لیست واحدهای اندازه گیری قابل استفاده در سامانه مودیان

جهت استفاده از واحدهای سنجش در سامانه مودیان، ابتدا لیست کدها را از لینک زیر دانلود کرده و سپس کدهای هر واحد را در نرم افزار حسابداری بیلان، در قسمت فهرست واحدهای سنجش در تب انبارداری، با کدهای قدیم واحدهای سنجش جایگزین نمایید.


لیست واحدهای اندازه گیری

تاریخ خبر: 04/04/1402