امکانات و تغییرات جدید نرم افزار حسابداری بیلان عبارت است از
 • نسخه 4.4.38.336
  1. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد نزد صندوق در یک تاریخ موثر گذشته
  2. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد نزد بانک در یک تاریخ موثر گذشته
  3. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد خرج شده در یک تاریخ موثر گذشته
  4. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد وصول شده در یک تاریخ موثر گذشته
  5. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد واخواست شده در یک تاریخ موثر گذشته
  6. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد واخواستی وصولی در یک تاریخ موثر گذشته
  7. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد مسترد شده در یک تاریخ موثر گذشته
  8. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ اسناد تضمینی نزد صندوق در یک تاریخ موثر گذشته
  9. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ چکهای پرداختی در یک تاریخ موثر گذشته
  10. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ چکهای برداشت شده در یک تاریخ موثر گذشته
  11. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ چکهای تضمینی پرداختی در یک تاریخ موثر گذشته
  12. امکان مشخص کردن مقدار و مبلغ چکهای باطل شده در یک تاریخ موثر گذشته

 • نسخه 4.4.37.324
  1. گزارش فصلی فروش و مرجوع از فروش جهت ارائه به وزارت دارایی
  2. گزارش فصلی ارسال امانی و مرجوع امانی ارسالی در صورت نیاز جهت ارائه به وزارت دارایی
  3. گزارش فصلی خرید و مرجوع به خرید جهت ارائه به وزارت دارایی
  4. گزارش فصلی دریافت امانی و مرجوع امانی دریافتی در صورت نیاز جهت ارائه به وزارت دارایی
  5. کنترل مقدار موجودی کالا در هنگام تایید فاکتورهای خرید و فروش و اسناد انبار و اسناد تولید
  6. امکان حضور یا عدم حضور پیش فرض هر انبار در هنگام گزارش گیری از فاکتورهای خرید و دریافت امانی
  7. امکان حضور یا عدم حضور پیش فرض هر انبار در هنگام گزارش گیری از فاکتورهای فروش و ارسال امانی
  8. امکان حضور یا عدم حضور پیش فرض هر انبار در هنگام گزارش گیری از اسناد انبار و موجودی های ابتدای دوره و میان دوره و پایان دوره
  9. امکان حضور یا عدم حضور پیش فرض هر انبار در هنگام گزارش گیری از کلیه اسناد مواد اولیه و تولید و لوازم مصرفی

 • نسخه 4.4.36.315
  1. امکان گزارش گیری از زیرسیستم هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه
  2. امکان گزارش گیری از زیرسیستم هزینه ها به تفکیک انواع روش پرداخت هزینه
  3. امکان گزارش گیری از زیرسیستم هزینه ها به تفکیک ماه
  4. امکان گزارش گیری از زیرسیستم هزینه ها به تفکیک جزئیات اسناد
  5. امکان گزارش گیری از زیرسیستم هزینه ها به تفکیک کاربران
  6. گزارش لیست عناوین هزینه در زیرسیستم هزینه ها
  7. گزارش لیست مراکز هزینه در زیرسیستم هزینه ها

 • نسخه 4.4.35.308
  1. اضافه شدن ستون تعداد ورود کالا به انبار در گزارش جامع کالاها
  2. اضافه شدن ستون فی میانگین ورود کالا به انبار در گزارش جامع کالاها
  3. اضافه شدن ستون مبلغ ورود کالا به انبار در گزارش جامع کالاها
  4. اضافه شدن ستون تعداد خروج کالا از انبار در گزارش جامع کالاها
  5. اضافه شدن ستون فی میانگین خروج کالا از انبار در گزارش جامع کالاها
  6. اضافه شدن ستون مبلغ خروج کالا از انبار در گزارش جامع کالاها

 • نسخه 4.4.34.302
  1. امکان اخذ گزارش از کالاهایی که موجودی آنها از حداقل موجودی کمتر شده است (کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند) در گزارش جامع کالاها
  2. امکان اخذ گزارش از کالاهایی که موجودی آنها از حداکثر موجودی بیشتر شده است، در گزارش جامع کالاها
  3. در هنگام به روزرسانی کالاها، اسنادی که در زیرسیستم های خرید و فروش و انبار مبلغ بدهکار یا بستانکارشان صفر است، گزارش می گردد
  4. در هنگام به روزرسانی کالاها، اقلامی که مبلغ فاکتور (یا بهاء تمام شده) آنها صفر است، گزارش می گردد
  5. در هنگام تایید اسناد خزانه داری در صورت قطع شدن ارتباط کاربر با سرور، از بروز خطا جلوگیری می شود
  6. از این پس متن تایپ شده درستون ملاحظات در اسناد زیرسیستم هزینه ها، به انتهای شرح آرتیکل اسناد حسابداری اضافه می شود
  7. امکان استفاده همزمان کاربران از زیرسیستم های مختلف نرم افزار حسابداری بیلان تا سقف 1000 کاربر

 • نسخه 4.4.33.295
  1. افزایش تعداد ردیفهای فاکتورهای خرید و فروش و اسناد انبار تا ۱۰.۰۰۰ ردیف
  2. اضافه شدن گزارش سفارشات (خرید های تایید نشده) به لیست ستونهای گزارش جامع کالاها
  3. برطرف شدن مشکل تاریخ در روز آخر سال کبیسه
  4. هوشمند شدن شرح آرتیکل در اسناد حسابداری تولید شده در زیرسیستم خزانه داری (نمایش هوشمند شماره چک و عنوان تفصیلی در شرح آرتیکل طرف مقابل حساب)
  5. اضافه شدن بارکد کالا و همچنین تصویر بارکد به مشخصات کالاها
  6. اضافه شدن تصویر کالا به مشخصات کالاها
  7. امکان معاف کردن کالا از مالیات بر ارزش افزوده در اسناد خرید
  8. امکان معاف کردن کالا از مالیات بر ارزش افزوده در اسناد فروش
  9. افزایش عنوان کالاها از ۵۰ کاراکتر به ۲۰۰ کاراکتر
  10. امکان ثبت عنوان انگلیسی برای کالاها
  11. تغییر ظاهر فرم مشخصات کالاها با دسته بندی جدید
  12. امکان درج کاراکتر و عدد در کد کالاها
  13. افزایش طول کد کالاها از ۱۳ کاراکتر به ۲۵ کاراکتر

 • نسخه 4.4.32.282
  1. اضافه شدن شناسه ملی مشتریان به گزارش لیست مشتریان در زیرسیستم فروش
  2. اضافه شدن شناسه ملی تامین کنندگان به گزارش لیست تامین کنندگان در زیرسیستم خرید
  3. اضافه شدن ستون گروه فرعی به لیست ستونهای گزارش جامع کالا به تفکیک کالاها
  4. امکان فیلترینگ در کلیه گزارشات خرید و فروش و انبار بر روی گروه فرعی کالاهایی که دارایی چندین گروه فرعی همزمان می باشند فعال گردید
  5. امکان ورود لیست کالاها از روی فایل اکسل به صورت یکجا
  6. امکان ثبت کلیه فاکتورهای خرید و فروش و اسناد انبار از روی فایل اکسل و بدون نیاز به وارد کردن تک تک ردیفهای کالاها
  7. در هنگام انتقال کالاها بین انبارها در صورتی که عملیات خروج کالا از انبار ثبت شده باشد و همچنین قصد ورود اتوماتیک کالا به انبار دیگری را داشته باشیم، به صورت اتوماتیک سیستم عملیات ورود کالا به انبار را تعیین و ثبت می نماید

 • نسخه 4.4.31.275
  1. اضافه شدن ستون شماره عطف به لیست اسناد حسابداری قطعی
  2. امکان حرکت در بین سطوح مختلف ترازها و دفاتر و اسناد با استفاده از کلید Enter و Esc
  3. امکان ویرایش اسناد غیر مکانیزه از داخل دفاتر حسابداری به طور مستقیم و با نگهداشتن کلید Shift
  4. امکان ورود به سند حسابداری از داخل لیست اسناد با استفاده از کلید Enter یا Shift + Enter
  5. در هنگام ویرایش سند حسابداری موقت با پایین آمدن از روی آخرین آرتیکل، به صورت اتوماتیک یک ردیف خالی در انتهای لیست ایجاد می گردد

 • نسخه 4.4.30.270
  1. امکان تجمیع اسناد در دفتر روزنامه به صورت خلاصه سند
  2. امکان تجمیع اسناد در دفتر روزنامه به صورت روزانه
  3. امکان تجمیع اسناد در دفتر روزنامه به صورت ماهانه
  4. امکان تجمیع اسناد در دفتر روزنامه به صورت سالانه
  5. امکان تجمیع اسناد در دفتر کل به صورت خلاصه سند
  6. امکان تجمیع اسناد در دفتر کل به صورت روزانه
  7. امکان تجمیع اسناد در دفتر کل به صورت ماهانه
  8. امکان تجمیع اسناد در دفتر کل به صورت سالانه
  9. امکان تجمیع اسناد در دفتر معین به صورت خلاصه سند
  10. امکان تجمیع اسناد در دفتر معین به صورت روزانه
  11. امکان تجمیع اسناد در دفتر معین به صورت ماهانه
  12. امکان تجمیع اسناد در دفتر معین به صورت سالانه
  13. امکان چاپ اسناد حسابداری موقت به صورت خلاصه
  14. امکان چاپ اسناد حسابداری موقت به صورت تجمیع شده روزانه
  15. امکان چاپ اسناد حسابداری موقت به صورت تجمیع شده ماهانه
  16. امکان چاپ اسناد حسابداری موقت به صورت تجمیع شده سالانه
  17. امکان چاپ اسناد حسابداری قطعی به صورت خلاصه
  18. امکان چاپ اسناد حسابداری قطعی به صورت تجمیع شده روزانه
  19. امکان چاپ اسناد حسابداری قطعی به صورت تجمیع شده ماهانه
  20. امکان چاپ اسناد حسابداری قطعی به صورت تجمیع شده سالانه

 • نسخه 4.4.29.250
  1. امکان تعیین سهم واسطه برحسب مبلغ فروش یا مبلغ سود فاکتور در فرم مشخصات واسطه فروش
  2. محاسبه اتوماتیک مبلغ سهم واسطه برحسب درصد پورسانت، در فاکتورهای فروش و ارسال امانی و همچنین اسناد مرجوع از فروش و مرجوع امانی ارسالی
  3. اضافه شدن شماره شناسنامه به لیست مشخصات مامور خرید
  4. اضافه شدن شماره شناسنامه به لیست مشخصات واسطه های فروش
  5. امکان صدور سند حسابداری براساس مبلغ دریافتی واسطه، از فاکتورهای فروش و ارسال امانی
  6. امکان صدور سند حسابداری برای برگشت مبلغ دریافتی واسطه، از فاکتورهای مرجوع از فروش و مرجوع امانی ارسالی
  7. امکان تعیین کدینگ حسابداری پیش فرض برای ثبت سهم واسطه در سند حسابداری
  8. رفع مشکل دابل کلیک بر روی سر ستون کلیه لیستهای نرم افزار حسابداری بیلان
  9. رفع اشکال جستجو و فیلتر هم زمان در هنگام حرکت بین ترازها و دفاتر حسابداری

 • نسخه 4.4.28.241
  1. امکان راس گیری فاکتورهای یک مشتری در هنگام تسویه تجمعی فاکتورها
  2. مشخص شدن مهلت باقی مانده جهت تسویه فاکتورها نسبت به راس فاکتورها
  3. تعیین مدت زمان تاخیر در تسویه فاکتورها نسبت به راس فاکتورها در هنگام تسویه تجمعی فاکتورها
  4. اضافه شدن تاریخ سررسید چکهای دریافتی و پرداختی به شرح آرتیکل سند حسابداری مربوطه
  5. در صورتی که تاریخ سررسید چک واگذار شده به غیر گذشته باشد، این برگه چک در هنگام چاپ فاکتورهای فروش نشان داده نخواهد شد

 • نسخه 4.4.27.236
  1. امکان ویرایش اسناد خزانه داری که هنوز کلیه چکهای موجود در آنها وارد عملیات بانکی نشده اند
  2. امکان تعیین بهاء تمام شده کالا توسط کاربر در روش استاندارد برای کل دوره مالی
  3. ایجاد فرم جدید در ثبت اسناد مرجوع از فروش، جهت تعیین و نگهداری اطلاعات فاکتورهای فروش مربوطه
  4. امکان تسویه تجمعی فاکتورهای خرید و فروش به روشهای نقدی و غیر نقدی

 • نسخه 4.4.26.232
  1. امکان تعریف واحدهای سنجش فرعی و تبدیل واحد های سنجش به یکدیگر
  2. امکان حذف کامل یک دوره مالی
  3. برطرف شدن مشکل فیلد از تاریخ و تا تاریخ در فیلترینگ گزارشات مالی
  4. امکان جستجوی عددی بر روی ستون مقدار موجودی، در لیست کالا و خدمات

 • نسخه 4.4.25.228
  1. امکان چاپ سریع فاکتورهای فروش و ارسال امانی با یک کلیک و بلافاصله پس از ذخیره فاکتور
  2. اضافه شدن ستون تایید کننده به لیست حواله انبارها و رسید انبارها
  3. اضافه شدن زیر منوی دریافت چک تضمینی به منوی اسناد دریافتنی به همراه کلیه امکانات مربوطه
  4. اضافه شدن زیر منوی استرداد چک تضمینی دریافتی به منوی اسناد دریافتنی به همراه کلیه امکانات مربوطه
  5. اضافه شدن زیر منوی پرداخت چک تضمینی به منوی اسناد پرداختنی به همراه کلیه امکانات مربوطه
  6. اضافه شدن زیر منوی استرداد چک تضمینی پرداختی به منوی اسناد پرداختنی به همراه کلیه امکانات مربوطه
  7. اضافه شدن امکان ابطال برگه چکها از هر دسته چک در منوی اسناد پرداختنی
  8. امکان گزارش گیری از چکهای تضمینی دریافتی و استردادی در گزارش چکهای دریافتی در خزانه داری
  9. امکان گزارش گیری از چکهای تضمینی پرداختی و استردادی در گزارش چکهای پرداختی در خزانه داری
  10. امکان گزارش گیری از چکهای باطل شده در گزارش چکهای پرداختی در خزانه داری

 • نسخه 4.3.24.218
  تغییر پنجره فیلتر برای کلیه دفاتر حسابداری، گزارشات و ترازها با نمایه جدید و امکانات ذیل:
  1. امکان محدود کردن انواع گروههای حساب (ترازنامه ای، سود و زیانی، انتظامی)
  2. امکان انتخات همزمان چند حساب (اعم از گروه، کل، معین، تفصیلی و جزءتفصیلی)
  3. امکان فیلتر کردن دوره های مالی به صورت پیوسته و یا گسسته
  4. امکان انتخاب انواع تفصیلی (اشخاص، شرکتها، حسابهای جاری، مراکز هزینه و ...)
  5. امکان فیلتر کردن انواع اسنادی که در زیر سیستم های مختلف تولید شده اند
  6. امکان محدود کردن اسناد حسابداری با استفاده از گزینه هایی همچون ثبت کننده، باز زمانی ثبت، تایید کننده و بازه زمانی تایید سند
  7. امکان تفکیک اسناد و گزارشات حسابداری به اشکال ریز اسناد، خلاصه اسناد و نیز تجمیع روزانه، ماهانه و یا سالانه اسناد حسابداری

 • نسخه 4.3.23.211
  1. در دفتر تفصیلی چنانچه کاربر فیلد از تاریخ و یا از شماره سند قطعی (یا موقت) را پر کند، مانده قبل از آن نیز به صورت یک ردیف به گزارش اضافه می گردد
  2. در دفتر جزءتفصیلی چنانچه کاربر فیلد از تاریخ و یا از شماره سند قطعی (یا موقت) را پر کند، مانده قبل از آن نیز به صورت یک ردیف به گزارش اضافه می گردد
  3. در گزارش صورت حساب یک تفصیلی اگر کاربر فیلد از تاریخ را وارد کند مانده از قبل آن تاریخ نیز به صورت یک ردیف به ابتدای گزارش اضافه می گردد
  4. امکان پرداخت دوباره چکهای پرداختی مسترد شده نیز به خزانه داری اضافه گردید
  5. امکان ثبت کالاهای تکراری در فاکتورهای خرید و فروش و اسناد انبار (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  6. امکان تایید یکباره چندین سند حسابداری موقت که در یک بازه زمانی معین قرار دارند
  7. امکان برگشت یکباره چندین سند حسابداری قطعی که در یک بازه زمانی معین قرار دارند

 • نسخه 4.3.22.204
  1. امکان استخراج اطلاعات دفتر روزنامه و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  2. امکان استخراج اطلاعات دفتر کل و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  3. امکان استخراج اطلاعات دفتر معین و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  4. امکان استخراج اطلاعات دفتر تفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  5. امکان استخراج اطلاعات دفتر جزءتفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  6. امکان استخراج گزارش مرور حسابها و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  7. امکان استخراج اطلاعات تراز کل و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  8. امکان استخراج اطلاعات تراز معین و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  9. امکان استخراج اطلاعات تراز تفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  10. امکان استخراج اطلاعات تراز جزءتفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  11. امکان استخراج گزارش گردش تفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  12. امکان استخراج گزارش گردش جزءتفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  13. امکان استخراج گزارش صورت حساب یک تفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  14. امکان استخراج سرفصلهای حساب گروه، کل و معین و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل
  15. امکان استخراج سرفصلهای حساب تفصیلی و جزءتفصیلی و ارسال مستقیم داده های آن به اکسل

 • نسخه 4.3.21.189
  1. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به دفتر روزنامه
  2. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به دفتر کل
  3. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به دفتر معین
  4. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به دفتر تفصیلی
  5. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به دفتر جزءتفصیلی
  6. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به تراز کل
  7. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به تراز معین
  8. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به تراز تفصیلی
  9. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به تراز جزءتفصیلی
  10. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به گزارش مرور حسابها
  11. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به گزارش گردش تفصیلی
  12. اضافه شدن ستونهای شماره ردیف، جمع بدهکار و جمع بستانکار تا ردیف جاری، مانده بدهکار و مانده بستانکار تا ردیف جاری به گزارش گردش جزء تفصیلی

 • نسخه 4.3.20.177
  1. امکان تهیه گزارش رکود کالا برای تمامی دوره های مالی (به صورت پیوسته طی چند دوره)
  2. محدودیت تعداد دفعات چاپ گزارشات و فاکتورها برداشته شد
  3. امکان واگذاری چک غیر در هنگام تسویه فاکتورهای خرید و دریافت امانی
  4. در گزارش چکهای دریافتی و پرداختی، شرح گزینه چکهای مورد نظر، جهت درک بهتر گزارش اصلاح گردید
  5. در لیست عملیات انجام شده توسط کاربران، نام کامپیوتری که کاربر توسط آن از نرم افزار استفاده کرده است در یک ستون مجزا درج می گردد
  6. کلید کاربر کد منحصر به فردی است که به هر کامپیوتر در شبکه اختصاص داده می شود. این کد به ستونهای لیست عملیات کاربران اضافه گردید
  7. جهت جلوگیری از کند باز شدن دفاتر حسابداری تعداد ردیفهای قابل نمایش در هر دفتر به صورت پیش فرض محدود گردید که البته این محدودیت توسط کاربران قابل تغییر می باشد

 • نسخه 4.3.19.170
  1. اضافه شدن زیر سیستم انبارداری جهت کنترل حواله انبارها و رسید انبارها توسط انبار
  2. امکان رویت سند تعدادی حواله انبارها و رسید انبارها در انبار، بلافاصله پس از تایید فاکتورهای خرید و یا فروش مربوطه
  3. امکان چاپ (با مبلغ یا بدون مبلغ) حواله انبار یا رسید انبار در زیر سیستم انبارداری
  4. درصورتی که حواله یا رسید انبار توسط انباردار تایید شده باشد، برگشت فاکتور مربوطه جهت ویرایش و یا حذف امکان پذیر نمی باشد
  5. کنترل سطوح دسترسی کاربران به فرآیندهای زیرسیستم انبارداری
  6. اضافه شدن ستون تاریخ ارسال فاکتور به لیست فاکتورهای فروش و ارسال امانی که طی آن تاریخ خروج کالاها از انبار مشخص می گردد
  7. اضافه شدن ستون تاریخ ورود فاکتور به لیست فاکتورهای خرید و دریافت امانی که طی آن تاریخ ورود کالاها به انبار مشخص می گردد
  8. امکان تعیین فاصله زمانی مناسب (برحسب میلی ثانیه) جهت به روز رسانی لیست اسناد و فاکتورها در شبکه، توسط کاربر و به صورت مجزا برای هر دفتر مالی
  9. افزایش طول کاراکترهای هر خط در زیرنویس فاکتور از 100 کاراکتر به 150 کاراکتر

 • نسخه 4.2.18.161
  1. امکان مرتب سازی گزارش فروش کالا به تفکیک مشتریان براساس مانده حساب مشتری
  2. در هنگام ثبت یا ویرایش یک کالا و جهت تعیین گروه فرعی آن می توان لیست گروهها را براساس کد یا نام به صورت صعودی یا نزولی مرتب کرد
  3. اضافه شدن فیلد راس چک به انتهای گزارش چکهای دریافتی
  4. اضافه شدن فیلد راس چک از تاریخ موثر و از تاریخ صدور به فرم چکهای دریافتی، پرداختی و واگذار به غیر
  5. برطرف شدن مشکل تغییر مسیر جاری سیستم در چاپ های اختصاصی
  6. در کلیه اسناد خرید، فروش، انبار، حسابداری، خزانه داری، تولید و کنترل هزینه ها صحت تاریخ ورودی توسط کاربر، کنترل می گردد
  7. به کلیه گزارش های خرید و فروش (به تفکیک خلاصه اسناد) فیلد راس فاکتور نیز اضافه گردید

 • نسخه 4.2.17.154
  1. افزایش سرعت تایید فاکتورها
  2. پس از ثبت سند خروج کالا از انبار و در هنگام تایید سند مذکور، به صورت اتوماتیک سند ورود کالا به انبار نیز صادر می گردد
  3. پس از ثبت سند ورود کالا به انبار و در هنگام تایید سند مذکور، به صورت اتوماتیک (و در صورت نیاز) سند خروج کالا از انبار نیز صادر می گردد
  4. امکان چاپ فاکتور فروش در کاغذ A5
  5. اضافه شدن دو گزارش جدید به گزارش جامع کالاها تحت عناوین موجودی کالا در ابتدا و انتهای تاریخ موثر فیلتر شده
  6. امکان اعمال فیلتر انبار بر روی ستون موجودی تعدادی و ریالی، در گزارش جامع کالاها
  7. افزایش سرعت بارگذاری لیست فاکتورهای خرید و فروش و انبار
  8. بهینه سازی مصرف و استفاده هوشمند از منابع کامپیوتر و شبکه در به روز رسانی لیست فاکتورهای خرید و فروش و انبار
  9. فیلدهای حداقل و حداکثر موجودی و مقدار سفارش شده کالا به گزارش کاردکس اضافه گردید
  10. فاکتورها و اسنادی که تایید نشده اند نیز از این پس در گزارش کاردکس کالاها قابل تشخیص هستند
  11. افزایش ضریب امنیت اسناد حسابداری قطعی با کنترل تایید اسناد در سمت سرور

 • نسخه 4.2.16.143
  1. تعریف نامحدود هزینه های هر دفتر مالی
  2. تعریف نامحدود مراکز هزینه و پروژه به ازای هر دفتر مالی
  3. امکان ایجاد تعداد نامحدودی تنخواه گردان برای هر دفتر مالی
  4. امکان ایجاد تعداد نامحدودی حسابهای اعتباری برای هر دفتر مالی
  5. امکان ثبت هزینه های جاری هر دفتر مالی به صورت مجزا و یا ثبت سند مرکب
  6. امکان نعیین انواع روش پرداخت هزینه (پرداخت از صندوق، تنخواه، عابربانک یا اعتباری) در هنگام ثبت هر ردیف از سند هزینه
  7. امکان وارد کردن شرح انگیسی و تعیین تاریخ موثر میلادی برای هر سند هزینه
  8. امکان نگهداری هزینه ها با مبلغ ارزی همراه با تعیین نوع ارز
  9. صدور اتوماتیک سند حسابداری برای هزینه های ثبت شده
  10. گزارشات هزینه های ثبت شده که با ظاهری ساده و متمرکز امکاناتی خاص و حرفه ای ارائه می دهند

 • نسخه 4.1.15.133
  1. ارائه یک لایه امنیتی جدید جهت کنترل دسترسی کاربران، در سطح سند برای اسناد حسابداری موقت و قطعی - قابل استفاده در نسخ تحت شبکه
  2. ارائه یک لایه امنیتی جدید جهت کنترل دسترسی کاربران، در سطح فاکتور برای کلیه فاکتورهای خرید و فروش و انبار - قابل استفاده در نسخ تحت شبکه
  3. ارائه یک لایه امنیتی جدید جهت کنترل دسترسی کاربران، در سطح سند برای کلیه اسناد انبارگردانی - قابل استفاده در نسخ تحت شبکه
  4. ارائه یک لایه امنیتی جدید جهت کنترل دسترسی کاربران، در سطح سند برای کلیه اسناد دریافت و پرداخت نقدی - قابل استفاده در نسخ تحت شبکه
  5. ارائه یک لایه امنیتی جدید جهت کنترل دسترسی کاربران، در سطح سند برای کلیه اسناد دریافت و پرداخت چک - قابل استفاده در نسخ تحت شبکه
  6. ارائه یک لایه امنیتی جدید جهت کنترل دسترسی کاربران، در سطح سند برای کلیه اسناد هزینه - قابل استفاده در نسخ تحت شبکه
  7. ایجاد پنجره تغییر رمز جاری برای کاربران
  8. اضافه شدن کادر تکرار رمز جدید در پنجره ثبت و ویرایش کاربر

 • نسخه 4.1.14.125
  1. در کلیه فاکتورهای خرید و فروش در صورتی که مبلغ کل هر ردیف از فاکتور به صورت دستی اصلاح گردد، فی واحد آن مجددا تعیین می گردد
  2. در لیست اسناد موقت به محض تغییر اسناد حسابداری، کلیه کاربران شبکه از تغییرات مطلع شده و لیست اسناد آنها نیز به روز می گردد
  3. در لیست اسناد قطعی به محض تغییر اسناد حسابداری، کلیه کاربران شبکه از تغییرات مطلع شده و لیست اسناد آنها نیز به روز می گردد
  4. در لیست فاکتورهای خرید و فروش و انبار به محض تغییر فاکتورها و اسناد، کلیه کاربران شبکه از تغییرات مطلع شده و لیست آنها نیز به روز می گردد
  5. در لیست اسناد دریافت و پرداخت نقدی به محض تغییر هر سند، کلیه کاربران شبکه از تغییرات مطلع شده و لیست اسناد آنها نیز به روز می گردد
  6. در لیست اسناد دریافت و پرداخت چک به محض تغییر هر سند، کلیه کاربران شبکه از تغییرات مطلع شده و لیست اسناد آنها نیز به روز می گردد
  7. در لیست اسناد هزینه به محض تغییر هر سند توسط یک کاربر، کلیه کاربران شبکه از تغییرات مطلع شده و لیست اسناد آنها نیز به روز می گردد
  8. Encrypt کردن رمزهای ذخیره شده در دیتابیس

 • نسخه 4.1.13.117
  1. هماهنگ کردن نسخه دیتابیس با فایل اجرایی برنامه و جلوگیری از بازیابی دیتابیس هایی که نسخه آنها با نسخه نرم افزار یکسان نسیت
  2. برطرف کردن اشکال حواله انبار و رسید انبارهای منوی انبارداری و تولید
  3. در عملیات انبارگردانی موجودی سیستم به صورت داینامیک و به تاریخ موثر انبارگردانی محاسبه شده و با عملیات انبارگردانی مقایسه می گردد
  4. برطرف کردن مشکل تولید سند حسابداری برای فاکتورهایی که شماره آنها توسط کاربر تغییر می کند
  5. اضافه شدن سربرگ گزارشات به چاپ کلیه حواله ها و رسید انبارها و اسناد حسابداری
  6. برطرف کردن مشکل کپی کدینگ حسابداری در هنگام ایجاد دفترمالی جدید
  7. مجزا کردن انواع تفصیلی برای هر دفترمالی
  8. امکان ثبت و ویرایش انواع تفصیلی توسط کاربران
  9. اصلاح شرح آرتیکل سند حسابداری مکانیزه در قبضهای دریافت و پرداخت خزانه داری
  10. امکان فیلتر کردن انبار کالاها در گزارش کاردکس کالا

 • نسخه 4.1.12.107
  1. در کلیه پنجره های سرفصل حسابداری در صورت دوبار کلیک بر روی یک سرفصل حساب، بر حسب موقعیت، دستور انتخاب سرفصل و یا ویرایش آن صادر می گردد
  2. در لیست فهرست و معرفی گروههای اصلی، فرعی، انبارها، کالا و خدمات در صورت دوبار کلیک بر روی یک ردیف، بر حسب موقعیت، دستور انتخاب و یا ویرایش آن ردیف صادر می گردد
  3. در لیست فهرست و معرفی بانکها، حسابها و دسته چکها، در صورت دوبار کلیک بر روی یک ردیف، بر حسب موقعیت، دستور انتخاب و یا ویرایش آن ردیف صادر می گردد
  4. در کلیه زیر سیستم های خرید، فروش، انبار و خزانه داری در صورتی که در لیست اسناد بر روی یک سند، دو بار کلیک گردد، اگر سند تائید شده باشد، پنجره رویت و در غیر این صورت پنجره ویرایش باز می گردد
  5. در لیست اسناد حسابداری در صورت دوبار کلیلک بر روی یک سند غیر مکانیزه، پنجره ویرایش سند باز شده و در صورت دوبار کلیک بر روی یک سند مکانیزه پنجره رویت سند باز می گردد
  6. در صورت دوبار کلیک بر روی یکی از ردیفهای تراز کل، معین، تفصیلی و جزءتفصیلی، اگر ردیف مورد نظردارای ترازی در سطح پایین تر باشد، پنجره آن تراز ظاهر می گردد و در غیراینصورت دفتر معادل همان تراز به کاربر نشان داده می شود
  7. در کلیه دفاتر حسابداری در صورتی که کاربر بر روی هر ردیف از دفتر، دوبار کلیک کند، مستقیم وارد سند حسابداری مربوطه می شود

 • نسخه 4.0.11.100
  1. در کلیه ترازها امکان حذف ردیفهایی که مانده ندارند فراهم گردید
  2. در کلیه گزارشات و ترازهای حسابداری در صورتی که بر روی گزارش فیلتری اعمال گردد، در هنگام چاپ گزارش فیلترهای اعمال شده نشان داده می شود
  3. امکان استخراج کامل اطلاعات دفتر روزنامه به اکسل به همراه تمامی سطوح حسابداری
  4. در هنگام چاپ قبض واگذاری چک به غیر و واگذاری چک به بانک، تیتر چاپ به صورت داینامیک به نام تأمین کننده و یا بانک تغییر می کند
  5. امکان چاپ حواله انبار یا رسید انبار در اسناد خرید، فروش و انباربه همراه مبلغ ریالی سند مربوطه
  6. شرح سند حسابداری برای اسناد مکانیزه خزانه داری به نحوی اصلاح شد که شرح قبضهای خزانه داری نیز در شرح سند حسابداری مربوطه ثبت گردد
  7. برطرف کردن مشکل تولید سند حسابداری در زیر سیستم خزانه داری در حالت شبکه

 • نسخه 4.0.10.93
  1. امکان انتخاب و یا عدم انتخاب همه انواع تفصیلی در فیلترینگ کلیه گزارشات حسابداری
  2. امکان انتخاب و یا عدم انتخاب همه زیر سیستمها در فیلترینگ کلیه گزارشات حسابداری
  3. در صورتی که برای یک کالا فاکتوری ثبت و تایید شده باشد، نوع قیمت تمام شده آن توسط کاربر قابل تغییر نخواهد بود
  4. امکان استفاده از مبلغ آخرین خرید دوره مالی قبلی در فاکتورهای خرید دوره مالی جدید به عنوان مبلغ پیشنهادی در فاکتور
  5. تعیین تاریخ اسناد موجودی اولیه و موجودی انتهای دوره انبار به صورت اتوماتیک و بر اساس تاریخ ابتدا و انتهای دوره مالی
  6. در صورتی که سند موجودی انتهای دوره صادر شده باشد کلیه عملیات ثبتی، ویرایشی و حذفی برای تمامی کاربران در تمامی سطوح غیرفعال می گردد
  7. در صورتی که سند اختتامیه صادر شده باشد کلیه عملیات ثبتی، ویرایشی و حذفی در منوهای حسابداری، خزانه داری و هزینه ها برای تمامی کاربران در تمامی سطوح غیرفعال می گردد

 • نسخه 4.0.9.86
  1. امکان اضافه کردن زیرنویس به انتهای صفحات فاکتورهای فروش و ارسال امانی
  2. اضافه شدن ستون مهلت تسویه به گزارشات منوی خرید و فروش به تفکیک انبارها
  3. امکان فیلتر کردن گزینه تاریخ تسویه فاکتور در کلیه گزارشات منوی خرید و فروش
  4. امکان وصول مستقیم چکهای دریافتی بدون نیاز به واگذاری چک به بانک
  5. امکان واخواست مستقیم چکهای دریافتی بدون نیاز به واگذاری چک به بانک
  6. اضافه شدن نام پرداخت کننده چک به گزارش چکهای دریافتنی
  7. اضافه شدن نام دریافت کننده چک و همچنین تعیین بانکی که عهده دار چک پرداختنی می باشد به گزارش چکهای پرداختنی
  8. در نسخ حرفه ای تحت شبکه، اگر یک سند یا فاکتور در لیست اسناد خرید، فروش، انبار و یا تولید، تائید و یا به روزرسانی شده باشد در همان لحظه، دیگر کاربران شبکه متوجه شده و امکان ویرایش و یا تایید مجدد برای آنها غیر غعال می گردد

 • نسخه 4.0.8.78
  1. امکان ثبت عنوان مشتریان و تأمین کننده گان به زبان انگلیسی
  2. اضافه شدن ستون سفارشات به لیست کالا و خدمات در ازاء کالاهایی که برای آنها فاکتور خرید تایید نشده وجود دارد
  3. اضافه شدن ستونهای مالیات، هزینه و تخفیف به کلیه گزارشهای منوی خرید و فروش به تفکیک تاریخ
  4. اضافه شدن ستونهای مالیات، هزینه و تخفیف به کلیه گزارشهای منوی خرید و فروش به تفکیک واسطه
  5. اضافه شدن ستونهای مالیات، هزینه و تخفیف به کلیه گزارشهای منوی خرید و فروش به تفکیک کاربر
  6. اضافه شدن ستونهای مالیات، هزینه و تخفیف به کلیه گزارشهای منوی خرید و فروش به تفکیک انبار
  7. در لیست کالا و خدمات، اقلامی که موجودی آنها از مقدار حداقل موجودی کالای تعریف شده، کمتر شده است به صورت هایلایت شده نشان داده می شوند
  8. در هنگام ثبت فاکتورها، برای کالایی که موجودی آنها پس از ثبت فاکتور کمتر از حداقل موجودی و یا بیشتر از حداکثر موجودی می شود، به کاربر پیغام مناسبی داده می شود

 • نسخه 4.0.7.70
  1. ارائه گزارش جامع کالاها به تفکیک گروههای اصلی
  2. اضافه شدن ستون جدید به گزارش جامع کالاها تحت عنوان (درصد سود نسبت به خرید یا تولید) به تفکیک کالاها و گروههای اصلی
  3. مشاهده وضعیت تایید اسناد، در اولین ستون لیست دریافتها و پرداختهای نقدی
  4. مشاهده وضعیت تایید اسناد، در اولین ستون لیست واریزیها و برداشتها از حساب
  5. مشاهده وضعیت تایید اسناد، در اولین ستون لیست دریافتها و پرداختهای چک

 • نسخه 4.0.6.65
  1. تنظیم اتوماتیک عرض پنجره ثبت فاکتورها براساس عرض جدول ردیف های فاکتور
  2. امکان نگهداری آپشن های اضافی برای فاکتورهای فروش
  3. بهینه سازی ساختار گزارشات و دفاتر حسابداری
  4. برطرف کردن اشکال اجرائی گزارش صورتحساب یک تفصیلی
  5. کنترل موجودی یک کالا در هنگام ثبت فاکتورهای فروش و ارسال امانی براساس تاریخ موثر

 • نسخه 4.0.5.60
  1. امکان ثبت شرح انگلیسی و تاریخ میلادی برای اسناد حسابداری
  2. امکان ثبت شرح آرتیکل سند حسابداری به زبان انگلیسی
  3. امکان ترجمه کلیه سرفصل های حسابداری (گروه، کل، معین و ...) به زبان انگلیسی و استفاده از آنها در کلیه زیرسیستم ها بر اساس زبان جاری سیستم
  4. امکان ثبت دریافت و پرداخت ارزی با تعیین نوع ارز
  5. امکان ثبت واریز نقدی یا برداشت از حساب به صورت ارزی با تعیین نوع ارز
  6. امکان تعیین نوع ارز در هنگام ثبت فاکتورهای خرید و فروش ارزی

 • نسخه 4.0.4.54
  1. ارائه گزارشی بسیار مفید و کارا تحت عنوان صورت حساب یک تفصیلی در مجموعه گزارشات حسابداری
  2. امکان ارائه توضیحات به ازاء هر ردیف در فاکتورهای خرید، فروش و اسناد انبار
  3. قابلیت تغییر یا عدم تغییر تاریخ موثر در فاکتورهای خرید، فروش و اسناد انبار
  4. اضافه شدن فیلتر مقدار موجودی کالا به کلیه گزارشات خرید و فروش و انبار
  5. تغییر اتوماتیک زبان کیبورد در هنگام ورود به برنامه بر اساس زبان جاری نرم افزار
  6. چاپ مبلغ قابل پرداخت در فاکتورهای فروش به صورت حروفی
  7. امکان استرداد چک واخواستی به شخص پرداخت کننده

 • نسخه 4.0.3.47
  1. ارائه خلاصه وضعیت چک های مشتری (چک های نزد صندوق، چک های نزد بانک و چک های برگشتی) در انتهای چاپ فاکتور فروش
  2. اضافه شدن ستون مانده حساب مشتری یا تأمین کننده به گزارش خرید و فروش کالا به تفکیک مشتری
  3. اضافه کردن مشخصات فنی مشتری به گزارش موجودی در انبار
  4. اضافه کردن مشخصات کامل حساب بانکی تأمین کنندگان در لیست مربوطه
  5. برطرف کردن مشکل کپی فاکتورهای خرید، فروش و انبار
  6. در هنگام ثبت مشتری یا تأمین کننده جدید، در صورتیکه نام ایشان قبلا در سیستم ثبت شده باشد به کاربر اخطار داده میشود
  7. اضافه کردن شناسه ملی و آدرس ایمیل برای مشتریان و تأمین کنندگان
  8. نگهداری نام آخرین کاربری که لیست تأمین کنندگان یا مشتریان را ویرایش کرده است

 • نسخه 4.0.2.39
  1. امکان فراخوانی مجدد داده ها جهت رویت آخرین تغییرات با استفاده از دکمه بارگذاری مجدد در لیست اسناد حسابداری، خرید، فروش، انبار و خزانه داری
  2. جلوگیری از باز کردن همزمان چند پنجره از یک لیست، به جهت افزایش سرعت اجرای برنامه
  3. نگهداری و استفاده مجدد آخرین آدرس محل ذخیره سازی فایل پشتیبان در هنگام پشتیبان گیری یا بازیابی اطلاعات
  4. در هنگام ثبت اسناد دریافت و پرداخت نقدی، ثبت کد مشتری اجباری نیست
  5. در هنگام ثبت اسناد دریافت و پرداخت چک، ثبت کد مشتری اجباری نیست
  6. اضافه شدن ستون بهای تمام شده به فاکتور های فروش و ارسال امانی (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  7. اضافه شدن ستون قیمت مصوب به فاکتور های فروش و ارسال امانی (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  8. کنترل سطح دسترسی کاربران برای ستون های بهای تمام شده و قیمت فروش مصوب
  9. اضافه شدن نام و آدرس مشتری به حواله انبارهای فروش و ارسال امانی
  10. اضافه شدن امضا واحد فروش و امور مالی در پایین حواله انبارهای فروش و ارسال امانی
  11. اضافه کردن شماره قفسه به حواله انبارهای فروش و ارسال امانی
  12. تغییر مکان ستون موجودی کالا برای سهولت در رویت موجودی
  13. تهیه لیست تعدادی و تعدادی - ریالی از کالاها جهت اخذ مجوز فروش کالا
  14. به صورت پیش فرض کلیه گزارشات بر اساس ستون شرح کالا سورت می گردد
  15. مشاهده وضعیت تایید فاکتورها در اولین ستون لیست فاکتورهای خرید، فروش و انبار
  16. امکان اختصاصی کردن کلیه چاپ ها در سیستم، مطابق با ظاهر فرم های سازمانها و شرکتها

 • نسخه 4.0.1.23
  1. معرفی لیست واسطه های فروش به همراه کنترل سطح دسترسی کاربران
  2. ذخیره اطلاعات کامل هر واسطه در هنگام معرفی هر شخص
  3. تعیین درصد سهم از فروش برای هر واسطه به صورت پیش فرض
  4. تعیین واسطه برای هر فاکتور فروش و نیز مشخص کردن درصد سهم از فاکتور
  5. تخصیص هزینه به صورت درصدی از مبلغ هر فاکتور
  6. معرفی لیست ماموران خرید به هماره کنترل سطح دسترسی کاربران
  7. تخصیص مامور خرید به هر فاکتور خرید یا دریافت امانی در صورت نیاز
  8. اضافه شدن نام مشتری و یا تأمین کننده هر فاکتور به گزارش کاردکس کالا
  9. امکان اعمال فیلتر بر روی واسطه های فروش و ماموران خرید برای کلیه گزارشات خرید، فروش و انبار
  10. امکان ارائه گزارش فروش کالا به تفکیک واسطه ها
  11. امکان ارائه گزارش خرید کالا به تفکیک ماموران خرید

 • نسخه 4.0.0.12
  1. امکان استفاده از نمایه جدید گرافیکی با قابلیت دسترسی سریع و همزمان
  2. امکان رویت و ویرایش لیست اسناد، حسابها و فاکتور ها به صورت هم زمان
  3. امکان ایجاد تغییرات دلخواه در دسکتاپ برنامه
  4. امکان افزودن ستون درصد و مبلغ تخفیف به ازای هر کالا، در فاکتورهای فروش و ارسال امانی (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  5. ایجاد فرم جدید جهت محاسبه تخفیفات و روند کردن مبلغ قابل پرداخت فاکتورهای فروش و ارسال امانی
  6. امکان استفاده از مقدار پیش فرض جهت رند کردن مبلغ قابل پرداخت فاکتور های فروش و ارسال امانی
  7. نگهداری قیمت فروش مصوب در حین ثبت فاکتورهای فروش و ارسال امانی
  8. برقراری ارتباط آنلاین بین فهرست مشتریان و تأمین کنندگان با حساب های تفصیلی مربوطه
  9. امکان رویت اختیاری ستون مشخصات فنی در حین ثبت فاکتورهای خرید و فروش و اسناد انبار (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  10. امکان چاپ فاکتور فروش بدون مشخصات فروشنده جهت استفاده از کاغذ سربرگدار
  11. امکان درج اختیاری توضیحات فاکتور، در چاپ کلیه حواله انبارها و رسید انبارها (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  12. امکان درج اختیاری توضیحات فاکتور خرید، در چاپ سفارش خرید کالا (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)

 • نسخه 3.9.0
  1. امکان ثبت دریافت های نقدی از طریق دستگاه های Pos و یا واریزی های بانکی در منوی خزانه داری
  2. امکان ثبت کلیه پرداخت ها از طریق کارت های بانکی (Pos و یا برداشت از حساب و ...) در منوی خزانه داری
  3. امکان تسویه حساب با مشتریان به صورت نقدی یا غیر نقدی همزمان با ثبت فاکتور های فروش و یا ارسال امانی
  4. امکان تسویه حساب با تأمین کنندگان مواد و کالا به صورت نقدی یا غیر نقدی همزمان با ثبت فاکتور های خرید یا دریافت امانی
  5. تایید اتوماتیک فاکتورهای خرید و فروش، ارسال و دریافت امانی (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  6. تایید اتوماتیک اسناد دریافت و پرداخت نقدی و غیر نقدی (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  7. ایجاد سرفصل حساب تفصیلی برای هر حساب بانکی جدید به صورت اتوماتیک
  8. تعیین مقدار پیش فرض برای کلیه پارامترهای دفتر مالی و دوره مالی

 • نسخه 3.8.37
  1. اضافه کردن ستون های مالیات بر ارزش افزوده، هزینه، تخفیف به کلیه گزارشات خرید و فروش ارسال امانی و دریافت امانی به تفکیک مشتریان
  2. اصلاح روال کپی کالا در منوی فهرست و معرفی کالا و خدمات
  3. اصلاح شرح گروه اصلی و فرعی در گزارشات مشخصات کالا ها
  4. اضافه کردن گزارش قیمت تمام شده کالای ارسال امانی به لیست گزارش جامع کالا
  5. در هنگام خروج از فرم سند حسابداری چنانچه محتویات فرم تغییری کرده باشد جهت ذخیره آن به کاربر پیغام مناسب نشان داده می شود.
  6. در هنگام خروج از کلیه فاکتورهای خرید و فروش و انبار چنانچه محتویات فرم تغییری کرده باشد جهت ذخیره آن به کاربر پیغام مناسب نشان داده می شود.
  7. در هنگام خروج از فرم اسناد دریافت و پرداخت نقدی و غیر نقدی چنانچه محتویات فرم تغییری کرده باشد جهت ذخیره آن به کاربر پیغام مناسب نشان داده می شود.

 • نسخه 3.8.36
  1. اضافه کردن چاپ فاکتور ارسال امانی با فرمت شماره دو اضافه کردن چاپ فاکتور ارسال امانی با مشخصات فنی
  2. امکان نمایش شماره کنترل در چاپ کلیه فاکتور های فروش و ارسال امانی کالا (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  3. امکان نمایش توضیحات در چاپ کلیه فاکتور های فروش و ارسال امانی کالا (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  4. امکان نمایش مانده حساب مشتری در چاپ کلیه فاکتور های فروش و ارسال امانی کالا (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  5. مهمترین قابلیت این نسخه امکان کنترل کاردکس کالا ها و پیدا کردن موجودی های منفی طی دوره به ازای هر کالا می باشد.
  6. امکان استخراج کادرکس کالاهایی با موجودی منفی طی دوره، در هنگام بروزرسانی انبار.
  7. تاثیر مستقیم تاید فاکتورهای خرید و فروش بر حساب تأمین کنندگان و مشتریان و صدور آنی سند حسابداری مربوطه
  8. بالابردن ضریب امنیت و نگهداری اطلاعات در هنگام ثبت کلیه اسناد انبار

 • نسخه 3.8.35
  1. اضافه شدن ستون تراز سند به لیست اسناد حسابداری
  2. اضافه شدن ستون جمع کل سند به لیست اسناد حسابداری
  3. امکان چاپ پیش فاکتور فروش در سه حالت
  4. کنترل و برقراری سورت تاریخ و شماره سند برای اسناد خرید و فروش و انبار (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  5. محدود کردن فیلد تاریخ موثر به تاریخ شروع و پایان دوره در کل نرم افزار
  6. اخذ تاییدیه از کاربران در حین کپی اسناد خرید و فروش و انبار و حسابداری
  7. کنترل سقف حساب مشتری در هنگام تایید فاکتور فروش (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  8. تغییر نام مشتری خرید به تامیین کننده گان
  9. امکان تغییر شماره اسناد انبار و درج سند (در صورت فعال بودن پارامتر مربوطه)
  10. امکان تخصیص چندین گروه فرعی به هر کالا (بدون محدودیت)
  11. امکان فیلتر کردن انبارها در گزارش موجودی فعلی انبارها
  12. امکان تهیه گزارش جامع کالاها با تعداد ستونهایی بیش از 7 تا و ارسال مستقیم آن به اکسل
  13. امکان انتخاب یکی از موارد قیمت تمام شده یا قیمت آخرین خرید به عنوان فی واحد پیشنهادی کالا در فاکتورهای خرید، مرجوع به خرید، دریافت امانی و ...
  14. امکان انتخاب کلیه گروهای اصلی و یا فرعی و یا انبارها

 • نسخه 3.8.34
  1. نمایش لیست کالاهای موجود در پایان هر دوره به صورت یک سند مجزا در منوی انبارداری
  2. اضافه شدن گزاش موجودی پایان دوره به منوی انبارداری
  3. اصلاح ساختار جدول مربوط به نگهداری چکها
  4. اضافه شدن گزارش رکود کالا به ستونهای گزارش جامع کالاها
  5. ایجاد نسخه استاندارد نرم افزار حسابداری بیلان
  6. ایجاد محلی مناسب جهت نگهداری لیست عملیات انجام شده توسط کاربران در منوی اطلاعات سیستم
  7. به روز رسانی قفل نرم افزار
  8. ایجاد یک پنل جهت کنترل امور نصب و اجرا برنامه برای کامپیوتر کاربران
  9. امکان تایید و به روز رسانی اسناد پایان دوره
  10. نام منوی ایجاد سند موجودی اول دوره به ایجاد سند انتقال موجودی تغییر کرد
  11. امکان تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده (توسط کاربران) ایجاد گردید

از آن دسته از عزیزانی که تمایل دارند برای اولین بار این نرم افزار را دانلود کنند تقاضا می شود به صفحه پشتیبانی مراجعه نمایند و نیز کاربرانی که قبلا برنامه را دانلود و نصب نموده اند، جهت به روز رسانی باید ابتدا از پایگاه داده نرم افزار، نسخه پشتیبان تهیه کرده و پس از فشرده سازی به آدرس support@kharazmiGroup.com ارسال نمایید تا نسخ جدید برای آنها ارسال گردد. همچنین خواهشمند است عنوان شرکت یا مجموعه خود را در قسمت موضوع ایمیل ذکر فرمایید.