ انتشار:1393/07/10
  1. تعریف نامحدود هزینه های هر دفتر مالی
  2. تعریف نامحدود مراکز هزینه و پروژه به ازای هر دفتر مالی
  3. امکان ایجاد تعداد نامحدودی تنخواه گردان برای هر دفتر مالی
  4. امکان ایجاد تعداد نامحدودی حسابهای اعتباری برای هر دفتر مالی
  5. امکان ثبت هزینه های جاری هر دفتر مالی به صورت مجزا و یا ثبت سند مرکب
  6. امکان نعیین انواع روش پرداخت هزینه (پرداخت از صندوق، تنخواه، عابربانک یا اعتباری) در هنگام ثبت هر ردیف از سند هزینه
  7. امکان وارد کردن شرح انگیسی و تعیین تاریخ موثر میلادی برای هر سند هزینه
  8. امکان نگهداری هزینه ها با مبلغ ارزی همراه با تعیین نوع ارز
  9. صدور اتوماتیک سند حسابداری برای هزینه های ثبت شده
  10. گزارشات هزینه های ثبت شده که با ظاهری ساده و متمرکز امکاناتی خاص و حرفه ای ارائه می دهند

 • نسخه: 4.1.15.133    تاریخ انتشار:1393/06/17
  1. ارائه یک لایه امنیتی جدید جهت کنترل دسترسی کاربران، در سطح سند برای اسناد حسابداری موقت و قطعی - قابل استفاده در نسخ تحت شبکه
  2. ارائه یک لایه امنیتی جدید جهت کنترل دسترسی کاربران، در سطح فاکتور برای کلیه فاکتورهای خرید و فروش و انبار - قابل استفاده در نسخ تحت شبکه
  3. ارائه یک لایه امنیتی جدید جهت کنترل دسترسی کاربران، در سطح سند برای کلیه اسناد انبارگردانی - قابل استفاده در نسخ تحت شبکه
  4. ارائه یک لایه امنیتی جدید جهت کنترل دسترسی کاربران، در سطح سند برای کلیه اسناد دریافت و پرداخت نقدی - قابل استفاده در نسخ تحت شبکه
  5. ارائه یک لایه امنیتی جدید جهت کنترل دسترسی کاربران، در سطح سند برای کلیه اسناد دریافت و پرداخت چک - قابل استفاده در نسخ تحت شبکه
  6. ارائه یک لایه امنیتی جدید جهت کنترل دسترسی کاربران، در سطح سند برای کلیه اسناد هزینه - قابل استفاده در نسخ تحت شبکه
  7. ایجاد پنجره تغییر رمز جاری برای کاربران
  8. اضافه شدن کادر تکرار رمز جدید در پنجره ثبت و ویرایش کاربر

 • نسخه: 4.1.14.125    تاریخ انتشار:1393/05/15
  1. در کلیه فاکتورهای خرید و فروش در صورتی که مبلغ کل هر ردیف از فاکتور به صورت دستی اصلاح گردد، فی واحد آن مجددا تعیین می گردد
  2. در لیست اسناد موقت به محض تغییر اسناد حسابداری، کلیه کاربران شبکه از تغییرات مطلع شده و لیست اسناد آنها نیز به روز می گردد
  3. در لیست اسناد قطعی به محض تغییر اسناد حسابداری، کلیه کاربران شبکه از تغییرات مطلع شده و لیست اسناد آنها نیز به روز می گردد
  4. در لیست فاکتورهای خرید و فروش و انبار به محض تغییر فاکتورها و اسناد، کلیه کاربران شبکه از تغییرات مطلع شده و لیست آنها نیز به روز می گردد
  5. در لیست اسناد دریافت و پرداخت نقدی به محض تغییر هر سند، کلیه کاربران شبکه از تغییرات مطلع شده و لیست اسناد آنها نیز به روز می گردد
  6. در لیست اسناد دریافت و پرداخت چک به محض تغییر هر سند، کلیه کاربران شبکه از تغییرات مطلع شده و لیست اسناد آنها نیز به روز می گردد
  7. در لیست اسناد هزینه به محض تغییر هر سند توسط یک کاربر، کلیه کاربران شبکه از تغییرات مطلع شده و لیست اسناد آنها نیز به روز می گردد
  8. Encrypt کردن رمزهای ذخیره شده در دیتابیس

 • نسخه: 4.1.13.117    تاریخ انتشار:1393/04/05
  1. هماهنگ کردن نسخه دیتابیس با فایل اجرایی برنامه و جلوگیری از بازیابی دیتابیس هایی که نسخه آنها با نسخه نرم افزار یکسان نسیت
  2. برطرف کردن اشکال حواله انبار و رسید انبارهای منوی انبارداری و تولید
  3. در عملیات انبارگردانی موجودی سیستم به صورت داینامیک و به تاریخ موثر انبارگردانی محاسبه شده و با عملیات انبارگردانی مقایسه می گردد
  4. برطرف کردن مشکل تولید سند حسابداری برای فاکتورهایی که شماره آنها توسط کاربر تغییر می کند
  5. اضافه شدن سربرگ گزارشات به چاپ کلیه حواله ها و رسید انبارها و اسناد حسابداری
  6. برطرف کردن مشکل کپی کدینگ حسابداری در هنگام ایجاد دفترمالی جدید
  7. مجزا کردن انواع تفصیلی برای هر دفترمالی
  8. امکان ثبت و ویرایش انواع تفصیلی توسط کاربران
  9. اصلاح شرح آرتیکل سند حسابداری مکانیزه در قبضهای دریافت و پرداخت خزانه داری
  10. امکان فیلتر کردن انبار کالاها در گزارش کاردکس کالا

 • نسخه: 4.1.12.107    تاریخ انتشار:1393/02/21
  1. در کلیه پنجره های سرفصل حسابداری در صورت دوبار کلیک بر روی یک سرفصل حساب، بر حسب موقعیت، دستور انتخاب سرفصل و یا ویرایش آن صادر می گردد
  2. در لیست فهرست و معرفی گروههای اصلی، فرعی، انبارها، کالا و خدمات در صورت دوبار کلیک بر روی یک ردیف، بر حسب موقعیت، دستور انتخاب و یا ویرایش آن ردیف صادر می گردد
  3. در لیست فهرست و معرفی بانکها، حسابها و دسته چکها، در صورت دوبار کلیک بر روی یک ردیف، بر حسب موقعیت، دستور انتخاب و یا ویرایش آن ردیف صادر می گردد
  4. در کلیه زیر سیستم های خرید، فروش، انبار و خزانه داری در صورتی که در لیست اسناد بر روی یک سند، دو بار کلیک گردد، اگر سند تائید شده باشد، پنجره رویت و در غیر این صورت پنجره ویرایش باز می گردد
  5. در لیست اسناد حسابداری در صورت دوبار کلیلک بر روی یک سند غیر مکانیزه، پنجره ویرایش سند باز شده و در صورت دوبار کلیک بر روی یک سند مکانیزه پنجره رویت سند باز می گردد
  6. در صورت دوبار کلیک بر روی یکی از ردیفهای تراز کل، معین، تفصیلی و جزءتفصیلی، اگر ردیف مورد نظردارای ترازی در سطح پایین تر باشد، پنجره آن تراز ظاهر می گردد و در غیراینصورت دفتر معادل همان تراز به کاربر نشان داده می شود
  7. در کلیه دفاتر حسابداری در صورتی که کاربر بر روی هر ردیف از دفتر، دوبار کلیک کند، مستقیم وارد سند حسابداری مربوطه می شود

 • نسخه: 4.0.11.100    تاریخ انتشار:1393/01/19
  1. در کلیه ترازها امکان حذف ردیفهایی که مانده ندارند فراهم گردید
  2. در کلیه گزارشات و ترازهای حسابداری در صورتی که بر روی گزارش فیلتری اعمال گردد، در هنگام چاپ گزارش فیلترهای اعمال شده نشان داده می شود
  3. امکان استخراج کامل اطلاعات دفتر روزنامه به اکسل به همراه تمامی سطوح حسابداری
  4. در هنگام چاپ قبض واگذاری چک به غیر و واگذاری چک به بانک، تیتر چاپ به صورت داینامیک به نام تأمین کننده و یا بانک تغییر می کند
  5. امکان چاپ حواله انبار یا رسید انبار در اسناد خرید، فروش و انباربه همراه مبلغ ریالی سند مربوطه
  6. شرح سند حسابداری برای اسناد مکانیزه خزانه داری به نحوی اصلاح شد که شرح قبضهای خزانه داری نیز در شرح سند حسابداری مربوطه ثبت گردد
  7. برطرف کردن مشکل تولید سند حسابداری در زیر سیستم خزانه داری در حالت شبکه

 • نسخه: 4.0.10.93    تاریخ انتشار:1392/12/15
  1. امکان انتخاب و یا عدم انتخاب همه انواع تفصیلی در فیلترینگ کلیه گزارشات حسابداری
  2. امکان انتخاب و یا عدم انتخاب همه زیر سیستمها در فیلترینگ کلیه گزارشات حسابداری
  3. در صورتی که برای یک کالا فاکتوری ثبت و تایید شده باشد، نوع قیمت تمام شده آن توسط کاربر قابل تغییر نخواهد بود
  4. امکان استفاده از مبلغ آخرین خرید دوره مالی قبلی در فاکتورهای خرید دوره مالی جدید به عنوان مبلغ پیشنهادی در فاکتور
  5. تعیین تاریخ اسناد موجودی اولیه و موجودی انتهای دوره انبار به صورت اتوماتیک و بر اساس تاریخ ابتدا و انتهای دوره مالی
  6. در صورتی که سند موجودی انتهای دوره صادر شده باشد کلیه عملیات ثبتی، ویرایشی و حذفی برای تمامی کاربران در تمامی سطوح غیرفعال می گردد
  7. در صورتی که سند اختتامیه صادر شده باشد کلیه عملیات ثبتی، ویرایشی و حذفی در منوهای حسابداری، خزانه داری و هزینه ها برای تمامی کاربران در تمامی سطوح غیرفعال می گردد

 • نسخه: 4.0.9.86    تاریخ انتشار:1392/11/11
  1. امکان اضافه کردن زیرنویس به انتهای صفحات فاکتورهای فروش و ارسال امانی
  2. اضافه شدن ستون مهلت تسویه به گزارشات منوی خرید و فروش به تفکیک انبارها
  3. امکان فیلتر کردن گزینه تاریخ تسویه فاکتور در کلیه گزارشات منوی خرید و فروش
  4. امکان وصول مستقیم چکهای دریافتی بدون نیاز به واگذاری چک به بانک
  5. امکان واخواست مستقیم چکهای دریافتی بدون نیاز به واگذاری چک به بانک
  6. اضافه شدن نام پرداخت کننده چک به گزارش چکهای دریافتنی
  7. اضافه شدن نام دریافت کننده چک و همچنین تعیین بانکی که عهده دار چک پرداختنی می باشد به گزارش چکهای پرداختنی
  8. در نسخ حرفه ای تحت شبکه، اگر یک سند یا فاکتور در لیست اسناد خرید، فروش، انبار و یا تولید، تائید و یا به روزرسانی شده باشد در همان لحظه، دیگر کاربران شبکه متوجه شده و امکان ویرایش و یا تایید مجدد برای آنها غیر غعال می گردد

 • نسخه: 4.0.8.78    تاریخ انتشار:1392/10/08
  1. امکان ثبت عنوان مشتریان و تأمین کننده گان به زبان انگلیسی
  2. اضافه شدن ستون سفارشات به لیست کالا و خدمات در ازاء کالاهایی که برای آنها فاکتور خرید تایید نشده وجود دارد
  3. اضافه شدن ستونهای مالیات، هزینه و تخفیف به کلیه گزارشهای منوی خرید و فروش به تفکیک تاریخ
  4. اضافه شدن ستونهای مالیات، هزینه و تخفیف به کلیه گزارشهای منوی خرید و فروش به تفکیک واسطه
  5. اضافه شدن ستونهای مالیات، هزینه و تخفیف به کلیه گزارشهای منوی خرید و فروش به تفکیک کاربر
  6. اضافه شدن ستونهای مالیات، هزینه و تخفیف به کلیه گزارشهای منوی خرید و فروش به تفکیک انبار
  7. در لیست کالا و خدمات، اقلامی که موجودی آنها از مقدار حداقل موجودی کالای تعریف شده، کمتر شده است به صورت هایلایت شده نشان داده می شوند
  8. در هنگام ثبت فاکتورها، برای کالایی که موجودی آنها پس از ثبت فاکتور کمتر از حداقل موجودی و یا بیشتر از حداکثر موجودی می شود، به کاربر پیغام مناسبی داده می شود

 • نسخه: 4.0.7.70    تاریخ انتشار:1392/09/06
  1. ارائه گزارش جامع کالاها به تفکیک گروههای اصلی
  2. اضافه شدن ستون جدید به گزارش جامع کالاها تحت عنوان (درصد سود نسبت به خرید یا تولید) به تفکیک کالاها و گروههای اصلی
  3. مشاهده وضعیت تایید اسناد، در اولین ستون لیست دریافتها و پرداختهای نقدی
  4. مشاهده وضعیت تایید اسناد، در اولین ستون لیست واریزیها و برداشتها از حساب
  5. مشاهده وضعیت تایید اسناد، در اولین ستون لیست دریافتها و پرداختهای چک

 • نسخه: 4.0.6.65    تاریخ انتشار:1392/08/28
  1. تنظیم اتوماتیک عرض پنجره ثبت فاکتورها براساس عرض جدول ردیف های فاکتور
  2. امکان نگهداری آپشن های اضافی برای فاکتورهای فروش
  3. بهینه سازی ساختار گزارشات و دفاتر حسابداری
  4. برطرف کردن اشکال اجرائی گزارش صورتحساب یک تفصیلی
  5. کنترل موجودی یک کالا در هنگام ثبت فاکتورهای فروش و ارسال امانی براساس تاریخ موثر

 • نسخه: 4.0.5.60    تاریخ انتشار:1392/08/15
  1. امکان ثبت شرح انگلیسی و تاریخ میلادی برای اسناد حسابداری
  2. امکان ثبت شرح آرتیکل سند حسابداری به زبان انگلیسی
  3. امکان ترجمه کلیه سرفصل های حسابداری (گروه، کل، معین و ...) به زبان انگلیسی و استفاده از آنها در کلیه زیرسیستم ها بر اساس زبان جاری سیستم
  4. امکان ثبت دریافت و پرداخت ارزی با تعیین نوع ارز
  5. امکان ثبت واریز نقدی یا برداشت از حساب به صورت ارزی با تعیین نوع ارز
  6. امکان تعیین نوع ارز در هنگام ثبت فاکتورهای خرید و فروش ارزی

 • نسخه: 4.0.4.54    تاریخ انتشار:1392/07/26
  1. ارائه گزارشی بسیار مفید و کارا تحت عنوان صورت حساب یک تفصیلی در مجموعه گزارشات حسابداری
  2. امکان ارائه توضیحات به ازاء هر ردیف در فاکتورهای خرید، فروش و اسناد انبار
  3. قابلیت تغییر یا عدم تغییر تاریخ موثر در فاکتورهای خرید، فروش و اسناد انبار
  4. اضافه شدن فیلتر مقدار موجودی کالا به کلیه گزارشات خرید و فروش و انبار
  5. تغییر اتوماتیک زبان کیبورد در هنگام ورود به برنامه بر اساس زبان جاری نرم افزار
  6. چاپ مبلغ قابل پرداخت در فاکتورهای فروش به صورت حروفی
  7. امکان استرداد چک واخواستی به شخص پرداخت کننده

 • نسخه: 4.0.3.47    تاریخ انتشار:1392/07/09
  1. ارائه خلاصه وضعیت چک های مشتری (چک های نزد صندوق، چک های نزد بانک و چک های برگشتی) در انتهای چاپ فاکتور فروش
  2. اضافه شدن ستون مانده حساب مشتری یا تأمین کننده به گزارش خرید و فروش کالا به تفکیک مشتری
  3. اضافه کردن مشخصات فنی مشتری به گزارش موجودی در انبار
  4. اضافه کردن مشخصات کامل حساب بانکی تأمین کنندگان در لیست مربوطه
  5. برطرف کردن مشکل کپی فاکتورهای خرید، فروش و انبار
  6. در هنگام ثبت مشتری یا تأمین کننده جدید، در صورتیکه نام ایشان قبلا در سیستم ثبت شده باشد به کاربر اخطار داده میشود
  7. اضافه کردن شناسه ملی و آدرس ایمیل برای مشتریان و تأمین کنندگان
  8. نگهداری نام آخرین کاربری که لیست تأمین کنندگان یا مشتریان را ویرایش کرده است

 • نسخه: 4.0.2.39    تاریخ انتشار:1392/06/20
  1. امکان فراخوانی مجدد داده ها جهت رویت آخرین تغییرات با استفاده از دکمه بارگذاری مجدد در لیست اسناد حسابداری، خرید، فروش، انبار و خزانه داری
  2. جلوگیری از باز کردن همزمان چند پنجره از یک لیست، به جهت افزایش سرعت اجرای برنامه
  3. نگهداری و استفاده مجدد آخرین آدرس محل ذخیره سازی فایل پشتیبان در هنگام پشتیبان گیری یا بازیابی اطلاعات
  4. در هنگام ثبت اسناد دریافت و پرداخت نقدی، ثبت کد مشتری اجباری نیست
  5. در هنگام ثبت اسناد دریافت و پرداخت چک، ثبت کد مشتری اجباری نیست
  6. اضافه شدن ستون بهای تمام شده به فاکتور های فروش و ارسال امانی (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  7. اضافه شدن ستون قیمت مصوب به فاکتور های فروش و ارسال امانی (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  8. کنترل سطح دسترسی کاربران برای ستون های بهای تمام شده و قیمت فروش مصوب
  9. اضافه شدن نام و آدرس مشتری به حواله انبارهای فروش و ارسال امانی
  10. اضافه شدن امضا واحد فروش و امور مالی در پایین حواله انبارهای فروش و ارسال امانی
  11. اضافه کردن شماره قفسه به حواله انبارهای فروش و ارسال امانی
  12. تغییر مکان ستون موجودی کالا برای سهولت در رویت موجودی
  13. تهیه لیست تعدادی و تعدادی - ریالی از کالاها جهت اخذ مجوز فروش کالا
  14. به صورت پیش فرض کلیه گزارشات بر اساس ستون شرح کالا سورت می گردد
  15. مشاهده وضعیت تایید فاکتورها در اولین ستون لیست فاکتورهای خرید، فروش و انبار
  16. امکان اختصاصی کردن کلیه چاپ ها در سیستم، مطابق با ظاهر فرم های سازمانها و شرکتها

 • نسخه: 4.0.1.23    تاریخ انتشار:1392/05/25
  1. معرفی لیست واسطه های فروش به همراه کنترل سطح دسترسی کاربران
  2. ذخیره اطلاعات کامل هر واسطه در هنگام معرفی هر شخص
  3. تعیین درصد سهم از فروش برای هر واسطه به صورت پیش فرض
  4. تعیین واسطه برای هر فاکتور فروش و نیز مشخص کردن درصد سهم از فاکتور
  5. تخصیص هزینه به صورت درصدی از مبلغ هر فاکتور
  6. معرفی لیست ماموران خرید به هماره کنترل سطح دسترسی کاربران
  7. تخصیص مامور خرید به هر فاکتور خرید یا دریافت امانی در صورت نیاز
  8. اضافه شدن نام مشتری و یا تأمین کننده هر فاکتور به گزارش کاردکس کالا
  9. امکان اعمال فیلتر بر روی واسطه های فروش و ماموران خرید برای کلیه گزارشات خرید، فروش و انبار
  10. امکان ارائه گزارش فروش کالا به تفکیک واسطه ها
  11. امکان ارائه گزارش خرید کالا به تفکیک ماموران خرید

 • نسخه: 4.0.0.12    تاریخ انتشار:1392/04/29
  1. امکان استفاده از نمایه جدید گرافیکی با قابلیت دسترسی سریع و همزمان
  2. امکان رویت و ویرایش لیست اسناد، حسابها و فاکتور ها به صورت هم زمان
  3. امکان ایجاد تغییرات دلخواه در دسکتاپ برنامه
  4. امکان افزودن ستون درصد و مبلغ تخفیف به ازای هر کالا، در فاکتورهای فروش و ارسال امانی (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  5. ایجاد فرم جدید جهت محاسبه تخفیفات و روند کردن مبلغ قابل پرداخت فاکتورهای فروش و ارسال امانی
  6. امکان استفاده از مقدار پیش فرض جهت رند کردن مبلغ قابل پرداخت فاکتور های فروش و ارسال امانی
  7. نگهداری قیمت فروش مصوب در حین ثبت فاکتورهای فروش و ارسال امانی
  8. برقراری ارتباط آنلاین بین فهرست مشتریان و تأمین کنندگان با حساب های تفصیلی مربوطه
  9. امکان رویت اختیاری ستون مشخصات فنی در حین ثبت فاکتورهای خرید و فروش و اسناد انبار (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  10. امکان چاپ فاکتور فروش بدون مشخصات فروشنده جهت استفاده از کاغذ سربرگدار
  11. امکان درج اختیاری توضیحات فاکتور، در چاپ کلیه حواله انبارها و رسید انبارها (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  12. امکان درج اختیاری توضیحات فاکتور خرید، در چاپ سفارش خرید کالا (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)

 • نسخه: 3.9.0    تاریخ انتشار:1392/03/30
  1. امکان ثبت دریافت های نقدی از طریق دستگاه های Pos و یا واریزی های بانکی در منوی خزانه داری
  2. امکان ثبت کلیه پرداخت ها از طریق کارت های بانکی (Pos و یا برداشت از حساب و ...) در منوی خزانه داری
  3. امکان تسویه حساب با مشتریان به صورت نقدی یا غیر نقدی همزمان با ثبت فاکتور های فروش و یا ارسال امانی
  4. امکان تسویه حساب با تأمین کنندگان مواد و کالا به صورت نقدی یا غیر نقدی همزمان با ثبت فاکتور های خرید یا دریافت امانی
  5. تایید اتوماتیک فاکتورهای خرید و فروش، ارسال و دریافت امانی (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  6. تایید اتوماتیک اسناد دریافت و پرداخت نقدی و غیر نقدی (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  7. ایجاد سرفصل حساب تفصیلی برای هر حساب بانکی جدید به صورت اتوماتیک
  8. تعیین مقدار پیش فرض برای کلیه پارامترهای دفتر مالی و دوره مالی

 • نسخه: 3.8.37    تاریخ انتشار:1392/02/15
  1. اضافه کردن ستون های مالیات بر ارزش افزوده، هزینه، تخفیف به کلیه گزارشات خرید و فروش ارسال امانی و دریافت امانی به تفکیک مشتریان
  2. اصلاح روال کپی کالا در منوی فهرست و معرفی کالا و خدمات
  3. اصلاح شرح گروه اصلی و فرعی در گزارشات مشخصات کالا ها
  4. اضافه کردن گزارش قیمت تمام شده کالای ارسال امانی به لیست گزارش جامع کالا
  5. در هنگام خروج از فرم سند حسابداری چنانچه محتویات فرم تغییری کرده باشد جهت ذخیره آن به کاربر پیغام مناسب نشان داده می شود.
  6. در هنگام خروج از کلیه فاکتورهای خرید و فروش و انبار چنانچه محتویات فرم تغییری کرده باشد جهت ذخیره آن به کاربر پیغام مناسب نشان داده می شود.
  7. در هنگام خروج از فرم اسناد دریافت و پرداخت نقدی و غیر نقدی چنانچه محتویات فرم تغییری کرده باشد جهت ذخیره آن به کاربر پیغام مناسب نشان داده می شود.

 • نسخه: 3.8.36    تاریخ انتشار:1392/01/18
  1. اضافه کردن چاپ فاکتور ارسال امانی با فرمت شماره دو اضافه کردن چاپ فاکتور ارسال امانی با مشخصات فنی
  2. امکان نمایش شماره کنترل در چاپ کلیه فاکتور های فروش و ارسال امانی کالا (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  3. امکان نمایش توضیحات در چاپ کلیه فاکتور های فروش و ارسال امانی کالا (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  4. امکان نمایش مانده حساب مشتری در چاپ کلیه فاکتور های فروش و ارسال امانی کالا (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  5. مهمترین قابلیت این نسخه امکان کنترل کاردکس کالا ها و پیدا کردن موجودی های منفی طی دوره به ازای هر کالا می باشد.
  6. امکان استخراج کادرکس کالاهایی با موجودی منفی طی دوره، در هنگام بروزرسانی انبار.
  7. تاثیر مستقیم تاید فاکتورهای خرید و فروش بر حساب تأمین کنندگان و مشتریان و صدور آنی سند حسابداری مربوطه
  8. بالابردن ضریب امنیت و نگهداری اطلاعات در هنگام ثبت کلیه اسناد انبار

 • نسخه: 3.8.35    تاریخ انتشار:1391/09/01
  1. اضافه شدن ستون تراز سند به لیست اسناد حسابداری
  2. اضافه شدن ستون جمع کل سند به لیست اسناد حسابداری
  3. امکان چاپ پیش فاکتور فروش در سه حالت
  4. کنترل و برقراری سورت تاریخ و شماره سند برای اسناد خرید و فروش و انبار (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  5. محدود کردن فیلد تاریخ موثر به تاریخ شروع و پایان دوره در کل نرم افزار
  6. اخذ تاییدیه از کاربران در حین کپی اسناد خرید و فروش و انبار و حسابداری
  7. کنترل سقف حساب مشتری در هنگام تایید فاکتور فروش (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  8. تغییر نام مشتری خرید به تامیین کننده گان
  9. امکان تغییر شماره اسناد انبار و درج سند (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  10. امکان تخصیص چندین گروه فرعی به هر کالا (بدون محدودیت)
  11. امکان فیلتر کردن انبارها در گزارش موجودی فعلی انبارها
  12. امکان تهیه گزارش جامع کالاها با تعداد ستونهایی بیش از 7 تا و ارسال مستقیم آن به اکسل
  13. امکان انتخاب یکی از موارد قیمت تمام شده یا قیمت آخرین خرید به عنوان فی واحد پیشنهادی کالا در فاکتورهای خرید، مرجوع به خرید، دریافت امانی و ...
  14. امکان انتخاب کلیه گروهای اصلی و یا فرعی و یا انبارها

 • نسخه: 3.8.34    تاریخ انتشار:1391/08/15
  1. نمایش لیست کالاهای موجود در پایان هر دوره به صورت یک سند مجزا در منوی انبارداری
  2. اضافه شدن گزاش موجودی پایان دوره به منوی انبارداری
  3. اصلاح ساختار جدول مربوط به نگهداری چکها
  4. اضافه شدن گزارش رکود کالا به ستونهای گزارش جامع کالاها
  5. ایجاد نسخه استاندارد نرم افزار حسابداری بیلان
  6. ایجاد محلی مناسب جهت نگهداری لیست عملیات انجام شده توسط کاربران در منوی اطلاعات سیستم
  7. به روز رسانی قفل نرم افزار
  8. ایجاد یک پنل جهت کنترل امور نصب و اجرا برنامه برای کامپیوتر کاربران
  9. امکان تایید و به روز رسانی اسناد پایان دوره
  10. نام منوی ایجاد سند موجودی اول دوره به ایجاد سند انتقال موجودی تغییر کرد
  11. امکان تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده (توسط کاربران) ایجاد گردید

از آن دسته از عزیزانی که تمایل دارند برای اولین بار این نرم افزار را دانلود کنند تقاضا می شود به صفحه پشتیبانی مراجعه نمایند و نیز کاربرانی که قبلا برنامه را دانلود و نصب نموده اند، جهت به روز رسانی باید ابتدا از پایگاه داده نرم افزار، نسخه پشتیبان تهیه کرده و پس از فشرده سازی به آدرس support@kharazmiGroup.com ارسال نمایید تا نسخ جدید برای آنها ارسال گردد. همچنین خواهشمند است عنوان شرکت یا مجموعه خود را در قسمت موضوع ایمیل ذکر فرمایید.