آپدیت جدید برای سامانه مودیان

جهت دریافت این آپدیت با پشتیبانی شرکت اندیشه های ماندگار خوارزمی تماس حاصل فرمایید

همچنین توجه فرمایید که برای استفاده از این قابلیت، حتما باید لیست واحدهای سنجش نرم افزار حسابداری بیلان را مطابق با کدینگ سامانه مودیان تعریف نمایید


واحدهای اندازه گیری قابل استفاده در سامانه مودیان

تاریخ خبر: 04/04/1402