با تلاش مهندسین و کارشناسان شرکت اندیشه های ماندگار خوارزمی جهت پیاده سازی استانداردهای لازم، این شرکت موفق شد گواهی تائید فنی نرم افزار حسابداری بیلان را از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اخذ نماید


Registeration