نسخه آموزشی نرم افزار حسابداری بیلان جهت آشنایی و آموزش دانشجویان و کارآموزان ارائه می گردد

به منظور بالابردن سطح کیفی دوره های آموزش حسابداری و انجام امور عملی بیشتر برای دانشجویان و کارآموزان رشته حسابداری، این شرکت نسخه ای از نرم افزار حسابداری بیلان را تحت عنوان نسخه آموزشی ارائه کرده که طی آن دانشجویان عزیز می توانند کلیه امور جاری شرکتها را به دفعات تمرین کرده و از همه امکانات این محصول استفاده نمایند. در اینجا لازم به ذکر است که مدت زمان استفاده و تعداد دفعات نصب و اجرای این محصول نا محدود بوده و دانشجویان عزیز می توانند به هر تعداد دفتر مالی و یا دوره مالی در آن ایجاد نمایند.
همچنین قیمت این نسخه بسیار کمتر از قیمت نسخ تجاری آن می باشد که در صورت خرید نسخه تجاری آن در آینده، مبلغ پرداختی بابت نسخه آموزشی نیز عودت داده می شود.

تاریخ خبر: 24/05/1391