مدت گارانتی تمامی نسخ نرم افزار حسابداری بیلان تا دو ماه افزایش پیدا کرد
  • مدت زمان گارانتی تمامی محصولات نرم افزاری شرکت اندیشه های ماندگار خوارزمی که تحت عنوان بیلان به فروش می رسند تا دو ماه افزایش پیدا کرد. این موضوع برای تمامی نسخی که توسط نمایندگان این شرکت به فروش می رسد، از تاریخ فاکتور صادر شده به مدت دو ماه برقرار می باشد. بدیهی است که در این مدت هر گونه اشکال و خطای احتمالی در این محصولات به رایگان برطرف شده و نسخ جدید بدون هیچ گونه هزینه ای به کاربران عزیز تحویل می گردد

  • همچنین پس از اتمام دوره گارانتی در صورت تمایل مشتریان به عقد قرارداد پشتیبانی، به مدت نامحدود این همکاری قابل اجرا می باشد
تاریخ خبر: 01/02/1391